Byggebranchen er ikke kendt for at være effektiv. Det skyldes til dels, at der anvendes megen tid til manuel genindtastning af information. Nu er Molios platform imidlertid for alvor blevet digital, og sammen med værktøjer som f.eks. Glasshouse giver det mulighed for effektivisering i branchen.

Af Henrik Malmgreen

Molios beskrivelsesværktøj version 2.0 er for alvor blevet digitalt. Samtidig er det nu er blevet nemmere at genbruge allerede indtastet information. Det giver mulighed for en markant effektivisering af byggebranchen, især blandt de aktører, der anvender værktøjer, som understøtter den nye beskrivelsesstruktur.

”I virkeligheden handler det om at koble noget nyt og noget gammelt sammen på en god måde. Molios beskrivelsesværktøj er nyt, mens vi har været på markedet gennem en årrække med Glasshouse, der binder beskrivelser sammen med BIM-model og tilbudsliste. Det er det optimale udgangspunkt for en effektiv automatisering af workflowet”, siger arkitekt og administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, der er firmaet bag Glasshouse.

Væk med manuel genindtastning

Over årene har Glasshouse været platform for hundredvis af projekter, og Tore Hvidegaard glæder sig over, at det Med Molios beskrivelsesværktøj nu for alvor er blevet muligt at automatisere udveksling af data mellem projekter. Tidligere har byggebranchen været kendetegnet ved, at når et projekt var afsluttet, startede man stort set forfra, når man tog hul på det næste. Også selv om megen information uden problemer ville kunne genbruges.

”Selvfølgelig er der forskel på projekter, men alle rummer i en eller anden udstrækning en vis mængde ensartet information om f.eks. processer eller information om materialer og leverandører, der kan genbruges med små justeringer. Når man f.eks. arbejder med Word-dokumenter eller PDF-filer og manuelt skal klippe-klistre information fra et projekt til det andet, er det både en tidskrævende proces, og en proces, der giver mulighed for fejl”, siger Tore Hvidegaard videre.

Sikkerhed for at data er rigtige 

Nu er der i stedet mulighed for at definere grundlæggende principper samt regelstyring og dermed automatisere opstarten af et nyt projekt uanset, hvilken afdeling i virksomheden, der initierer det. Det giver tryghed for, at det er de rigtige data, der indlæses, samtidig med, at der også er sikkerhed for, at det er seneste version af data, der indlæses. Desuden undgås tunge og tidskrævende, manuelle processer.

”Som tingene er i dag, er det lidt som at forsøge at putte tandpastaen tilbage i tuben. Derfor kan jeg kun opfordre bygherrerne til at stille krav om, at udbud håndteres i Molios beskrivelsesværktøj 2.0. Selv om vi stadig mangler de sidste detaljer, før den fulde implementering er på plads, er det et stort skridt på vejen til fuld digitalisering på tværs af byggebranchens aktører”, uddyber Tore Hvidegaard.

Bedre digital beslutningsstøtte

I hans optik vil det ikke blot give en markant effektiviseringsgevinst. Det vil ligeledes frigive ressourcer til, at kræfterne kan anvendes både mere konstruktivt og ikke mindst kreativt. Desuden bliver det muligt i højere grad at kunne koncentrere sig om de vigtige beslutninger i stedet for igen og igen at skulle forholde sig til de samme spørgsmål, hver gang et nyt projekt er blevet sat i gang. Det er spild af tid.

”Samtidig giver Molios beskrivelsesværktøj 2.0 sammen med Glasshouse mulighed for højere grad af fleksibilitet, forstået på den måde, at det ikke er noget problem at opfylde bygherrens krav, hvis denne i 11. time ændrer på byggeriet. Så er det blot at ændre i regelstyringen i stedet for at skulle bruge tid på manuelt at skulle rette hele vejen igennem projektet. Ligeledes kan en række beslutninger træffes senere i forløbet”, forklarer Tore Hvidegaard.

Langt højere grad af fleksibilitet

Han påpeger, at selv om der ofte er gode intentioner om at træffe flest mulige beslutninger så tidligt i et projektforløb som muligt, sker der ofte det, at mange rent faktisk træffes ganske sent. Det kan ifølge Tore Hvidegaard give god mening, fordi den nødvendige viden måske først er til stede på det tidspunkt, men jo tættere på et projekts afslutning, beslutningerne træffes, jo mere komplekse er de at effektuere.

”Nu er der altså mulighed for langt højere grad af fleksibilitet hele vejen gennem det enkelte projekt. Eksempelvis kan vi med Glasshouse også koble modeller og beskrivelser, vi kan anvende data fra BIM-modellerne i beskrivelserne, og vi kan skubbe information fra beskrivelser samt tilbudslister over i modellerne”, slutter Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, der ser frem til at arbejde med Molios nye beskrivelsesværktøj.

Andre vigtige fordele ved det nye beskrivelsesværktøj

  • Beskrivelsesværktøj 2.0 kan inddele beskrivelserne, så de enkelte aktører på et byggeri i højere grad kan nøjes med at forholde sig til det, som har direkte relevans for deres arbejdsopgaver.
  • Det sikrer mindre afvigelser mellem tegninger, beskrivelser og den praktiske udførelse af byggeriet, hvilket i sidste ende betyder færre fejl og mangler på det færdige byggeri.
  • Beskrivelsesværktøj 2.0 rummer mere end dobbelt så mange beskrivelser som den tidligere version. Det gør det mere fleksibelt at tilpasse beskrivelsesmaterialet til det enkelte projekt. Det afspejler endvidere de nuværende standarder i bygningsreglementet.
  • Hos 3dbyggeri danmark har man i Glasshouse gennem flere år understøttet beskrivelser og BIM-modeller. Her laver udvikler man naturligvis også værktøjer til den nye standard, hvilket betyder endnu bedre funktionalitet, lige som der i Glasshouse er gode søgemuligheder, der gør det lettere at finde rundt.