17 ud af de 25 største arkitektvirksomheder i England sender åbent brev til Autodesk, som de mener har direkte indflydelse på et dyk i effektiviteten af deres virksomheder grundet det udbredte BIM (Building Information modelling) program Revit. Men spørgsmålet er, hvorfor en samlet arkitektbranche i England er nået dertil, samt hvordan danske arkitektvirksomheder bør forholde sig til deres fremtidige brug af Revit? Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri giver sit bud her.

AF Mark Sørensen – MS Kommunikation

Kritikken af Autodesk i England bunder i, hvad der i det fælles åbne brev fra de 17 arkitektvirksomheder præciseres som; en stigning i omkostninger, samt en mangel på udvikling af Revit applikationen. Hertil kommer en kritik af Revit, som værende en flaskehals grundet de begrænsninger, som følger med et proprietært system. 

(kilde:https://www.dezeen.com/2020/07/28/autodesk-revit-bim-software-criticism/)

Det klinger hult

Ifølge Tore Hvidegaard er kritikken af Autodesk og Revit hverken ny eller nødvendigvis uberettiget. Men hvis man ser problematikken med et næsten monopolistisk softwaresystem, der har fungeret som en standard i årevis, så mener 3dbyggeri direktøren, at arkitektvirksomhederne også bærer en brøkdel af ansvaret for, at det er kommet så vidt. 

“Jeg syntes som udgangspunkt, at man som arkitekt skal vælge det værktøj, som passer bedst til den type arkitekt man er, og konstant udfordre de værktøjer man bruger. Men problemstillingen med Autodesks brug af egne lukkede filformater, som gør det svært at skifte til alternativer, i kombination med en stigning i omkostninger, samt en mangel på reel softwareudvikling bør ikke komme som det største chok for byggebranchen. Det er forståeligt, at man som licenshaver vil sigte efter et bedre og mere åbent produkt, men det klinger lidt hult, hvis man så ikke følger op og ser på alternative softwareprogrammer, hvilket ikke fremgår af brevet til Autodesk”.

Tore Hvidegaard, Direktør 3dbyggeri Danmark?

I det åbne brev hedder det sig, at Autodesk har proklameret nye redskaber, der skulle erstatte Revit på sigt, men at softwareudvikleren ifølge kritikerne ikke har prioriteret de påkrævede investeringer i dette. 

Sideløbende har de fleste af de engelske virksomheder, der nu retter kritik af Autodesk, været pålagt at betale mindst fem Revit-licenser i perioden fra 2015 til 2019.     

Ifølge Tore Hvidegaard kommer analysen af, hvad man får for pengene som Revit-bruger for sent, da mange i årevis har valgt softwaren til med den primære begrundelse, at alle andre har brugt det.      

“Det klinger lidt hult, når man som arkitektvirksomhed ikke har været omstillingsparat og set udfordringerne med Revit, som en klar opfordring til at vurdere mulighederne for at skifte software-spor. Personligt mener jeg, at danske arkitektvirksomheder og tegnestuer bør skæve til situationen i England og seriøst genoverveje sin softwarepakke, og om man er parat til at lave en nøgtern analyse af, hvad man får for pengene?”

Tore Hvidegaard, Direktør 3dbyggeri Danmark

Det gode kompromis?

Et reelt farvel til Autodesk og Revit for landets arkitektvirksomheder er ifølge Tore Hvidegaard muligvis ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, da brugen af Revit i byggebranchen, trods kritikken, er en dybt integreret del af manges dagligdag. Men ifølge direktøren er der måske alligevel en mellemvej for de danske arkitektvirksomheder og tegnestuer.

“Konkurrence er sundt, også indenfor software. Jeg mener, at man på lige fod med vores branche-kollegaer i England, enten som minimum bør stille nogle reelle krav til Autodesk om at åbne Revit filformatet fremadrettet, eller at man som branche begynder at vurdere og afprøve andre typer software. Alternativet er, at vi som branche bliver låst fast i en verden af lukket software. Og det bliver hverken billigere eller mere udviklende”.

Tore Hvidegaard, Direktør 3dbyggeri Danmark

Relevante links:

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.