Den tid, hvor materialeproducenternes leverancer kunne stå alene, er forbi. Digitaliseringen i byggebranchen har bevæget sig et sted hen, hvor materialerne nu i langt højere grad end tidligere digitaliseres og beriges med data og informationer til gavn for både bygherren, entreprenøren og arkitekten. Den digitale udvikling er ikke gået de største materialeproducenter forbi og de ekstra services, informationer og data, der kan knyttes til materialeleverancer og produkter, er blevet et konkurrenceparameter. Den udvikling har vi taget en snak om med den danske materialeproducent VELFAC.

Af Mark Sørensen, MS Kommunikation

Materialeproducent 2.0 

Med et øget fokus på det digitale samarbejde på tværs af aktørerne i byggeriet i forhold til bygningsdelsspecifikationer, informationsniveauer og egenskaber har digitaliseringen fundet vej gennem værdikæden til leverandørerne. For VELFAC, der er en af Danmarks største leverandører af døre og vinduer til byggeriet, er omstilling, tilpasning og rådgivning på produkterne blevet vejen frem i en byggebranche, hvor digitaliseringen nu for alvor stiller krav til leverandørerne af bygningsdele og materialer.

Ifølge Project Sales Director hos VELFAC, John Christian Asmussen, kræver det både digitale bygningsdele, rådgivning og dokumentation at agere som materialeproducent i dagens digitale byggebranche.

Som materialeleverandør i en digital byggebranche handler det simpelthen om, at vi er med til at underbygge nogle effektive arbejdsprocesser for entreprenørerne, arkitekterne og ingeniører, der hvor vores produkter indgår. Hos VELFAC fokuserer vi konstant på videreudvikling og på at tage nye skridt for at forbedre de services og ydelser, der knytter sig til vores produkter, hvad enten det handler om rådgivning, dokumentation eller bygningsdelsinformationer ”. 

– John Christian Asmussen, Project Sales Director hos VELFAC

Her ses Frederikskaj i Københavns Sydhavn, hvortil VELFAC har rådgivet og leveret vinduer. Øvrige aktører på projekter er arkitektvirksomheden Holscher Nordberg, entreprenøren MT Højgaard og akustiker Riis Akustik ApS (Foto: VELFAC).

Ifølge John Christian Asmussen er de tilpassede serviceydelser i forbindelse med leverancer af materialer og bygningsdele ikke noget nyt fænomen, men i takt med en øget digitalisering er de ekstra ydelser nu blevet et decideret konkurrenceparameter i en byggebranche, der for alvor rykker på det digitale område. 

John fortsætter:

“Som materialeproducent i en digitaliseret byggebranche er man konstant nødt til at retænke sine ydelser og services. Eksempelvis ligger en af vores fineste opgaver som materialeproducent iat prioritere, hvilke nye BIM-objekter vi bør udvikle, så vi på bedste vis kan understøtte arkitekternes og entreprenørernes arbejdsproces. Det kræver for tid til anden, at vi også udvikler skræddersyede BIM-objekter til de specifikke projekter, hvilket 3dbyggeri har været behjælpelige med”.

Som Project Sales Director er John med til at sætte retningen for den digitale udvikling hos VELFAC og ifølge direktøren, er der de seneste år sket en markant udvikling i forhold til de ønsker og krav, som stilles til leverandører af materialer i byggeri og anlæg. Det gælder blandt andet for mængden af de informationer, der knytter sig til de enkelte bygningsdele.

Det kræver et afbalanceret informationsniveau

Ifølge John er det afgørende, at man som moderne leverandør i en digital byggebranche løbende gør sig overvejelser omkring, hvilken retning man vil sætte for sine leverancer i takt med, at branchen udvikler sig. Det handler blandt andet om at finde et afbalanceret og brugbart informationsniveau for sine BIM-objekter.

“Det handler simpelthen om at berige BIM-objekterne med lige netop de konkrete informationer, som er efterspurgt og ikke mere end det. Det gør også, at BIM-objekterne ikke bliver for tunge at arbejde med, så man ikke kommer ud i en situation, hvor Revit modellerne i sidste ende bliver overberiget med irrelevant data”.

– John Christian Asmussen, Project Sales Director hos VELFAC

360 graders rådgivning har udskiftet sælgeren

Foruden at digitalisere leverancerne til byggeriet, har rådgivning på diverse projekter ligeledes spillet en vigtig rolle for den måde, VELFAC driver forretning på. Arkitekter, entreprenører og bygherrer vil ikke have sælgere, de vil have rådgivere med faglig indsigt og formåen. 

Hos VELFAC kalder man det 360 graders rådgivning, da materialeproducenten kommer hele vejen rundt om alle aspekter af et givent vinduesprojekt. 

“Eksempelvis har vi i mange år haft fokus på DGNB certificering i forbindelse med vores produktermen har nu valgt at tage næste skridt, hvor vi yder rådgivning i designet af vinduerne og døre således, at vi i vores endelige produkt opnår flest mulige DGNB point”.

– John Christian Asmussen, Project Sales Director hos VELFAC

DGNB rådgivning spiller en stor rolle for VELFAC og som leverandør af vinduer hjælper materialeproducenten eksempelvis med at dokumentere lysforhold, den afledte temperatur i forbindelse med lysindfald og de kemiske stoffer, der indgår i selve produktet. Forhold, som alle spiller ind i det samlede DGNB regnestykke. 

Pierre Marie, der er DGNB konsulent på vinduesprojekter hos VELFAC, uddyber:

“DGNB certificering kræver en masse dokumentation fra både rådgiverens og entreprenørens side, hvilket vi som materialeproducent hjælper dem med i forbindelse med vores leverancer. Som en del af dokumentationen sender vi nu en samlet zip-fil ud til vores kunder med de nødvendige informationer om den eller de specifikke vinduesserier og forhold, som er nødvendige i forbindelse med en vellykket DGNB certificering”.  

For VELFAC knytter dokumentation sig ikke kun til DGNB området. Også i forbindelse med udbudstekster spiller beskrivelser og dokumentation en vigtig rolle.

Dokumentation i en digital byggebranche

Hos VELFAC har man stort fokus på at gøre det så let for kunderne at tilgå og bruge produkterne som overhovedet muligt. Derfor har materialeproducenten i samarbejde med 3dbyggeri udarbejdet udbudstekster i bips-format.  

Omkring 50 procent af alle udbudstekster er skrevet i bips-format. Derfor er det i dokumentationssammenhæng afgørende, at man som materialeproducent, med entreprenører af en vis størrelse som kunder, formår at levere udbudstekster i netop dette format.

“I en digital byggebranche er det vigtigt, at vi sammen med vores BIM-objekter også evner at levere udbudstekster i bips-format til arkitekterne og dermed støtter op om arkitektens specifikationsarbejde og dermed sikre, at de beskrevne produkter lever op til de krav og har den kvalitet, som man ønsker på byggesagen. Det har 3dbyggeri hjulpet os med at få realiseret”.  

– John Christian Asmussen, Project Sales Director hos VELFAC

For VELFAC er de services og ydelser, der kommer med alle produkterne, designet til at kunne bistå kunderne i deres daglige arbejde i en digital byggebranche. At være materialeproducent i en digital byggebranche handler ifølge John Christian Asmussen om at gøre kundernes arbejdsprocesser så glidende som overhovedet muligt og om at levere produkter, der både i informationsniveau, format og dokumentationsmæssigt passer ind i de digitale samarbejder og projekter, som udgør dagens byggeri. 

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.