Med udgangspunkt i projektering af den nye forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik; Bygning 228A, uddyber Khoa Dang Ngo fra DTU og Nicholas Petitmaire fra 3dbyggeri, hvorfor de digitale specialister har en rolle at spille i indfrielsen af bygherrens ambitionsniveau.

Af Mark Sørensen, MS-Kommunikation

På tværs af byggebranchen bliver der løbende nedfældet mere og mere ambitiøse digitale ambitioner i udbudsmaterialet og aftalegrundlaget – lige fra “augmented reality” til “digital twins”. Men samtidig med, at det digitale ambitionsniveau stiger, så stiger behovet for at sikre mere specialiseret viden og indsigt i projekterne også. Det har også været tilfældet på DTU’s projektering af Bygning 228A, der bl.a. danner rammer om nye forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler. 

Som ekstern rådgivende konsulent har Nicholas Petitmaire og 3dbyggeri haft rollen som digital rådgiver på DTU projektet med fokus på den eksterne kontrol af overholdelsen af det digitale ambitionsniveau, som DTU har lagt for projektet.

Khoa Dang Ngo, der er Digitaliseringschef ved Campus Service på DTU uddyber, hvorfor man som bygherre har valgt at tilknytte eksterne kompetencer og hvilken værdi, som det skaber for et projekt som Bygning 228A: 

“Hos DTU har vi oplevet, at der er en positiv effekt i at have en ekstern tilstedeværelse og digital kompetence på projekterne, der på vegne af bygherrens organisation kan rådgive om, og sikre, at eksempelvis IKT aftalerne, informations-niveauerne og leverancespecifikationerne bliver indfriet”.

Khoa Dang Ngo, Digitaliseringschef, Campus Service på DTU

Det handler om at allokere en konkret ressource til at sikre det digitale ambitionsniveau

Årsagen til tilknytningen af en ekstern digitaliseringskonsulent har ifølge Khoa været, at man fra DTU’s side vil sikre en konkret ressource til løbende at kunne checke op på den digitale sammenhæng i det afleverede materiale. Den konkrete ekspertise som en ekstern konsulent kan bringe i spil på et givent byggeri er én ting, men selve allokeringen af mandetimer på et projekt er også en afgørende faktor. Khoa uddyber:  

“Hos DTU har vi en del medarbejdere med kompetencerne til at sikre det digitale niveau, som vi selv nedfælder i aftalegrundlaget. Når det er sagt, så handler det i høj grad om det antal af mandetimer, som man har til rådighed internt. Ved at allokere en ekstern ekspert, hvis kerneopgave er at sikre, at standarderne og kravene bliver overholdt, kan vi sikre, at projektet løbende er klargjort til driften, der på DTU i forvejen kører med digitale driftsmodeller.”

Khoa Dang Ngo, Digitaliseringschef, Campus Service på DTU

En opretholdelse af digitaliseringsniveauet fører til ny viden 

Den digitale sikring af et projekt vil altid starte hos bygherren. Tilknytningen af en ekstern “digitaliseringskonsulent” er i sig selv ikke en pakkeløsning, der sikrer digitaliseringen af et projekt. Det er nærmere konsulentens opgave at sikre, at projektet følger de digitale guidelines, som bygherren har sat i udbudsmaterialet og i projektgrundlaget, og sikre, at indfrielsen ikke falder mellem to stole. Denne kontrol kan ifølge Khoa åbne op for ny viden til gavn for projekteringsteamet. 

Ydermere mener Khoa, at tilknytningen af eksterne digitaliseringskonsulenter er et udtryk for efterlevelse af et af digitaliseringens dogmer, nemlig åbenhed.

“Hvis 3dbyggeri eller andre kan plante nogle digitale frø hos os, så er vi åbne for det. Via den eksterne konsulent får vi stillet spørgsmål, som kan optimere vores egne forretningsgange og dermed gøre os skarpere på, hvordan vi håndterer egne processer og arbejdsgange. På den måde vil jeg sige, at vores åbenhed for ekstern sparring og rådgivning sådan set også er et udtryk for vort eget digitale ambitionsniveau”. 

Khoa Dang Ngo, Digitaliseringschef, Campus Service på DTU

Ifølge Khoa kan konsulenten på den vis være en udefrakommende aktør, der viser vejen til at komme i mål med de digitale aspekter af projekteringen og samtidig afslører ny viden gemt i de digitaliserede projektrelevante data.

Fremtiden for den rådgivende digitale aktør 

Når snakken falder på fremtiden for den digitale konsulent i bygge- og anlægsbranchen giver det ifølge Digitaliseringschefen god mening, at tilknytte eksterne digitale konsulenter på de fleste byggerier, uafhængigt af bygherrens eget digitale niveau.

IKT og digitalisering i byggeriet kan fortsat udvikles i store dele af branchen. Af indlysende årsager vil det være en god idé for visse organisationer at bruge kompetencestærke eksterne digitaliserings-eksperter. Samtidig er der klart nogle frontløbere, som har et meget højt digitalt niveau. Her vil en konsulent ligeledes kunne skabe værdi i form af nye perspektiver og rådgivning”

Khoa Dang Ngo, Digitaliseringschef, Campus Service på DTU

Så behovet for den digitale konsulent burde være til stede i byggebranchen, men ifølge Khoa er overlevelsen af de mindre rådgivende virksomheder afhængig af deres evne til at agere agilt i en digital byggebranche, som er i konstant udvikling.  

“Ved at fastholde tilpasningsevner til markedet, så er der en fremtid for den eksterne digitale konsulent. I den henseende har de mindre rådgivende aktører måske endda en fordel i forhold til de store rådgivende aktører, der findes i den danske bygge- og anlægsbranche”.

Khoa Dang Ngo, Digitaliseringschef, Campus Service på DTU

Ifølge Nicholas er der en naturlig udvikling i, at bygherren også begynder at tilknytte ekstern rådgivning, når det kommer til det digitale arbejde, som er gennemgribende på langt de fleste større byggerier i den danske byggebranche.

“Når ambitionsniveauet er, at digitaliseringen skal gå på tværs af hele byggeriet og alle faggrupperne, så bør det ligeledes være en ambition, ligesom på DTU’s bygning 228A, at få tilknyttet en ekstern digital ekspert. Det ville ligge i naturlig forlængelse af de eksterne eksperter, som allerede er tilknyttet de fleste byggerier, såsom rådgivende ingeniører og arkitekter”.

Nicholas Petitmaire, Projektleder 3dbyggeri, Danmark

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.