Beskrivelsesværktøj 2.0 fra Molio Byggeriets Videnscenter skal være med til at eliminere nogle af de kostbare tvister, der har præget og fortsat præger byggebranchen.

Af Henrik Malmgreen

Ifølge en analyse fra DI Byg foretaget i 2020 kan byggebranchen årligt spare mellem 3,5 og 10,5 mia. kr. gennem øget digitalisering og øget samarbejde på tværs af faggrupperne. Desuden kunne man læse i publikationen ”Nye veje for byggeindustriens konflikter” – udgivet af Mediationsinstituttet i 2017 – at de samlede udgifter til løsning af juridiske konflikter inden for byggeriet på det tidspunkt udgjorde 0,50 pct. af byggeriets samlede omsætning.

Det svarede dengang til godt et par milliarder kroner, og problemstillingen er ikke blevet mindre siden da. Det er man godt klar over hos Molio Byggeriets Videnscenter. Uklarheder og misforståelser i det tværfaglige samarbejde koster nemlig fortsat branchen dyrt i form af forsinkelser, fejl og tvister. Det skal det nye Beskrivelsesværktøj 2.0 være med til at rette op på.

”Hvis man skal opsummere fordelene, må det især være, at det nye beskrivelsesværktøj dels byder på en langt mere logisk opbygning, dels qua sin digitale struktur giver mulighed for at arbejde på tværs af de forskellige funktioner uden, at man mister overblikket”
Tore Hvidegaard, arkitekt og administrerende direktør,  3dbyggeri danmark.

Større klarhed på tværs

Beskrivelsesværktøj 2.0 skal således være med til at skabe større klarhed i snitfladerne mellem de forskellige fagområder, hvilket ligeledes vil give det tværfaglige samarbejde langt bedre betingelser end tidligere. Med en stadigt voksende kompleksitet i byggesagerne er der nemlig mere end nogensinde brug for at skabe klarhed og rene linjer i det tværfaglige samarbejde.

”I det nye værktøj har vi derfor tilføjet en helt ny koordineringsbeskrivelse, som beskriver de tværfaglige samarbejdsflader på en måde, så alle ved, hvem der gør hvad. Formålet er at sikre, at man får samlet ordentligt op på de sammenhænge der er mellem de enkelte fagområder, så der ikke er noget, der falder mellem to stole”. Det siger Bryan Morillo Karlqvist, der er produktchef for Beskrivelsesværktøj 2.0, i Molios seneste nyhedsbrev.

Langt bedre sammenhæng

”Hvis man skal opsummere fordelene, må det især være, at det nye beskrivelsesværktøj dels byder på en langt mere logisk opbygning, dels qua sin digitale struktur giver mulighed for at arbejde på tværs af de forskellige funktioner uden, at man mister overblikket”. Det siger arkitekt og administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark. Han glæder sig til, at branchen for alvor tager værktøjet i anvendelse.

En af de helt store nyheder i det nye beskrivelsesværktøj er nemlig langt bedre sammenhæng som gør, at man kan se information på tværs af flere beskrivelser og vejledninger på én gang. Tidligere skulle man typisk bladre frem og tilbage i indtil flere Word-dokumenter eller PDF-filer for at finde den ønskede information. Ligeledes er der bedre mulighed for at se tekstfelter og vejledningsfelter samtidig.

Også bedre IKT-samarbejde

Ifølge nyhedsbrevet fra Molio og produktchef Bryan Morillo Karlqvist er ligeledes det digitale IKT-samarbejde blevet forstærket. Blandt andet i form af en beskrivelse, der knytter IKT-leverancerne og beskrivelserne sammen. Med denne ”tvinger” man nemlig rådgiveren til at være helt konkret overfor entreprenøren i forhold til de digitale leverancer på byggesagen. Det giver bedre betingelser for, at man kan undgå for mange uenigheder og misforståelser.

”Funktionsafprøvning af de færdige tekniske installationer, som der stilles krav om i bygningsreglementet, er et eksempel på en proces, der involverer mange forskellige aktører. En række nye beskrivelser skaber, sammen med koordineringsbeskrivelsen, klarhed over krav, leverancer og roller i processen. De tilhørende grænsefladeskemaer skaber overblik mellem parterne i forhold til deres ydelser”, udtaler Bryan Morillo Karlqvist.

Branchen skal tale samme sprog

På et seminar for nylig i BLOXHUB var Molio Byggeriets Videnscenter og ConTech Lab vært ved et arrangement, hvor mulighederne i Beskrivelsesværktøj 2.0 blev gennemgået grundigt. Her sagde Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark blandt andet, at det er fint med et nyt og bedre værktøj, men han pointerede samtidig, at det er ekstremt vigtigt, at man på tværs af værdikædens siloer grundlæggende taler det samme sprog.

”Det er en nødvendighed, hvis vi i byggebranchen skal blive bedre til at træffe beslutninger, og en fælles standard er ligeledes tvingende nødvendigt for et fælles aftalegrundlag. Samtidig er automatisering og maskinlæsbare data nøgleord for den fremtidige digitalisering af byggebranchen”, siger Tore Hvidegaard og føjer til, at virksomhedens software Glasshouse naturligvis understøtter Molios beskrivelsesværktøj 2.0.

 

Fakta om Beskrivelsesværktøj 2.0

  • Beskrivelsesværktøj 2.0 består af 104 beskrivelser. Det er over dobbelt så mange som tidligere. Eksempelvis er der kommet tre nye beskrivelser på ventilationsområdet om henholdsvis forsyning, føring og forbrug, hvor der tidligere kun var én beskrivelse for hele ventilationsområdet. Det betyder, at de enkelte beskrivelser er blevet kortere og mere målrettede.
  • Beskrivelsesværktøj 2.0 er blevet ægte digitalt. Alle de beskrivelser, der tidligere var forankret i Word, er lagt ind i et CMS-system. Dermed kan de lettere indgå i virksomhedernes digitale workflow og integreres med f.eks. tilbudslister og bygningsmodeller.

(Kilde: Molio)