Der er ingen grund til ikke at tage de næste skridt ind i den digitale verden – der er faktisk allerede en masse arbejde, som ikke udnyttes fuldt ud. Desværre er der alt for mange aktører i byggebranchen, som ikke gør det, og det er ifølge adm. direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark en bremseklods for branchens udvikling.

Af Henrik Malmgreen

Et gammelt ordsprog siger, at hvis man venter længe nok, kan man blive konge af Sverige. Men hvis man venter for længe, kan det også have den modsatte effekt. Man kan nemlig risikere at blive hægtet af den digitale udvikling, og det vil de færreste nok betragte som en belønning. På Molio Konferencen 2023 den 12. oktober er der fokus på byggeriets digitalisering, og her kan man blandt andet høre om hvordan man kan få mere værdi ud af det, man allerede gør på et projekt.

”Vi har allerede mere viden og data tilgængelig i vores projekter end vi tror. Viden og data som er klar til at blive brugt. Det eneste, som kræves, er sådan set, at denne viden kan deles på en struktureret måde, så man selv og andre i byggeriets værdikæde, kan få glæde af den. Det er ikke særlig smart, hvis vi ikke anvender det arbejde, vi allerede har udført fuldt ud – blandt andet også fordi, vi risikere at skulle lave samme arbejde flere gange, hvilket ofte øger mængden af fejl. Det er der ingen, som kan være tjent med.”

Det siger adm. direktør i 3dbyggeri danmark, Tore Hvidegaard, der er indlægsholder og i den forbindelse kommer med en klar opfordring til byggebranchens aktører: Kom nu for pokker i gang med at udnytte de mange muligheder, der ligger i fuld digitalisering af workflowet i byggeprojekterne. Tore Hvidegaard er nemlig en smule bekymret for, at nogle aktører vil indtage ventepositionen og sige ”Lad os nu lige se, hvad det kan.”

”Molios beskrivelsesværktøj 2.0 er det nyeste værktøj i vores værktøjskasse, men når vi taler digitalisering er der en hel række af værktøjer, vi allerede i dag kan anvende. Når vi taler digitalisering, taler vi nemlig også genbrug af data i en lang række forskellige sammenhænge. Udfordringen er imidlertid, at branchen generelt set slet ikke er god nok til udnytte de ressourcer, der ligger lige foran os,”
Tore Hvidegaard, adm. direktør i 3dbyggeri danmark

Evolution – ikke revolution

”Det er en helt forkert holdning at have. Nuvel, der er mange muligheder og nye værktøjer, men der er jo ikke tale om en revolution. Der er tale om en evolution, en raffinering af alle de mange, digitale muligheder, som allerede er i spil. Vi råder over en lang række standarder og arbejdsmetoder, som er godt gennemprøvet gennem mange år, der er styr på leverancespecifikationer samt klassifikationer, og nu har vi med Molios beskrivelsesværktøj 2.0 desuden fået et meget mere digitalt beskrivelsesværktøj,” forklarer Tore Hvidegaard.

I hans optik er der altså ikke nogen undskyldning for ikke at tage de næste skridt ind i det digitale univers. Alt andet vil være tåbeligt og virke begrænsende på branchens udvikling. Tore Hvidegaard er godt klar over, at det for nogen kan være et langt og sejt træk, men toget kører, og det er allerede ved at komme godt op i fart. Han føjer til, at mange ikke tænker over, at det i virkeligheden handler om at række ud efter de lavthængende frugter, der kun venter på et blive plukket.

Skal lære at bruge viden bedre

”Molios beskrivelsesværktøj 2.0 er det nyeste værktøj i vores værktøjskasse, men når vi taler digitalisering er der en hel række af værktøjer, vi allerede i dag kan anvende. Når vi taler digitalisering, taler vi nemlig også genbrug af data i en lang række forskellige sammenhænge. Udfordringen er imidlertid, at branchen generelt set slet ikke er god nok til udnytte de ressourcer, der ligger lige foran os,” uddyber Tore Hvidegaard,

Det handler altså om, at vi både skal bruge vores viden mere struktureret samt genbruge viden på en lang række nye måder. I 3dbyggeri danmark har man udviklet Glasshouse, der netop giver mulighed for at opsamle data og udveksle denne på kryds og tværs, også mellem forskellige tredjeparts applikationer, f.eks. ved at trække data fra BIM-modellerne og anvende dem til mange andre formål. Derfor er der i Glasshouse naturligvis også understøttelse for det nye beskrivelsesværktøj. Det vil sige, der er en klar gevinst ved at implementere Glasshouse på sine projekter allerede i dag.

Muligt at samarbejde i realtid

”Vi hjælper vores kunder til at få mere ud af den indsats, de allerede laver på deres projekter – nemlig ved at arbejde smartere frem for hårdere. En af de vigtige faktorer i den forbindelse er anvendelse og deling af de informationer samt den viden, der ligger i data. Det handler med andre ord om at finde frem til de mange data, vi allerede råder over, og kanalisere dem derhen, hvor de kan gøre nytte,” siger Tore Hvidegaard videre, idet han føjer til, at fordelene ved det digitale workflow er mange.

”Det er f.eks. svært og tidskrævende at overskue ændringer i takt med, at et byggeprojekt udvikler sig. Derfor har vi i Glasshouse bygget et lag oven på Molios beskrivelsesværktøj. Et lag, der til hver en tid gør det muligt at få et øjebliksbillede af både, hvilke ændringer, man selv har foretaget, samt ikke mindst hvilke ændringer, andre i projektet har foretaget. Vi gør det ganske enkelt muligt for brugerne at få det overblik, der er så vigtigt, hvis vi skal undgå kostbare fejl i byggeprojekterne”, forklarer Tore Hvidegaard.

Molio konferencen er der – med udgangspunkt i konkrete cases – mulighed for at se, hvorledes rådgiverne kan binde projektmaterialet sammen samt standardisere og automatisere deres arbejde. På den måde kommer modeller, tegninger, skemaer, tilbudslister, beskrivelser og LCA-beregninger til at hænge sammen, og data brugt ét sted kan nu også bruges mange andre steder. Gennem samarbejde i realtid er det altså nemt at overskue ændringer og revisioner samt ikke mindst bevare overblikket.