Digitaliseringsprocessen i byggebranchen kalder i høj grad på et fælles dataformat samt en fælles standard for informationsudveksling mellem branchens aktører. I det daglige samarbejdes der imidlertid også med en række udenlandske materialeleverandører, og det er blot med til at gøre behovet for samarbejde endnu større.

Af Henrik Malmgreen

Digitalisering er en af de drivende kræfter for øget effektivisering i byggebranchen. Den helt store udfordring er imidlertid at skabe det fælles datafundament, som er alt afgørende for, at bestræbelserne lykkes fuldt ud. Det kan endda være svært nok inden for landets grænser, men byggebranchen arbejder jo også sammen med leverandører i udlandet, og så bliver problematikken pludselig endnu mere aktuel.

En af de virksomheder, der har samarbejdspartnere over det meste af verden, er VELUX A/S, og her konstaterer BIM Manager Martin Let Hansen, at det frem for alt er vigtigt at følge anerkendte standarder som CEN og ISO. Han kunne dog godt ønske sig, at arbejdet med at skabe internationale standarder for dataudveksling vil gå lidt hurtigere, end tilfældet er. Det internationale samarbejde er imidlertid en nødvendighed, mener han.

”Vi er der slet ikke endnu, men et eller andet sted mener jeg, der er lys et sted ude for enden af tunnelen. I VELUX følger vi i hvert fald udviklingen tæt, og vi ser meget gerne, at vi på et tidspunkt kan ende op med et fælles dataformat på tværs af såvel landegrænser som faggrænser”,
Martin Let Hansen, BIM Manager, VELUX A/S

Lys for enden af tunnelen

”Vi er der slet ikke endnu, men et eller andet sted mener jeg, der er lys et sted ude for enden af tunnelen. I VELUX følger vi i hvert fald udviklingen tæt, og vi ser meget gerne, at vi på et tidspunkt kan ende op med et fælles dataformat på tværs af såvel landegrænser som faggrænser”, siger Martin Let Hansen. I hans optik er det imidlertid vigtigt, at et sådant ikke må virke begrænsende og skal være nemt at anvende.

Det kan synes lettere sagt end gjort, for ikke alene skal et fælles dataformat tages i anvendelse i hele byggeriets værdikæde, det skal også bygge på fælles standarder, og de kan være svære at nå til enighed om, når man i de enkelte lande grundlæggende har forskellige nationale standarder og derfor kalder tingene noget forskelligt. Arkitekt og administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark er ganske enig.

”Der følger et ansvar med det at være en stor aktør, og derfor bør de helt klart gå aktivt ind et internationalt standardiseringsarbejde. De bør både være med til at drive markedet og være parat til selv at tage nogle af de slag, som man helt uundgåeligt får over næsen, når man er frontløber”,
Tore Hvidegaard, Arkitekt og administrerende direktør,  3dbyggeri danmark

Store aktører har et ansvar

”Det er fint nok at holde sig til standarder som f.eks. ISO, men det er lettere sagt end gjort, for selv om der er standarder i de enkelte lande, er det ud fra forskellige definitioner. Hvad er eksempelvis en dør? Er det døren alene eller indbefatter markeringen i modellen også selve dørkarmen? Det kan være svært at gennemskue”, siger Tore Hvidegaard. Han er dog også af den opfattelse, at byggebranchens store producenter faktisk bør være med til at drive udviklingen.

”Der følger et ansvar med det at være en stor aktør, og derfor bør de helt klart gå aktivt ind et internationalt standardiseringsarbejde. De bør både være med til at drive markedet og være parat til selv at tage nogle af de slag, som man helt uundgåeligt får over næsen, når man er frontløber”, siger Tore Hvidegaard videre samtidig med, at han påpeger, det kan være ris til egen bagdel, hvis ikke man er med helt fremme og selv er med til at præge udviklingen.

”Det er lidt ligegyldigt, om vi taler om nationale eller internationale standarder. Det handler om, hvad brugerne efterspørger, og frem for alt er det vigtigt at gøre standardiseringsarbejdet til en værdiskabende ting, der kan mærkes på forretningen og dermed på bundlinjen, når der spares ressourcer. Byggebranchen slås stadig med alt for meget manuelt arbejde, hvilket betyder forvirring, genindtastning af data og risiko for fejl,”

Marcus Christensen Fich, Senior Solutions Manager, Grundfos A/S.

Hold skarpt fokus på brugerne

Spørger man en anden af byggebranchens store aktører, nemlig GRUNDFOS A/S, siger Senior Solutions Manager Marcus Christensen Fich, at det er vigtigt ikke blot at definere en paneuropæisk, fælles standard for, hvorledes man udveksler data i byggebranchen, men også at holde fokus på, hvorledes man som materialeproducent bedst muligt understøtter brugernes workflow. Hvis ikke man gør det, er man ganske enkelt gal på den, mener han.

”Det er lidt ligegyldigt, om vi taler om nationale eller internationale standarder. Det handler om, hvad brugerne efterspørger, og frem for alt er det vigtigt at gøre standardiseringsarbejdet til en værdiskabende ting, der kan mærkes på forretningen og dermed på bundlinjen, når der spares ressourcer. Byggebranchen slås stadig med alt for meget manuelt arbejde, hvilket betyder forvirring, genindtastning af data og risiko for fejl”, siger Marcus Christensen Fich.

Et nyt konkurrenceparameter

Derfor mener han også den anden vej rundt, at det er vigtigt, at brugerne er åbne og fortæller materialeproducenterne, hvorledes de kan være med til at skabe værdi. Det kan de ved at samarbejde om en fælles database, hvortil alle producenter kan levere data. Samtidig understreger han behovet for at forvirring om, hvad tingene skal hedde, afløses af en stringent taksonomi og en tilgængelig API-brugerflade. Til det siger Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark.

”Vi agerer i en verden, hvor digitalisering og internationalisering konstant skaber øget konkurrence. Men samtidig er der også en mulighed for at positionere sig som materialeproducent og styrke sin markedsandel. Især på rådgiversiden er man i dag godt med på den digitale vogn, og så det at have helt styr på, hvorledes man som materialeproducent bedst muligt hjælper kunderne gennem den digitale jungle, er helt klart et konkurrenceparameter”, siger han.