I en digital verden med masser 3D BIM-modeller må vi ikke glemme gode, gamle 2D. Vinduesproducenten VELUX er blot et enkelt eksempel på en af byggebranchens aktører, der nu har digitaliseret hele sit tegningsarkiv til glæde for virksomhedens samarbejdspartnere.

Af Henrik Malmgreen

I en verden, hvor der i høj grad er fokus på 3D, må man ikke glemme nødvendigheden af også at kunne være agil, når det gælder 2D. Især når man – som det er tilfældet med vinduesproducenten VELUX – udvikler samt markedsfører et omfattende program af tagvinduer og derfor skal håndtere mange tusinde specifikationstegninger. Ikke kun til det danske marked, men også til andre markeder i Europa og udenfor. At kunne gøre det nemt og enkelt sparer ikke alene tid. Det er også et konkurrenceparameter.

Det er nemlig ikke nok blot at kunne håndtere de mange tegninger internt i organisationen. I en byggebranche, der som alle andre brancher bliver mere og mere digital, er det nødvendigt også at kunne forenkle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere såsom arkitekter, ingeniører og entreprenører. I den sammenhæng er det digitale samspil mellem 3D-verden og 2D-verden helt essentielt.

“Det tager kun ganske få minutter at tilgå dem, og selv om vi har mere end 5.000 tegninger i systemet, kan alle opdateres fra centralt hold på blot 48 timer”
Peter Wulff Harslund, Technical Product Experience fra VELUX

2D er mere detaljeret end 3D-model

”Selv om vi godt kan lide at arbejde i 3D-modeller, er de ikke detaljerede nok, når vi virkelig skal have et overblik over, hvordan komponenter som f.eks. et vindue skal integreres i et specifikt byggeri. Derfor har VELUX en årelang historik, hvor man har håndteret præcise specifikationstegninger, som er lavet på engelsk, fordi VELUX er internationalt orienteret, og derefter efterfølgende er tilpasset de forskellige udenlandske markeder lokalt. Det er sket manuelt, og derfor blev vi spurgt, om ikke det kunne gøres smartere”.

Sådan forklarer administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, der har udviklet en løsning til VELUX, som både har digitaliseret og centraliseret processen. Det er efterhånden et par år siden, at arbejdet gik i gang, og over tid har den udviklet sig til en fuldt cloudbaseret onlineløsning, som ikke blot anvendes i Danmark, men også er ved at finde fodfæste hos VELUX i Tyskland og måske senere vil blive lanceret på andre markeder.

Også et værktøj til samarbejdspartnere

Technical Product Experience Peter Wulff Harslund fra VELUX er leder af projektet, og han fortæller videre, at den tyske version, som altså ligeledes er udviklet af 3dbyggeri danmark, ganske som den globale og danske, er tilpasset lokal byggeskik samt de specielle forhold, der gør sig gældende her for så vidt angår de lokale traditioner for eksempelvis tagkonstruktioner.

”Uanset om vi kigger på det tyske eller det danske marked, er skalerbarhed vigtig for os. Oprindelig startede udviklingsarbejdet som et internt værktøj, men nu er vi nået så langt, at det for alvor er på vej til at blive et værktøj, som vores samarbejdspartnere kan benytte sig af, ikke blot i Tyskland, men også her i Danmark. Samtidig opnår vi den fordel, at al produktopdatering sker centralt her fra det danske hovedsæde”, siger Peter Wulff Harslund.

Ren online løsning med 5.000 tegninger

Det giver bedre kontrol med processen, og indtil videre har tilbagemeldingerne såvel internt som eksternt været positive. Oprindelig var det tanken, at løsningen skulle udvikles som et plug-in til Aurodesk Revit, der ville give brugerne mulighed for selv at generere den tegning, der var brug for, men senere skiftede man retning for i stedet at gå efter en ren online løsning, hvor alle tegninger er forhåndsgenereret på en platform, som brugeren har adgang til.

”Det tager kun ganske få minutter at tilgå dem, og selv om vi har mere end 5.000 tegninger i systemet, kan alle opdateres fra centralt hold på blot 48 timer”, siger Peter Wulff Harslund videre. Han føjer til, at selv om, der er enkelte komponenter i et VELUX vindue, som ikke har ændret sig siden 1940’erne, sker der naturligvis en løbende produktudvikling, som det er vigtigt at få formidlet ud til brugerne som dokumentation for en alsidig produktplatform. Den betragtning er Tore Hvidegaard helt enig i.

Produkt og service skal hænge sammen

”VELUX er et stærkt brand, der er kendt for at levere et kvalitetsprodukt. Derfor er det vigtigt, at de omkringliggende services afspejler samme høje kvalitet. Samtidig er god support blevet et væsentligt konkurrenceparameter”, uddyber han og føjer til, at med en central platform, der genererer alle opdateringer på de mange tusinde produkttegninger, er VELUX bedst muligt sikret mod fejl i produktspecifikationerne og dermed er bygherre også sikret mod fejl i byggeprojekterne.

”Med løsningen tilbyder vi desuden en platform, hvor vi tydeligt kan dokumentere vores kompetence i forhold til f.eks. arkitekterne. Et vindue er ikke blot en statisk størrelse. Vi giver mulighed for i et byggeris designfase at eksperimentere med et byggeris visuelle udtryk og kombinere forskellige typer af vinduer på nye måder. Det er en rigtig god måde at tydeliggøre, hvad vi kan tilbyde som producent”, slutter Peter Wulff Harslund.

 

FAKTA OM LØSNINGEN

Løsningen, der er udviklet af 3dbyggeri danmark, fungerer på den måde, at den så at sige er en visuel adgang til alle VELUX’ løsninger. Her genereres og opdateres fra centralt hold alle de 2D-specifikationstegninger, som VELUX stiller til rådighed. Det sikrer, at ændringer slår igennem alle steder. Udgangspunktet er den danske version, som er tilpasset dansk byggetradition, mens den tyske er tilpasset tysk byggetradition. Under sit valg klikker brugeren en række forskellige parametre af, f.eks. type af inddækning i byggeriet, hvilket giver sikkerhed for, at der kun kan vælges en vinduesmodel, der rent faktisk er kompatibel med byggeriet. Dermed sparer løsningen både mange ressourcer, lige som træfsikkerheden øges, når f.eks. en arkitekt eller en håndværker skal vælge et vindue.