Vi skal have en cirkulær tilgang til BIM-modeller og data

Der har på tværs af byggebranchen længe været et fokus på cirkulært byggeri, der har banet vejen for genbrug af materialer i byggeriet. Ifølge Nicholas Petitmaire fra 3dbyggeri Danmark er det ligeledes vigtigt, at byggebranchen formår at genbruge de informationer, som knytter sig til byggerier, som med små ændringer kan overføres til nye projekter. Det vil spare både arkitekten og ingeniøren for tid – og bygherren for penge. 

Af Mark Sørensen – MS Kommunikation

En cirkulær tilgang til byggedata

Ifølge Nicholas Petitmaire, der er projektleder hos 3dbyggeri Danmark, bør byggebranchen udnytte det potentiale, der er i at gøre de informationer, der knytter sig til BIM-objekterne genanvendelige. Der er både tid og penge at spare ved at genbruge informationer, men det kræver dog et endnu større fokus på at udbrede viden om BIM og datastruktur.  

Foto: MS Kommunikation

“Før vi som branche kan udnytte det potentiale, der ligger i at genanvende data og informationer fra én projektering til en anden, er der nogle udfordringer i form af BIM kompetencer og datastruktur, som vi bliver nødt til at adressere”.    

En del af udfordringen ved at genbruge de informationer, som knytter sig til projekterne er, ifølge Nicholas, at de kompetencer, som det kræver at overføre de data  fra én projektering til en anden, ofte er bundet op på enkelte kernemedarbejdere. Dette gør genanvendelsen af data både tidskrævende og dyr og kan ses som et udtryk for, at viden omkring genanvendelse af data bør gennemgå en demokratisering.   

Foto: MS Kommunikation

“Vi skal væk fra en monopolisering af kompetencer, når det kommer til genbrug af de informationer, der knytter sig til f.eks. BIM modellerne. For at kunne udnytte potentialet i at genbruge informationer, er det uholdbart, at det kun er enkelte eksperter internt hos den rådgivende ingeniørvirksomhed eller tegnestue, der besidder den kompetence”.

– Nicholas Petitmaire, Projekleder hos 3dbyggeri Danmark

Ifølge Nicholas foreligger der et konkret økonomisk incitament for at gøre informationer i 3D-modellen tilgængelige og struktureret for alle på projektet, hvilket åbner mulighed for eksempelvis at lave biblioteker for bygningsdele, beskrivelser og andet projekt dokumentation, som kan genbruges.

“Det kan godt være, at man ved første projekt ikke sparer så meget ved at omdanne data og oprette biblioteker, men det gør man så på de efterfølgende projekter. Man sparer ikke penge ved at opfinde den dybe tallerken igen og igen”.       

Hvis du vil genbruge data, må du vide hvor den er…

I den cirkulære tilgang til informationer i byggeriet har BIM-modellerne, ifølge Nicholas, svært ved at stå alene på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at BIM-modellerne, projekterne og virksomhederne mangler et system til at kunne samle og strukturere data.   

“Der er et generelt behov i enhver projektering for at have et overblik over, hvordan byggeriets data og informationer hænger sammen på tværs af f.eks. BIM-model, beskrivelser, tilbudslister. Her er det afgørende, at man formår at samle alle opdaterede informationer ét sted, hvis man skal gøre dataen genanvendelig”.

Selve struktureringen af informationer i et byggeri har potentiale til at komme både den rådgivende ingeniør, entreprenøren og bygherren tilgode i form af færre misforståelser og et bedre overblik over den enkelte projektering. Set i forhold til den cirkulære tilgang til informationer er en opdateret informations- og datastruktur ifølge Nicholas et minimum, hvis man fremadrettet vil udnytte det potentiale, der er i at genanvende dataen i fremtidige projekter og dermed inkorporere en cirkulær tilgang til viden og data.

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.

Vi skal ud af software-siloerne!

