I byggebranchens fagsiloer er digitaliseringsprocessen en succes. Problemet er blot, at når det gælder udveksling af data på tværs af siloerne, er digitaliseringsprocessen en fiasko. Teknologierne til at gøre noget ved dette er der – men ikke alle er rent faktisk interesserede i digitaliseringsprocessen.

Af Henrik Malmgreen

Den digitale transformationsproces går hurtigt. Også i byggebranchen, hvor ketchupeffekten efterhånden har gjort sin virkning. Der er bare ét stort problem, nemlig at mens byggebranchens forskellige aktører er blevet ganske ferme til at arbejde med de digitale værktøjer i hver deres fagsilo, er branchen stadig alt for ringe til at udveksle data på tværs af disse fagsiloer.

Det mener i hvert fald arkitekt og administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark. Når byggebranchen stadig er så dårlig til at udveksle data på tværs, betyder det ofte, at overblikket mistes, hvilket kan medføre spild både af tid og ressourcer, lige som risikoen for fejl øges. Tore Hvidegaard mener, at problemet måske bunder i det faktum, at branchen ikke helt forstår, hvad digitalisering i sin helhed går ud på.

Branchen er alt for manuel

Jan Karlshøj, lektor og sektionsleder på DTU

Jan Karlshøj, Lektor og Sektionsleder DTU

”Man fristes til at sige, at de digitale ambitioner er blevet opfyldt inden for de enkelte faggrupper. Vi er blevet gode til de basale BIM og IKT ydelser, og det kan betyde, at man nogle steder i byggebranchen føler, man er nået i mål med digitaliseringsprocessen, men faktum er, vi er først lige begyndt”, siger Tore Hvidegaard og understreger, at på tværs af siloerne arbejdes der stadig meget manuelt.

Jan Karlshøj, der er lektor og sektionsleder på DTU, er ganske enig. Alt for mange arbejdsprocesser er stadig alt for manuelle og analoge. Det kan godt være, ikke alt udveksles på papir og, at vi trods alt bruger PDF’er, men det har i Jan Karlshøjs optik intet at gøre med det at være digital. Resultatet er fortsat, at alt for mange data skal tastes ind manuelt, når der udveksles information på tværs af siloerne.

”Det er ganske håbløst, hvis der skal et menneske ind over, hver gang, der skal udveksles information. Det svarer til, at en medarbejder i banken skal indtaste transaktionen manuelt, hver gang, jeg benytter mit kreditkort”

Jan Karlshøj, Lektor & Sektionsleder DTU

Angsten for at lave fejl

”Det er ganske håbløst, hvis der skal et menneske ind over, hver gang, der skal udveksles information. Det svarer til, at en medarbejder i banken skal indtaste transaktionen manuelt, hver gang, jeg benytter mit kreditkort”, forklarer Jan Karlshøj. Han er i øvrigt af den opfattelse, at når byggebranchen ikke er blevet digital på tværs af faggrupper og fagsiloer, kan det skyldes angsten for at lave fejl.

”Digitalisering handler jo i høj grad om at synliggøre processer og gøre dem mere transparente. Det er der mange fordele i, men ulempen – vil nogle måske mene – er, at hvis en aktør i en byggeproces så at sige kvajer sig, ja så bliver det også meget nemmere at placere ansvaret. Det er ikke sikkert, alle er interesseret i det”, siger Jan Karlshøj videre, og indikerer dermed, at selve viljen til tværfaglig digitalisering måske ikke altid er til stede.

Læg mere pres på branchen

Niels Treldal, Senior Director, COWI

Niels Treldal, Senior Director, COWI

Ganske som der fra politisk side bliver lagt pres på byggebranchen for at dokumentere bæredygtighed, kunne Jan Karlshøj egentlig også godt tænke sig, at der blev lagt pres på byggebranchen med henblik på at skabe tværgående transparens i byggeprojekterne. Faktisk er han af den opfattelse, at der – i hvert fald i forbindelse med offentlige byggeprojekter – kunne være et ganske markant økonomisk incitament.

