Der har på tværs af byggebranchen længe været et fokus på cirkulært byggeri, der har banet vejen for genbrug af materialer i byggeriet. Ifølge Nicholas Petitmaire fra 3dbyggeri Danmark er det ligeledes vigtigt, at byggebranchen formår at genbruge de informationer, som knytter sig til byggerier, som med små ændringer kan overføres til nye projekter. Det vil spare både arkitekten og ingeniøren for tid – og bygherren for penge. 

Af Mark Sørensen – MS Kommunikation

En cirkulær tilgang til byggedata

Ifølge Nicholas Petitmaire, der er projektleder hos 3dbyggeri Danmark, bør byggebranchen udnytte det potentiale, der er i at gøre de informationer, der knytter sig til BIM-objekterne genanvendelige. Der er både tid og penge at spare ved at genbruge informationer, men det kræver dog et endnu større fokus på at udbrede viden om BIM og datastruktur.  

Foto: MS Kommunikation

“Før vi som branche kan udnytte det potentiale, der ligger i at genanvende data og informationer fra én projektering til en anden, er der nogle udfordringer i form af BIM kompetencer og datastruktur, som vi bliver nødt til at adressere”.    

En del af udfordringen ved at genbruge de informationer, som knytter sig til projekterne er, ifølge Nicholas, at de kompetencer, som det kræver at overføre de data  fra én projektering til en anden, ofte er bundet op på enkelte kernemedarbejdere. Dette gør genanvendelsen af data både tidskrævende og dyr og kan ses som et udtryk for, at viden omkring genanvendelse af data bør gennemgå en demokratisering.   

Foto: MS Kommunikation

“Vi skal væk fra en monopolisering af kompetencer, når det kommer til genbrug af de informationer, der knytter sig til f.eks. BIM modellerne. For at kunne udnytte potentialet i at genbruge informationer, er det uholdbart, at det kun er enkelte eksperter internt hos den rådgivende ingeniørvirksomhed eller tegnestue, der besidder den kompetence”.

– Nicholas Petitmaire, Projekleder hos 3dbyggeri Danmark

Ifølge Nicholas foreligger der et konkret økonomisk incitament for at gøre informationer i 3D-modellen tilgængelige og struktureret for alle på projektet, hvilket åbner mulighed for eksempelvis at lave biblioteker for bygningsdele, beskrivelser og andet projekt dokumentation, som kan genbruges.

“Det kan godt være, at man ved første projekt ikke sparer så meget ved at omdanne data og oprette biblioteker, men det gør man så på de efterfølgende projekter. Man sparer ikke penge ved at opfinde den dybe tallerken igen og igen”.       

Hvis du vil genbruge data, må du vide hvor den er…

I den cirkulære tilgang til informationer i byggeriet har BIM-modellerne, ifølge Nicholas, svært ved at stå alene på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at BIM-modellerne, projekterne og virksomhederne mangler et system til at kunne samle og strukturere data.   

“Der er et generelt behov i enhver projektering for at have et overblik over, hvordan byggeriets data og informationer hænger sammen på tværs af f.eks. BIM-model, beskrivelser, tilbudslister. Her er det afgørende, at man formår at samle alle opdaterede informationer ét sted, hvis man skal gøre dataen genanvendelig”.

Selve struktureringen af informationer i et byggeri har potentiale til at komme både den rådgivende ingeniør, entreprenøren og bygherren tilgode i form af færre misforståelser og et bedre overblik over den enkelte projektering. Set i forhold til den cirkulære tilgang til informationer er en opdateret informations- og datastruktur ifølge Nicholas et minimum, hvis man fremadrettet vil udnytte det potentiale, der er i at genanvende dataen i fremtidige projekter og dermed inkorporere en cirkulær tilgang til viden og data.

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.