Når du næste gang står overfor at skulle indkøbe ny software bør du måske i højere grad fokusere på at imødekomme den gennemsnitlige bruger end på de få superbrugere i din organisation. Når det kommer til egenskaber indenfor BIM handler det, ifølge Adm. Direktør hos 3dbyggeri Tore Hvidegaard, om at få hævet vores fælles bundniveau. Men i indkøbsprocessen af software kunne det se ud, som om der i langt højere grad bliver taget hensyn til superbrugerne end til den almene slutbruger af softwaren. Den problemstilling sætter vi hos 3dbyggeri, samt Tore Hvidegaard nogle ord på i nedenstående blogindlæg.    

Af Mark Sørensen, MS Kommunikation

Indkøb af byggeteknisk software er en balancegang. Men som det ser ud i dag er balancen tippet over til fordel for BIM eksperten. 

“Hvis der først og fremmest tages hensyn til de superbrugere af byggeteknisk software, der er at finde ude i organisationerne i den danske byggebranche, som for længst er hoppet på digitaliseringstoget, så efterlader vi med stor sandsynlighed majoriteten af brugerne på stationen”.

– Tore Hvidegaard, 3dbyggeri Danmark

Hvis vi skal løfte det digitale niveau i byggebranchen, så handler det ifølge Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri om i langt højere grad at tage hensyn til den brede vifte af softwareteknisk faglighed, som eksisterer blandt de almene brugere, på langt de fleste tegnestuer, hos entreprenørerne og hos de rådgivende ingeniører.

“I Danmark har vi mange ekstremt dygtige BIM-eksperter fordelt på de store aktører i byggebranchen, der er med til at højne niveauet på de enkelte projekter og som er uundværlige i vores stræben på at opnå nye højder indenfor BIM. Sandheden er dog, at vi har langt flere almene brugere end eksperter, og det er her, at man som indkøbere af software kan gøre en forskel for at løfte vores fælles BIM bundniveau”.

– Tore Hvidegaard, 3dbyggeri Danmark

Ifølge Tore Hvidegaard bør der tages hensyn til de mange almene brugere via indkøb af software, der er “sjovt” og nemt at gå til, så indlæringen for den uerfarne bruger er så ligetil som overhovedet muligt.

3 råd til snusfornuftige softwareindkøb

Det overordnede mål med indkøbet af software bør som udgangspunkt være, at man som organisation sikrer sig, at alle, der arbejder med BIM og byggeteknisk software får maksimalt udbytte og tager de digitale arbejdsprocesser til sig.

Det kan vise sig at være en svær mission at være ude på, når det gælder om at få alle i din organisation med ombord på den digitale rejse. Faktisk kræver det mere end blot snusfornuftige softwareindkøb. Det kræver både en sund tilgang til digitalisering, hvor man imødekommer den enkelte medarbejders niveau og en kultur, hvor digital indlæring er bredt funderet i organisationen. Dog er der meget at hente i at anskaffe sig software, der kan underbygge en digital nysgerrighed og som er sjovt at arbejde i.     

Her kommer vores klare råd, som man kan forholde sig til, hvis man er opsat på at løfte sin organisations bundniveau og formåen, når det kommer til digital indlæring og BIM:

  1. Lad være med at sætte dine softwareindkøb på autopilot

    Helt utroligt mange organisationer i byggebranchen ser ikke indad, når de står overfor at skulle indkøbe nyt software. I stedet for at kigge på egne behov og den unikke sammensætning af digitale færdigheder, som forefindes indenfor virksomhedens egne vægge, så skæves der – nærmest på autopilot – til, hvad andre organisationer bruger af software. Det er den tendens, der gør, at nogle medarbejdere bliver hægtet af den digitale indlæring i organisationens bestræbelser på at anskaffe software, der tilgodeser superbrugeren. Det er slet ikke sikkert, at den software, som andre organisationer bruger, er det rigtige valg for din organisation.

  2. Din software bør være intuitiv

    Et intuitivt softwareprogram kan bidrage direkte til at løfte BIM bundniveauet blandt de almene brugere, da der umiddelbart vil opstå færre barrierer i brugen af softwaren. Det handler simpelthen om, hvor hurtigt man som almen bruger kan komme i gang med at bruge softwaren, og om den er sjov at arbejde med. Dette vil også kunne nedbringe omfanget af efteruddannelse blandt de almene brugere, og generelt styrke det digitale samarbejde internt mellem medarbejderne. Et intuitivt software skaber flow og bedre samarbejde.

  3. Undgå låste licensaftaler

    Vælg om muligt en prismodel, hvor du som køber af softwarelicenser ikke bliver låst inde i et system, der styrer, om du kan skifte software, når det passer dig og din organisation. Problemet opstår, hvis du vælger forkert i forhold til, hvor nemt du tænkte, at software var at skitsere i, hvor intuitivt du mente programmet ville være, eller om antallet af licenser egentlig passer til sammensætningen af eksperter og almene brugere i virksomheden. Det er afgørende at kunne arbejde agilt alt efter behov, også når det kommer til softwareindkøb.

Vi bør demokratisere BIM gennem softwareindkøb

Hvis vi vil se en positiv udvikling i brugen af digitale redskaber og software på tværs af byggebranchen i fremtiden, så bør vi understøtte den software- tekniske viden og hands-on formåen i vores BIM arbejde, ved også at tage hensyn til den almene bruger og derved løfte vores generelle bundniveau. BIM bør både være for de mange almene brugere og selvfølgelig også for de få eksperter.

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.