Molios digitale beskrivelsesværktøj 2.0 er en stor forbedring for workflowet i byggebranchen. Men risikoen for at overse vigtige ændringer i en projektbeskrivelse er stadig til stede. Derfor har 3dbyggeri danmark nu lanceret en række værktøjer, der løser dette problem effektivt. Glasshouse lægger ganske enkelt et ekstra værktøjslag oven på beskrivelsesværktøjet.

Af Henrik Malmgreen

Alle i byggebranchen kender problemet – man roder fortvivlet rundt i et Word- eller PDF-dokument for at få overblik over de ændringer, der er foretaget i en projektbeskrivelse. Måske er det blot en bagatel, der er ændret, måske er det vigtig teknisk information, og hvem har i virkeligheden ansvaret for at udpege ændringerne? Er det rådgiverne, og hvis det er, tager de så ansvaret, hvis der f.eks. er et punkt, de har glemt at fremhæve?

En af de helt store nyheder i Molios nye beskrivelsesværktøj version 2.0 er langt bedre sammenhæng, som gør, at det er muligt at se information på tværs af flere beskrivelser og projekter på én gang. En af de væsentlige udfordringer er imidlertid fortsat, hvorledes aktørerne håndterer de ændringer, der sker i et byggeprojekt. Ændringer som betyder, at beskrivelserne ofte revideres i løbet af projektet. Standarden i beskrivelsesværktøjet definerer nemlig ikke en metode til, hvordan man finder ændringerne fra version til version.

”Ændringer, der ikke opdages, kan betyde fejl, og jo længere en fejl får lov til at leve i et byggeprojekt, jo dyrere bliver den. Det handler altså om muligheden for at kunne rejse opmærksomhedsflag så hurtigt som muligt, og det er en funktion vi nu har implementeret i form af en række værktøjer, som ligger oven på Molios i øvrigt glimrende beskrivelsesværktøj,”
Tore Hvidegaard, adm. direktør, 3dbyggeri danmark.

Har lagt et værktøjslag oven på

”Det er svært og tidskrævende at overskue ændringer fra version til version – både for rådgivere og udførende. Derfor har vi i Glasshouse bygget et lag oven på beskrivelsesværktøjet. Et lag, der til hver en tid gør det muligt at få et øjebliksbillede af både, hvilke ændringer, man selv har foretaget, samt ikke mindst hvilke ændringer, andre i projektet har foretaget. Vi gør det ganske enkelt muligt for brugerne at få det overblik, der er så vigtigt, hvis vi skal undgå kostbare fejl i byggeprojekterne”, siger administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark.

Ifølge en analyse fra DI Byg i 2020 kan byggebranchen årligt spare mellem 3,5 og 10,5 mia. kr. netop gennem øget digitalisering og øget samarbejde på tværs af faggrupperne. Udgifterne til løsning af juridiske konflikter kan nemlig belaste budgettet for et byggeprojekt ganske voldsomt.

Med det nye beskrivelsesværktøj er grunden lagt til både bedre byggeri og mere effektive processer, men også færre fejl og tvister – hvis revisionsprocessen vel at mærke håndteres korrekt. 

Nødvendigt med en enkelt metode

”Når Molios beskrivelsesværktøj i den nye version er blevet ægte digitalt, betyder det frem for alt, at brugerne nu kan arbejde med beskrivelserne i en langt mere struktureret form end tidligere. Dermed er det principielt også blevet lettere at foretage ændringer, der går på tværs af faggrupperne, men kunsten er fortsat at formidle dem optimalt til alle relevante parter i projektet”, siger Tore Hvidegaard videre.

I den digitale verden flyder information på kryds og tværs, og selv om det i sig selv er en fordel, betyder det ligeledes, at det er nødvendigt med en enkelt metode, der på bedst mulige måde sikrer, at parterne i et byggeprojekt nemt kan danne sig et overblik over historikken i alle ændringer med mulighed for at selektere på de ændringer, der har betydning for deres eget fagområde. I modsat fald kan det have kæmpe tidsmæssige eller prismæssige konsekvenser.

 

Video: Få et indblik i Glasshouse og hvordan den nye funktion i Glasshouse opfanger ændringerne.

Fejl bliver hurtigt kostbare

”Ændringer, der ikke opdages, kan betyde fejl, og jo længere en fejl får lov til at leve i et byggeprojekt, jo dyrere bliver den. Det handler altså om muligheden for at kunne rejse opmærksomhedsflag så hurtigt som muligt, og det er en funktion vi nu har implementeret i form af en række værktøjer, som ligger oven på Molios i øvrigt glimrende beskrivelsesværktøj,” uddyber Tore Hvidegaard.

Værktøjerne gør det muligt for en murer kun at få vist de ændringer, der har med murerarbejdet at gøre, lige som en VVS-installatør kan vælge kun at se de ændringer, der har med hans fagområde at gøre. Hvis det er relevant at se ændringer fra andre fagområder, der har betydning for ens eget arbejde, kan det ligeledes defineres, lige som det er muligt at definere, at man kun ønsker at se de steder i en ny version af en beskrivelse, hvor der rent faktisk ér sket ændringer.

Sikrer overblik og historik

”Endnu en fordel er, at en hovedentreprenør kan sætte denne proces op for hele projektet således, at underleverandørerne umiddelbart kan anvende værktøjerne. Det er en stor fordel især i forhold til, de der måske ikke er så stærke på IT, for hvis de skal virke efter hensigten, er det vigtigt, at alle har adgang til dem. En ændring kan jo være alt lige fra en detalje som anvendelse af en ny type maling til væsentlige konstruktions- eller procesmæssige forhold”, siger Tore Hvidegaard.

De nye værktøjer i Glasshouse, der altså er blevet klar i forbindelse med lanceringen af Molios beskrivelsesværktøj version 2.0, handler frem for alt om overblik samt det at sikre historikken i en beskrivelse lige fra den fødes, til byggeprojektet er fuldført. Dokumentation og ansvarsfordeling i et byggeprojekt er desuden endnu et godt argument for at sikre, at alle i processen altid er opdateret med aktuel viden.

FAKTABOKS:

Mangfoldigheden i de ændringer, der sker i løbet af et byggeprojekt, er stor, lige som visse dele af projektet opdateres oftere end andre. Nogle gange kan det være svært at følge med i informationsstrømmen, lige som det kan være svært at tracke de ændringer, der er relevante for ens fagområde, fordi ændringerne foretages på mange forskellige måder. Desuden distribueres ændringerne ofte ud til alle i et projekt i stedet for kun de relevante aktører, hvorfor der er en risiko for ”information overload”, der kan fjerne fokus fra vigtige detaljer. Med de nye værktøjer i Glasshouse bliver den enkelte bruger så at sige compliant med et byggeprojekts aktuelle status. Hvor er jeg, hvor er de andre, og hvad er der sket hvornår.