Det nye Beskrivelsesværktøj fra Molio, Byggeriets Videnscenter rummer både mange nyheder og mange kendte funktioner, der er blevet opdateret. Den helt store forbedring er imidlertid langt højere grad af brugervenlighed, interaktivitet og logisk konsistens.

Af Henrik Malmgreen

Molio, Byggeriets Videnscenter er nu klar med Beskrivelsesværktøj 2.0, der både byder på en nyudviklet digital platform og langt bedre muligheder for såvel beskrivelse af projekter som dokumentation og kontroltjek. Det nye værktøj byder altså på en række nyskabelser, men en af fordelene er, at det ikke er ensbetydende med, at byggebranchen skal starte helt forfra. Midt i alle nyhederne vil der altså også være en række kendte, men opdaterede elementer.

”Hvis man skal summere fordelene op i en samlet konklusion, må det nok være, at det nye beskrivelsesværktøj dels byder på en langt mere logisk opbygning, dels qua sin digitale struktur giver mulighed for at arbejde på tværs af de forskellige funktioner uden, at man mister overblikket”, siger arkitekt og administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3d byggeri danmark.

Bedre sammenhæng

En af de helt store nyheder i det nye beskrivelsesværktøj er langt bedre sammenhæng på tværs som gør, at man kan se information på tværs af flere beskrivelser og vejledninger på én gang. Tidligere skulle man typisk bladre frem og tilbage i indtil flere Word-dokumenter eller PDF-filer for at finde den ønskede information. Ligeledes er der bedre mulighed for at se tekstfelter og vejledningsfelter samtidig.

”En af de ændringer, man dog nok lige skal vende sig til, er, at der generelt set er kommet flere punkter i de forskellige beskrivelsesafsnit. Der er med andre ord blevet bedre mulighed for uddybning. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle punkter nødvendigvis skal udfyldes”, siger Tore Hvidegaard videre. De flere punkter giver dog samtidig bedre mulighed for at gøre informationen konsistent på tværs af beskrivelsesværktøjet.

eksempel fra værktøjet Glasshouse om bedre sammenhæng i Molios nye beskrivelses værktøj

I det Molio beskrivelserne er sammenhæng mellem de forskellige beskrivelser mere entydigt end tidligere. Her er et eksempel fra værktøjet Glasshouse, hvor bygningsdelsbeskrivelsen (til venstre) vises side om side med den tilhørende “arbejdsbeskrivelse (midten) og basisbeskrivelsen (til højre). Som det ses er opbygningen ens i alle beskrivelserne på tværs.

Er nu langt mere mobilt

Der er med andre ord kommet bedre sammenhæng, hvilket både gør beskrivelsesværktøjet langt mere logisk at arbejde med og giver et langt bedre overblik over den indtastede information. Samtidig med, at der er sket flere ændringer, understreger Tore Hvidegaard dog også, at mange funktioner vækker genkendelsens glæde, hvilket han synes er helt fint, således at branchen ikke skal starte helt forfra.

”I forbindelse med, at det nye værktøj er født ind i det digitale univers, er en af de store fordele desuden, at det er blevet meget nemmere at anvende på den mobile platform. Det betyder blandt andet, at det nu er langt hurtigere at lave præcise opslag på f.eks. en tablet eller en smartphone, når man står ude på byggepladsen. Det kan nu ske via genveje eller hyperlinks”, siger Tore Hvidegaard videre.

Glasshuse og Revit

Når beskrivelserne er mere digitale er der mulighed for beskrivelsesværktøjerne at skabe bedre sammenhæng til BIM modellerne. Her vist i Glasshuse og Revit, hvor man direkte fra beskrivelsen i Glasshouse kan vælge de tilhørende bygningsdele i Revit. Dermed bliver det lettere for alle at se hvilke beskrivelser der gælder hvor.

Nem udveksling af data

Han sætter altså stor pris på den interaktivitet, der nu er indbygget i det nye beskrivelsesværktøj, en interaktivitet der er en af forudsætningerne for den højere grad af logisk sammenhæng, som brugerne nu vil opleve. Det giver samtidig langt større sikkerhed for, at der i et projekt altid arbejdes på de seneste og dermed aktuelle samt opdaterede informationer, f.eks. når det gælder referencer til ISO-standarder.

”Generelt set synes jeg, man kan sige, at det nye beskrivelsesværktøj er blevet langt mere brugervenligt og indlysende at arbejde med. Selv om en række punkter og menuer er blevet udvidet, kan man faktisk nøjes med at skrive mindre, fordi den logiske sammenhæng er blevet bedre”, siger Tore Hvidegaard samtidig med, at han fremhæver langt bedre mulighed for udveksling af data mellem beskrivelsesværktøjet og 3D-modellerne.

Vigtige fordele ved det nye beskrivelsesværktøj:

  • Beskrivelsesværktøj 2.0 kan inddele beskrivelserne, så de enkelte aktører på et byggeri i højere grad kan nøjes med at forholde sig til det, som har direkte relevans for deres arbejdsopgaver.
  • Det sikrer mindre afvigelser mellem tegninger, beskrivelser og den praktiske udførelse af byggeriet, hvilket i sidste ende betyder færre fejl og mangler på det færdige byggeri.
  • Beskrivelsesværktøj 2.0 rummer mere end dobbelt så mange beskrivelser som den tidligere version. Det gør det mere fleksibelt at tilpasse beskrivelsesmaterialet til det enkelte projekt. Det afspejler endvidere de nuværende standarder i bygningsreglementet.
  • Hos 3d byggeri danmark har man i Glasshouse gennem flere år understøttet beskrivelser og BIM modeller. Her laver udvikler man naturligvis også værktøjer til den nye standard, hvilket betyder endnu bedre funktionalitet, lige som der i Glasshouse er gode søgemuligheder, der gør det lettere at finde rundt.