Digitaliseringen i byggebranchen er godt i gang. Men træerne vokser ikke ind i himmelen. Her beskriver repræsentanter fra branchen nogle af de udfordringer, de dagligt møder. Udfordringer, der blandt andet handler om manglende forståelse for faldgruberne i de digitale processer samt ikke mindst manglende viden om nødvendigheden af det tværfaglige samarbejde igennem hele byggeriets værdikæde.

Af Henrik Malmgreen

”Ikke så sjældent oplever vi desværre at modtage byggeprojekter, der reelt ikke er bygbare 1:1 i forhold til 3D-modellen eller i den form, hvori de præsenteres. Jeg ved godt, at byggeprojekter i dag er mere komplekse end nogensinde før, men netop derfor er det så vigtigt, at få den digitale del af byggebranchen til at være lige så detaljeorienteret og struktureret omkring sine arbejdsmetoder som resten af byggebranchen, der i årtier har arbejdet efter standarder og mærkningsordninger ”.

Sådan siger Kristian Mouridsen, der er Digital Business Development Manager og projektleder for digital forretningsudvikling i entreprenørvirksomheden NCC. Her har man i dag en hel afdeling, der arbejder med implementering af digitale strategier. Grundlæggende mener han naturligvis, at digitalisering af byggebranchen er både værdiskabende og nødvendig, men samtidig frygter han, at processen måske har medført, at nogle af de gamle projekteringsdyder ikke er kommet med videre til den nye generation.

”Vi skal huske på at digitalisering i byggebranchen er mere end bare BIM-modeller, som vi oplever at de lynhurtigt er blevet overhalet af eksempelvis digital mangelregistrering, AI-fremdriftsscanninger, droner, IoT med mere”
Kristian Mouridsen, Digital Business Development Manager hos NCC.

Mangler et konsistent grundlag

”Vi skal huske på at digitalisering i byggebranchen er mere end bare BIM-modeller, som vi oplever at de lynhurtigt er blevet overhalet af eksempelvis digital mangelregistrering, AI-fremdriftsscanninger, droner, IoT med mere – men desværre også at de er den begrænsende faktor for kompetenceudvikling samt anvendelse af nye teknologier, fordi de ikke repræsenterer et konsistent grundlag at operere ud fra på projekterne – hverken for robotter eller mennesker”, siger Kristian Mouridsen videre.

Han gør endvidere opmærksom på, at vi stadig er afhængige af tegninger. De skal imidlertid ikke længere tegnes, men skal genereres automatisk og farvekodes ud fra data i projektet og servere informationerne som et let forståeligt digitalt ”dashboard”, der er tilpasset de forskellige modtageres behov. Det er dog en sårbar proces, der fra start kræver input af den rette information, så hele værdikæden trygt og nemt kan bruge både informationer og teknologier. I Kristian Mouridsens optik kan de digitale processer hverken stå alene, eller udbredes på tværs af værdikæden, fordi det generelle produktionsgrundlag er faldet i kvalitet og er unødigt kompliceret bygget op.

Nødvendigt med kollisionskontrol

”Det øger risikoen for panikbeslutninger, fejl eller, at man hopper over, hvor gærdet er lavest”, føjer Kristian Mouridsen til samtidig med, at han understreger, at sorteper som oftest lander ude på selve byggepladsen. Det er nemlig derude, det komplicerede puslespil, som et byggeprojekt er i dag, rent faktisk samles, og det er først, når projektet er færdigt, man reelt ved, om projektet er udført korrekt, mener han.

”Nogle ting kan vi forudse i en af de kollisionskontroller, vi altid laver, men når de banale ting som koordineret geometri og et projektmateriale, der er til at finde rundt i, ikke er på plads, er der intet mentalt overskud til at prøve nye ting af”, uddyber Kristian Mouridsen.

“I bund og grund arbejder vi, som vi altid har gjort, men vi har fået rådighed over en række digitale værktøjer, vi skal forstå at udnytte langt bedre. Byggebranchen tæller en lang række faggrupper, og vi skal lære at arbejde med data, der passer til de enkelte faggruppers behov”
Thomas Hejnfelt, salgs- og tilbudsdirektør i LM Byg

Brug for en professionalisering

”Vi har brugt 10 år på at få bygningsmodeller implementeret i byggebranchen, og det er geometrisk rigtig godt, men jeg håber ikke, det måske skal tage yderligere 10 år at få konsekvent kvalitetsinformation implementeret i selve byggeprojekterne. Der er brug for struktur, ensartethed, gennemskuelighed samt ikke mindst et samlet, koordineret billede i digital form lige fra projekteringsprocessen starter, til byggeprojektet står færdigt”, fortsætter Kristian Mouridsen.

Han ser et stort behov for, at datahåndteringen professionaliseres, og han oplever, at der er så mange ”håndholdte” processer, hvor data kræver manuel interaktion, at branchen slet ikke har opnået den fulde værdi af digitaliseringen endnu. I dag er et byggeprojekt en labyrint af information, som ligger spredt på utallige Word og PDF dokumenter, hvilket øger risikoen for fejl samtidig med, at tidspresset er stort.

