Med Molios beskrivelsesværktøj 2.0 har byggebranchen taget endnu et vigtigt skridt på vejen mod fuld digitalisering. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himmelen, og på et seminar om det nye værktøj, arrangeret af ConTech Lab, var det tydeligt, at standardisering i udveksling af data er en absolut nødvendighed.

Af Henrik Malmgreen

Selv om byggebranchen i dag er blevet ganske digital, og en række nye værktøjer har gjort hverdagen lettere, har især én udfordring været med til at lægge en dæmper på begejstringen. Nemlig det faktum, at det stadig er en udfordring at integrere beskrivelser digitalt i et i BIM-workflow. Egentlig burde det ikke være et problem, men det er først med version 2.0 af Molios beskrivelsesværktøj, det nu ser ud til at kunne lykkes for alvor.

Lige efter sommerferien var Molio – Byggeriets Videnscenter og ConTech Lab vært ved et arrangement i BLOXHUB, hvor der var fokus på netop den problematik. Her gav repræsentanter for blandt andre Rambøll og Spæncom deres bud på ønsker til den digitale fremtid, mens en række it-leverandører hver især gav deres bud på, hvordan de mener, den digitale integration bør og kan ske således, at den er umiddelbar tilgængelig for brugerne.

Den digitale livline kappes

”Det er utrolig vigtigt, at arbejdsflowet er forståeligt for både den unge it-nørd og den ældre medarbejder, der ikke er vokset op i den digitale tidsalder. Derfor handler det i høj grad om automatisering af workflowet”. Det sagde administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark, som udvikler og markedsfører Glasshouse, der binder beskrivelser sammen med BIM-model og tilbudsliste.

Han påpegede imidlertid at selv om rådgiverne er blevet rigtig gode til at arbejde digitalt, vokser træerne ikke ind i himmelen. Når et projekt går i udbud, sker der nemlig normalt det, at den digitale livline så at sige kappes. Det betyder at udbyder skal håndtere en stak PDF-filer og stort set taste al information ind igen så at sige fra bunden af for at være i stand til at byde på en given opgave.

Glasshouse understøtter Molios beskrivelsesværktøj 2.0, men branchen skal være forberedt på yderligere dokumentationskrav, blandt andet i forbindelse med bæredygtighed.

Starter forfra hver gang

Det samme gør sig gældende, når leverandørerne kommer på banen. På seminaret forklarede projekteringschef i Spæncom, Susanne Asklund, således, at selv om man nogen gange er så heldig, at man modtager en IFC-fil (Industry Foundation Classes), er det helt normalt, at man i stedet modtager en stak PDF-filer med beskrivelser, hvor der ikke er nogen direkte sammenhæng til hverken tegninger eller model.

”Vi modtager projektmateriale, der skal omsættes til statiske beregninger og elementtegninger til vores produktion. Som det er i dag, har vi selv udviklet et projektdatablad, hvor vi kan angive information om egenskaber på de forskellige produkter. Det virker, men der er der ganske meget manuelt arbejde i processen”, forklarede Susanne Asklund på seminaret i BLOXHUB.

En standard er nødvendig

Lukas Mikkelsen, der er BIM-konsulent Rambøll anvendte begrebet ”Den Gyldne Trekant” forstået på den måde, at data skal kunne flyde frit fra en database over i såvel model som tilbudsliste og ikke mindst retur. Det er muligt med version 2 af Molios beskrivelsesværktøj, som ifølge projektchef Brian Karlqvist i princippet er klar til at blive taget i anvendelse. Blot mangler der ifølge Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark en fælles og entydig standard.

”Det er fint at gå digitalt, hvilket branchen ganske enkelt er nødt til. Men det er ekstremt vigtigt, at vi på tværs af værdikædens siloer taler det samme sprog. Det er en nødvendighed, hvis vi i byggebranchen skal blive i stand til at træffe bedre beslutninger”, siger Tore Hvidegaard. Dermed mener han, at en fælles standard er tvingende nødvendigt for at fælles aftalegrundlag i branchen.

Det er med at komme i gang

Ifølge Brian Karlqvist fra Molio er beskrivelsesværktøj imidlertid 2.0 så langt fremme, at byggebranchens aktører sagtens kan tage det i brug. Hovedparten af beskrivelserne ér færdige og indlæst i den database, der skal være med til at gøre værktøjet ægte digitalt. Men han føjer til, at der også er tale om et dynamisk værktøj, der skal udvikles over tid – forstået på den måde, at det nok aldrig bliver helt færdigt.

”Jeg kan dog kun opfordre bygherrerne til at stille krav om, at udbud håndteres i Molios beskrivelsesværktøj 2.0. Selv om vi stadig mangler de sidste detaljer, før den fulde implementering er på plads, er det et rigtig godt skridt på vejen til digitalisering på tværs af byggebranchens aktører”, siger Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark. På seminaret udtrykte han del således:

Dokumentationskravene vokser

”I dag kan vi med Glasshouse, koble modeller og beskrivelser, vi kan anvende data fra BIM-modellerne i beskrivelserne, og vi kan skubbe information fra beskrivelser og tilbudslister over i modellerne. Udfordringen er at selv om rådgiverne skaber struktur og sammenhæng mellem modeller og beskrivelser, er det håbløst forældede PDF-filer, der sendes til dem, der skal byde på en opgave.”

“Det betyder, at de selv skal genskabe sammenhængen. Det er som at putte tandpastaen tilbage i tuben, og er en proces, der tager alt for megen tid. Automatisering og maskinlæsbare data er nøgleordet for den fremtidige digitalisering af byggebranchen. Glasshouse understøtter Molios beskrivelsesværktøj 2.0, men branchen skal være forberedt på yderligere dokumentationskrav, blandt andet i forbindelse med bæredygtighed”, slutter Tore Hvidegaard og understreger at i 3d byggeri danmark er man klar til opgaven.

FAKTABOKS:

Webinaret blev afholdt på baggrund af et af ConTech Labs pionérprojekter, som har handlet om at gøre specifikke informationer i beskrivelserne tilgængelige i bygningsmodeller for Spæncom A/S med henblik på at understøtte Spæncoms arbejde i forbindelse med tilbudsgivning og/eller produktionsplanlægning af betonelementer. Projektet har været et samarbejde med Spæncom, Rambøll, Molio – Byggeriets Videnscenter, Glasshouse, BIM Shark, NTI og DTU.