Når der indkøbes software i byggebranchen tages der ofte ikke stilling til, om den pågældende software bygger på åbne grænseflader. Det har ifølge Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri Danmark en afgørende betydning for branchens evne til at arbejde agilt med byggedata og især fra offentlige bygherrers side bør der, ifølge direktøren, stilles krav til brugen af åbne software API’er, så byggedata ikke låses fast i fordyrende software-siloer.   

Af Mark Sørensen – MS Kommunikation

Når to stykker software taler sammen, gør de det gennem en grænseflade, et såkaldt API. API’erne kan siges at være softwarens mund og øre, som tillader både at sende og modtage beskeder til og fra andre stykker software, og som derved tillader at data deles mellem software, og processer kan effektiviseres og automatiseres.

Men langt fra al software har såkaldte åbne API’er, og bliver dermed lukkede siloer som ikke kan tale sammen med andre, og data bliver låst inde. 

I byggebranchen har der de sidste mange år været et manglende fokus på nødvendigheden af åbne API’er i den software vi anvender, samt hvad det har af konsekvenser for byggeriets parter, at visse typer software ikke understøtter en automatiseret deling af data. 

Ifølge Tore Hvidegaard, der er direktør i 3dbyggeri Danmark, har den manglende stillingtagen helt håndgribelige konsekvenser.

“Vi bliver nødt til at turde italesætte, hvor byggebranchen er på vej hen, når vi ser, at mere og mere af den software, som benyttes ude hos byggeriets parter ikke har åbne API’er. Det har den klare konsekvens, at integrationer og samarbejde på tværs af software besværliggøres, firmaer bliver låst til deres nuværende systemer, og der bruges et stigende antal timer med manuelt arbejde for den enkelte medarbejder”.

Tore Hvidegaard, Direktør hos 3dbyggeri Danmark

Der er så at sige penge at spare ved at vælge en type software, der giver mulighed for en automatiseret deling af data via udviklingen af tilhørende applikationer. 

Lukkede API’er kan føre til udbyder-afhængighed

Ofte vil den ovennævnte situation, hvor brugeren har brug for at eksportere data ud af et lukket software system føre til, at udbyderen overtager denne datamigrering, hvilke kan vise sig at være en dyr fornøjelse. 

Generelt er det svært for brugerne af de lukkede systemer at gennemskue, hvilke mulige ekstra regninger, der kan forekomme, da man kan stå i en situation, hvor man de facto har givet udbyderen monopol på softwaren og dets muligheder for at udveksle data, samtidig med at det besværliggør  processen med at flytte til et andet software

Ifølge Tore skal en af grundene til forekomsten af software med lukkede API’er i byggebranchen findes i, at de fleste udelukkende har fokus på selve den grafiske brugerfladen og funktionaliteten i det enkelte program.

“Især, når det kommer til software, såsom projektweb eller tidsplanssystemer, så er det brugerfladen og funktionalitet, der vejer mest, når der skal indkøbes. Men med sådanne systemer får man ligeledes en software-silo med i købet, der kan besværliggøre sammenkædningen af data mellem disse og øvrige programmer”.            

Tænk åbne API’er ind – også i offentlige udbud

Med åbne API-systemer får man som bruger et hav af muligheder for at tilpasse, ikke bare det enkelte stykke software, men hele ens software pakke efter ens behov. Det kan eksempelvis være at lave en applikation inhouse, som flytter data frem og tilbage mellem dine programmer, og dermed automatisere en stor mængde manuelt arbejde.

Foto: MS Kommunikation

Ifølge Tore er det især to steder, hvor man kunne sætte ind og sikre et mere åbent API landskab på tværs af byggebranchen. Dels i forhold til indkøb af ny software, men i høj grad også i forhold til de krav, der stilles til software i forbindelse med offentlige udbud.

“For indkøberne af softwaren handler det simpelthen om at tænke åbne API’er, på samme niveau som der tænkes i grafisk brugervenlighed og funktionalitet for den enkelte faggruppe. Derudover vil jeg mene, at offentlige myndigheder burde pålægges et krav om åbne API’er i forbindelse med offentlige udbud. Derved kan vi løfte fra bunden og udbrede uafhængig software, der kommer hele byggebranchen til gode”. 

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.