Hvis ikke byggebranchen forstår de mange fordele, der er i det digitale workflow, går den glip af et stort og uudnyttet potentiale. Der er masser af data tilgængelige, men branchen skal lære at turde bruge dem og gøre dem attraktive for hele værdikæden.

Af Henrik Malmgreen

”Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skal være så svært at træde ind i den digitale verden. Det er som om, nogle af aktørerne i byggebranchen synes, processen pludselig bliver meget sværere, når information skal deles digitalt. Vi har altid været vant til at taste information ind i et regneark. Hvorfor er det så lige, det er blevet så svært at dele selve regnearket?”

Sådan spørger administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, der rådgiver indenfor digitalisering af byggebranchen. Han er godt klar over, at eksemplet er forenklet, men tesen bag spørgsmålet er der ikke noget galt med. I hans optik er der således al mulig god grund til at undre sig over, at det pludselig er blevet så kompliceret at dele den information, byggebranchen i forvejen er vant til at arbejde med.

“Jeg ved godt, at forandring ikke bliver taget lige vel imod hos alle, da vi som mennesker af natur godt kan være en kende skeptiske. Derfor kræver det, at f.eks. bygherrerne træder i karakter og skubber på udviklingen. Det handler ganske enkelt om at have modet til at sige, at tingene skal gøres på en bestemt måde”
Tore Hvidegaard, administrerende direktør, 3dbyggeri danmark

Bygherrerne skal skubbe på

Tore Hvidegaard er udmærket klar over, at alt nyt kan være svært, men i princippet arbejder vi med informationsdeling, som vi altid har gjort. Det er præcis de samme informationer, vi deler – vi gør det blot på en lidt anden måde.

”Hvis vi ikke har al informationen om en byggesag, får vi ikke huset op at stå – sådan har det altid været, både analogt og digitalt. Jeg ved godt, at forandring ikke bliver taget lige vel imod hos alle, da vi som mennesker af natur godt kan være en kende skeptiske. Derfor kræver det, at f.eks. bygherrerne træder i karakter og skubber på udviklingen. Det handler ganske enkelt om at have modet til at sige, at tingene skal gøres på en bestemt måde”, forklarer Tore Hvidegaard videre.

Kræver struktureret tilgang

Fordelene ved det digitale workflow er nemlig mange. Blandt andet fordi vi allerede har mere viden end vi tror tilgængelig om de projekter, vi arbejder med. Viden som er klar til at blive brugt. Det eneste, som kræves, er sådan set, at denne viden kan deles på en struktureret måde således, at andre kan få glæde af den.

”Vi har adgang til en sand guldgrube af data og information, som vi i dag kaster på møddingen og derved mister værdifulde ressourcer. Det er ikke særlig smart, og når vi ikke anvender den viden, vi allerede har, risikerer vi ligeledes at lave fejl. Det er der bestemt ingen, som kan være tjent med”, uddyber Tore Hvidegaard.

Branchen skal tale sammen

Han opfordrer direkte byggebranchen til at sætte sig sammen og finde ud af, hvad der er behov for, når det gælder metoden til vidensdeling. Han er blandt andet varm fortaler for anvendelsen af åbne API’er (Application Progamming Interface), der giver mulighed for at arbejde med åbne udvekslingsstandarder på tværs af faggrupper og software.

”Men det handler også om omstillingsparathed. F.eks. er der mange gode og brugbare data i 3D-modeller, men mange er ikke trygge ved dem. Nogle kollegaer kan f.eks. ikke finde ud af at bruge modellerne, hvilket betyder, at data er skjult for mange aktører. Løsningen på dette er værktøjer, som samler data og gør det synligt for alle – så alle kan se hvad der gælder og kan være trygge ved det” slutter Tore Hvidegaard.