At lave korrekte LCA-beregninger er en opgave, der kræver både viden og kompetence samt ikke mindst adgang til de korrekte EPD-data. Sådan er virkeligheden ikke altid, men hvis byggematerialeproducenterne gør en indsats, behøver det ikke være så svært.

Af Henrik Malmgreen

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, der blev vedtaget af Folketinget i 2021, har regeringen valgt at følge op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren. Det sker gennem indfasning af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk og betyder, at alt nybyggeri fra og med årsskiftet 2023 skal dokumentere klimapåvirkning og CO2-aftryk i form af en livscyklusvurdering, en LCA-beregning.

For nybyggeri over 1.000 kvm. er der nu krav om en CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/kvm/år, og kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. Mod slutningen af året mødes aftaleparterne med henblik på fastsættelse af grænseværdier fra 2025, således at denne kan defineres ud fra den nyeste viden og data. Grænseværdier fra 2025 skal ligeledes gælde for nybyggeri under 1.000 kvm.

”Med udgangspunkt i de skærpede krav til LCA-beregninger er der ikke nogen tvivl om, at der er behov for et mere åbent samarbejde i byggebranchen. Dels med henblik på at dele viden samt erfaring på området, dels for at gøre de nødvendige data mere tilgængelige”.
Tore Hvidegaard, Administrerende direktør i 3dbyggeri danmark

LCA-beregninger er ikke for alle

Det betyder, at krav om LCA-beregninger er kommet for at blive, og det betyder ligeledes, at kravene til mindre CO2-aftryk over tid bliver skærpet. Udfordringen er imidlertid, at ikke alle aktører i byggebranchen er lige godt rustet til rent faktisk at foretage en korrekt LCA-beregning. Det kan både være en tidskrævende og en kompleks proces samt en proces, hvor der er stor risiko for at lave forkerte beregninger.

En LCA-beregning bygger nemlig på de data, der er tilgængelige for de enkelte byggematerialer i form af EPD’er (Environmental Product Declaration). Selv om byggebranchen efterhånden er nået et godt stykke vej i sin digitaliseringsproces, er håndteringen af EPD-data lige præcis et af de steder, hvor man dog ikke er nået så langt, som mange mener, man burde være. Ofte er data nemlig enten ikke eksisterende, mangelfulde eller kun tilgængelige som en flad PDF-fil.

”Det er et projekt, vi arbejder på sammen med 3dbyggeri denmark og deres Glasshouse-platform. Det betyder, at EPD-data – enten generiske eller produktspecifikke – er indtastet i en database således, at det ikke længere er nødvendigt at jonglere rundt med data på de enkelte byggematerialer, der ofte kræver timers arbejde for at få den korrekte LCA-beregning på en væg eller en etageadskillelse,
Jan Schipull, arkitekt & partner i tegnestuen Vandkunsten

Samarbejde på tværs af branchen

”Med udgangspunkt i de skærpede krav til LCA-beregninger er der ikke nogen tvivl om, at der er behov for et mere åbent samarbejde i byggebranchen. Dels med henblik på at dele viden samt erfaring på området, dels for at gøre de nødvendige data mere tilgængelige”. Det siger Tore Hvidegaard, der er administrerende direktør i 3dbyggeri danmark. I hans optik er processen med at lave LCA-beregninger nemlig ikke helt enkel.

En række softwareværktøjer ér tilgængelige, men brugen af dem kræver ekspertviden, mener han. Samtidig understreger han nødvendigheden af, at det bliver nemmere at få adgang til de korrekte EPD-data, blandt andet gennem åbne databaser, der frit og uhindret kan arbejde på tværs af de nævnte softwareværktøjer. Det kræver ifølge Tore Hvidegaard, at byggevareproducenterne i lang højere grad kommer på banen.

”I Knauf har vi valgt en strategi, der betyder, at vi ønsker at være ledende, når det gælder digitalisering og gøre det enkelt for vores kunder at tilgå de data, der er vigtige for dem. Blandt andet fordi vi tror på, at kravene til LCA-beregninger på et senere tidspunkt vil blive brudt ned og specificeret ud på de enkelte bygningsdele som et krav, på lige fod med brand, lyd, højde etc.”
Morten Numan, Technical Advisor i Knauf

Nødvendigt med lovgivning for EPD’er

Den betragtning er Jan Schipull, der er arkitekt og partner i tegnestuen Vandkunsten, enig i. Han mener ganske enkelt, at byggevareproducenterne gennem lovgivning skal tvinges til at levere EPD-data i et åbent og brugbart format. Han er godt klar over, at udformningen af EPD’er kan være både tidskrævende og kostbar for især de mindre producenter, men han mener grundlæggende, at det er et stykke arbejde, der skal gøres.

