Når der indkøbes software i byggebranchen tages der ofte ikke stilling til, om den pågældende software bygger på åbne grænseflader. Det har ifølge Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri Danmark en afgørende betydning for branchens evne til at arbejde agilt med byggedata og især fra offentlige bygherrers side bør der, ifølge direktøren, stilles krav til brugen af åbne software API’er, så byggedata ikke låses fast i fordyrende software-siloer.   

Af Mark Sørensen – MS Kommunikation

Når to stykker software taler sammen, gør de det gennem en grænseflade, et såkaldt API. API’erne kan siges at være softwarens mund og øre, som tillader både at sende og modtage beskeder til og fra andre stykker software, og som derved tillader at data deles mellem software, og processer kan effektiviseres og automatiseres.

Men langt fra al software har såkaldte åbne API’er, og bliver dermed lukkede siloer som ikke kan tale sammen med andre, og data bliver låst inde. 

I byggebranchen har der de sidste mange år været et manglende fokus på nødvendigheden af åbne API’er i den software vi anvender, samt hvad det har af konsekvenser for byggeriets parter, at visse typer software ikke understøtter en automatiseret deling af data. 

Ifølge Tore Hvidegaard, der er direktør i 3dbyggeri Danmark, har den manglende stillingtagen helt håndgribelige konsekvenser.

“Vi bliver nødt til at turde italesætte, hvor byggebranchen er på vej hen, når vi ser, at mere og mere af den software, som benyttes ude hos byggeriets parter ikke har åbne API’er. Det har den klare konsekvens, at integrationer og samarbejde på tværs af software besværliggøres, firmaer bliver låst til deres nuværende systemer, og der bruges et stigende antal timer med manuelt arbejde for den enkelte medarbejder”.

Tore Hvidegaard, Direktør hos 3dbyggeri Danmark

Der er så at sige penge at spare ved at vælge en type software, der giver mulighed for en automatiseret deling af data via udviklingen af tilhørende applikationer. 

Lukkede API’er kan føre til udbyder-afhængighed

Ofte vil den ovennævnte situation, hvor brugeren har brug for at eksportere data ud af et lukket software system føre til, at udbyderen overtager denne datamigrering, hvilke kan vise sig at være en dyr fornøjelse. 

Generelt er det svært for brugerne af de lukkede systemer at gennemskue, hvilke mulige ekstra regninger, der kan forekomme, da man kan stå i en situation, hvor man de facto har givet udbyderen monopol på softwaren og dets muligheder for at udveksle data, samtidig med at det besværliggør  processen med at flytte til et andet software

Ifølge Tore skal en af grundene til forekomsten af software med lukkede API’er i byggebranchen findes i, at de fleste udelukkende har fokus på selve den grafiske brugerfladen og funktionaliteten i det enkelte program.

“Især, når det kommer til software, såsom projektweb eller tidsplanssystemer, så er det brugerfladen og funktionalitet, der vejer mest, når der skal indkøbes. Men med sådanne systemer får man ligeledes en software-silo med i købet, der kan besværliggøre sammenkædningen af data mellem disse og øvrige programmer”.            

Tænk åbne API’er ind – også i offentlige udbud

Med åbne API-systemer får man som bruger et hav af muligheder for at tilpasse, ikke bare det enkelte stykke software, men hele ens software pakke efter ens behov. Det kan eksempelvis være at lave en applikation inhouse, som flytter data frem og tilbage mellem dine programmer, og dermed automatisere en stor mængde manuelt arbejde.

Foto: MS Kommunikation

Ifølge Tore er det især to steder, hvor man kunne sætte ind og sikre et mere åbent API landskab på tværs af byggebranchen. Dels i forhold til indkøb af ny software, men i høj grad også i forhold til de krav, der stilles til software i forbindelse med offentlige udbud.

“For indkøberne af softwaren handler det simpelthen om at tænke åbne API’er, på samme niveau som der tænkes i grafisk brugervenlighed og funktionalitet for den enkelte faggruppe. Derudover vil jeg mene, at offentlige myndigheder burde pålægges et krav om åbne API’er i forbindelse med offentlige udbud. Derved kan vi løfte fra bunden og udbrede uafhængig software, der kommer hele byggebranchen til gode”. 

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.