Samtidig er der måske nogen i branchen, som frygter fejl, hvis man begynder at ændre på de vante processer. For som Niels Treldal, der er Senior Director, Digital Transformation & Innovation, Business Line Denmark hos COWI, udtrykker det, kan det være svært at digitalisere noget, man ikke forstår. Med det mener han, at det ganske tit viser sig, der ikke er styr på dataflowet.

”Branchen er præget af et informationsmæssigt overflow simpelt hen fordi, de enkelte led i kæden ikke har styr på dels, hvilke data, de selv har brug for, og hvilke data de skal levere videre til næste led i kæden”

Niels Treldal, Senior Director, Digital Transformation & Innovation, Business Line Denmark, COWI

Manglende styr på dataflowet

”For mig at se er der alt for ofte tale om manglende forventningsafstemning mellem de forskellige led i byggeriets værdikæde”, siger Niels Treldal. Han udtrykker det på den måde, at branchen er præget af et informationsmæssigt overflow simpelt hen fordi, de enkelte led i kæden ikke har styr på dels, hvilke data, de selv har brug for, og hvilke data de skal levere videre til næste led i kæden.

Grundlæggende handler det om mangel på struktur. Der bruges alt for megen tid på at finde frem til de rigtige data, og alt for ofte er de rigtige data ikke til rådighed. Grundlæggende mener han, at byggebranchen har brug for et gevaldigt kompetenceløft. I Niels Treldals optik handler den manglende tværfaglige digitalisering altså ikke så meget om teknologisk inkompetence, men om manglende gensidig og tværfaglig forståelse.

”Et af de områder, hvor det tværgående samarbejde omkring digitalisering rent faktisk fungerer, er i forbindelse med udveksling af bæredygtighedsdata, da det er i vores alle sammens interesse at lykkes med et mere bæredygtigt byggeri. Det håber jeg kan blive en løftestang”

Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio

Bæredygtighed som løftestang

Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio

Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio

Ole Berard, der er digitaliseringschef i Molio, Byggeriets Videnscenter, er ganske enig i den beskrevne problematik, og det er netop en af de udfordringer, man fra Molios side har grebet fat i forbindelse med de digitaliseringsprojekter, man løbende arbejder med. Og der er inspiration at hente. Ole Berard siger:

”Et af de områder, hvor det tværgående samarbejde omkring digitalisering rent faktisk fungerer, er i forbindelse med udveksling af bæredygtighedsdata, da det er i vores alle sammens interesse at lykkes med et mere bæredygtigt byggeri, og det håber jeg kan blive en løftestang for den fortsatte digitalisering i byggebranchen.”

Specialister og generalister

Tore Hvidegaard, Arkitekt & Administrerende direktør,  3d byggeri danmark

Tore Hvidegaard, Arkitekt & Administrerende direktør,  3d byggeri danmark

Ifølge Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark er en af vejene frem i højere grad at satse på maskinlæsbare data således, at menneskelig indblanding og deraf følgende manuel genindtastning af data i videst muligt omfang undgås. Han er dog også godt klar over, at i jo højere grad data spredes horisontalt i byggebranchen, opstår der en helt ny udfordring for samarbejdet.

”Spredning af data betyder jo alt andet lige, at specialister og generalister i langt højere grad skal til at arbejde sammen, simpelthen fordi flere og flere generalister kommer ind i dataloopet. I princippet har vi en række værktøjer, der er lige til at tage ned af teknologihylden, men det vil være ekstremt vigtigt at sørge for, at rette data tilflyder rette modtager. Hverken mere eller mindre”, slutter Tore Hvidegaard.

”Vi er blevet gode til de basale BIM og IKT ydelser, og det kan betyde, at man nogle steder i byggebranchen føler, man er nået i mål med digitaliseringsprocessen, men faktum er, vi er først lige begyndt”

Tore Hvidegaard, Arkitekt & Administrerende direktør,  3d byggeri danmark