”I løbet af de seneste 10 år er der ikke sket ret meget, siden EPD’erne blev introduceret i 2013. Det EPD-materiale, vi har mulighed for at arbejde med i dag, giver ofte anledning til fejl og misforståelser, f.eks. hvis informationsindholdet ikke er konsistent på tværs af EPD’erne, eller hvis der er tvivl om omregningsfaktorerne, hvis forskellige produkter er dækket af den samme EPD”, siger Jan Schipull, der sammen med 3dbyggeri danmark har sat gang i et projekt, der skal gøre det nemmere at lave LCA-beregninger. Det behøver nemlig ikke være den tidsrøver, det ofte er.

Mål CO2-aftrykket pr. kvadratmeter

Han er helt på linje med Tore Hvidegaard i betragtningen om, at det kræver viden samt erfaring at arbejde med LCA-beregninger samtidig med, at det naturligvis også er nødvendigt med byggeteknisk forståelse. De to verdener går efter hans opfattelse imidlertid ikke altid hånd i hånd, og gennem en årrække har han derfor arbejdet med at udvikle et koncept på tegnestuen, hvor det så at sige er nemt og enkelt at udregne CO2-aftrykket i et byggeri pr. kvadratmeter 

”Det er et projekt, vi arbejder på sammen med 3dbyggeri denmark og deres Glasshouse-platform. Det betyder, at EPD-data – enten generiske eller produktspecifikke – er indtastet i en database således, at det ikke længere er nødvendigt at jonglere rundt med data på de enkelte byggematerialer, der ofte kræver timers arbejde for at få den korrekte LCA-beregning på en væg eller en etageadskillelse”, siger Jan Schipull.

Nu er processen helt automatiseret

Det behøver altså ikke være besværligt at arbejde med arbejde med EPD-data, men som både han og Tore Hvidegaard giver udtryk for, kræver det, at byggevareproducenterne kommer på banen. En af de producenter, som har taget denne udfordring alvorligt, er Knauf, der har valgt præcis samme tilgang til udfordringen, som man har hos Tegnestuen Vandkunsten, nemlig at give brugerne mulighed for at lave en LCA-beregning baseret på kvadratmeter.

”I efteråret 2022 lancerede vi et softwareværktøj, som vi kalder for Planner Suite. I dette er det muligt at håndtere krav til dimensioner, brandresistens og lydisolering på en måde, så arkitekten eller rådgiveren automatisk præsenteres for det optimale systemvalg. Vi har tilføjet et ekstra parameter, da vi nu også oplyser hvor stort et CO2-aftryk den enkelte bygningsdel/system har med en betragtningsperiode på 50 år”, forklarer Morten Numan, der er Technical Advisor i Knauf.

Nødvendigt at satse strategisk

Det betyder konkret, at der ikke skal laves særskilte beregninger på stålskelet, isolering, gipsplade, spartelmasse etc., men at det ud fra en given referencevæg er muligt at få en fiks og færdig beregning af CO2-aftrykket pr. kvadratmeter. I første omgang er det muligt i forhold til alle indervægge, men til efteråret lancerer Knauf en lignende løsning til etagedæksystemer, og senere kommer ydervægge til.

”I Knauf har vi valgt en strategi, der betyder, at vi ønsker at være ledende, når det gælder digitalisering og gøre det enkelt for vores kunder at tilgå de data, der er vigtige for dem. Blandt andet fordi vi tror på, at kravene til LCA-beregninger på et senere tidspunkt vil blive brudt ned og specificeret ud på de enkelte bygningsdele som et krav, på lige fod med brand, lyd, højde etc.”, siger Morten Numan videre. Dette projekt dokumenterer dermed vigtigheden af, at byggevareproducenterne satser strategisk på digitalisering.

Fakta:

Her er digitaliseringsprocessen strategisk

  • Knauf har sat kursen mod en seriøs satsning på digitalisering. I løbet de næste par år bliver man klar med to nye digitale værktøjer, nemlig Applicator Suite, der retter sig mod entreprenørerne, samt Dealer Suite, der retter sig mod tømmerhandlerne.
  • I efteråret 2022 lancerede man Planner Suite, der er et produktivitetsværktøj til projektering. Med integreret systemsøgning, datavalidering og udbudsfunktioner tilbyder Knauf arkitekter og rådgivere et sæt digitale tjenester og løsninger der hjælper i alle faserne af projektplanlægningen, helt frem til udbuddet, her i blandt beregning af CO2-aftryk på et givent Knauf system. CO2 beregningerne i Planner Suite er udviklet i samarbejde med CF Møller Arkitekter, der er via et specialudviklet software, integrerer med LCA Byg.
  • Konceptet fungerer på den måde, at alle Knauf’s EPD-data er lagt ind i systemet, hvorefter der automatisk genereres konstruktionsfiler for de enkelte bygningsdele. Glasshouse er ligeledes med i projektet i forbindelse med udarbejdelse af beskrivelsestekster, og LCA Byg konstruktionsfilerne har været den del af Knauf’s Planner Suite siden februar. Ifølge Morten Numan er konceptet blevet godt modtaget i byggebranchen.