Fine men ubrugelige modeller

Tore Hvidegaard, der er administrerende direktør i 3dbyggeri danmark er meget enig. Her udvikler man og markedsfører man Glasshouse, der er en digital samarbejdsplatform med fokus på at koble modellerne sammen med al den øvrige information, der findes på projektet såsom beskrivelser, økonomi, LCA-beregninger etc., så alle kan se og dele data. Tore Hvidegaard siger:

”Digitaliseringen giver en masse gevinster, men alt for ofte får de “unge nye” lov til at løbe med bolden og bygge flotte modeller. De udfører imidlertid også pludselig en masse arbejde de faktisk ikke har nok byggefaglig viden om til at kunne vurdere, hvorvidt det er korrekt udført. Dermed bliver der alt for ofte rod i modellerne, og lidt ironisk kan det siges, at vi måske er blevet gode til at lave flotte modeller, men vi kan bare ikke bygge efter dem”.

Kender alt for lidt til hinanden

Kristian Mouridsen fra NCC er ikke ene om at mene, at selv om byggebranchen trods alt er godt på vej i digitaliseringsprocessen, er der endnu et godt stykke vej til målstregen. Spørger man f.eks. Thomas Hejnfelt, der er salgs- og tilbudsdirektør i LM Byg, som har specialiseret sig i opførelse af råhuse, siger han, at en af de største forudsætninger for et vellykket byggeprojekt er, at de involverede parter forstår hinandens arbejdsopgaver.

”Lige fra projekteringsfasen er rigtig mange aktører involveret i et byggeprojekt. Der træffes massevis af beslutninger, ændringer foretages, og ansvarsområder skifter hænder uden, at de faglige siloer hænger ret godt sammen. Alle aktører har grundlæggende deres egen dagsorden og ved meget lidt om, hvorledes de skal sørge for at overlevere korrekt data samt information til den næste aktør i værdikæden”, siger Thomas Hejnfelt.

“Alt for mange projekter har en opdeling både mellem fag, der ikke taler sammen, og medarbejdere med forskellige kompetencer, der ikke får koordineret processerne ordentligt. Den digitale omstilling har i min optik alt for meget fokus på 3D-modeller og alt for lidt fokus på proces samt, hvordan vi får alle i spil”
Tore Hvidegaard, adm. direktør hos 3dbyggeri danmark

Skal forstå faggruppernes behov

Godt samarbejde kræver god forståelse for hinandens fagområder, åbenhed samt udveksling af viden, således at man ikke kun plejer sine egne interesser. I Thomas Hejnfelts øjne handler digitaliseringsprocessen i byggebranchen altså ikke blot om at distribuere data til højre og venstre, men om at finde den faglige fællesnævner, der kan være med til at skabe en procesfacilitering, hvor man ikke er bundet af, hvad man plejer at gøre.

”I bund og grund arbejder vi, som vi altid har gjort, men vi har fået rådighed over en række digitale værktøjer, vi skal forstå at udnytte langt bedre. Byggebranchen tæller en lang række faggrupper, og vi skal lære at arbejde med data, der passer til de enkelte faggruppers behov. Ellers er det, at kæden så at sige hopper af i form af, at næste led måske ikke får de nødvendige informationer eller måske misforstår dem”, siger Thomas Hejnfelt videre.

Skal arbejde strategisk med data

Den proces handler i hans optik også om at forstå de aftalemæssige samt ansvarsmæssige forhold. Det mener Thomas Hejnfelt kan løses, men lysten og evnen til at forstå hinandens faglige kompetencer er essentiel. Den holdning er Kristian Mouridsen enig i, og han tilføjer, at det også skal være nemmere for alle på tværs af branchen at gøre det rette. NCC arbejder derfor aktivt på at kortlægge de forskellige aktørers reelle informationsbehov på bygningsdele og at udvikle bedre informationsværktøjer baseret på standardiserede egenskaber som f.eks. Molios LeksiCon platform.

”I NCC har vi en strategi om at være en Data Informed virksomhed, hvilket betyder, at alle relevante data skal være tilgængelige, så vores byggefolk hurtigt kan komme på banen med deres erfaring på et informeret grundlag. Vi skal sikre et konsistent, brugbart og repræsentativt datagrundlag, så de forskellige specialister, der skal træffe beslutninger, kan komme forbi de banale ting og få deres kompetencer i spil. Nu spilder deres tid på banalt detektivarbejde”, slutter Kristian Mouridsen.

Alt for lidt fokus på processerne

Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark kan sagtens sætte sig ind i den problemstilling. Han siger:

”Alt for mange projekter har en opdeling både mellem fag, der ikke taler sammen, og medarbejdere med forskellige kompetencer, der ikke får koordineret processerne ordentligt. Den digitale omstilling har i min optik alt for meget fokus på 3D-modeller og alt for lidt fokus på proces samt, hvordan vi får alle i spil. Det gælder især i forhold til,  hvordan vi får “den gamle” garde med på den digitale vogn, for det er jo dem, der har allermest erfaring i forhold til løsninger og samarbejde”.