Coronakrisen påvirkede i det store hele ikke byggebranchen. Det gør til gengæld den finansielle krise, vi står midt. Derfor må 2023 bliver året, hvor byggebranchens virksomheder kigger indad og gør en indsats for at ruste sig til fremtiden. Det er en stor opgave, men den er ikke umulig, mener Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark.

Af Henrik Malmgreen

På forunderlig vis lykkedes det byggebranchen at komme rimelig helskindet gennem Coronakrisen. På trods af et samfund, der lukkede ned fra den ene dag til den anden, fortsatte de igangsatte aktiviteter stort set uændret. Anderledes forholder det sig med den krise, byggebranchen står i nu – en krise som primært er forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine samt følgerne heraf.

Stigende renter, en galoperende inflation, voldsomme prisstigninger på materialer samt ikke mindst en generel mangel på materialer udfordrer lige nu den danske byggebranche, som ikke blot skal forholde sig til udefra kommende faktorer, men også i kraft af de nye krav til LCA-beregninger skal forholde sig til ændrede regler og retningslinjer i bestræbelserne på at gøre branchen mere bæredygtig.

”Man kan spørge sig selv, om ikke det er tid til at kigge sig selv i spejlet og finde ud af, hvilke muligheder man som aktør i byggebranchen har for at strømline såvel organisation som processer. Jeg ved godt, at udfordringen er, at i gode tider er der ikke ressourcer eller tid til at tænke i de baner, og når det er nedgangstider, er der typisk ikke råd, men jeg tror virkelig, det er noget man, skal kigge på her i 2023”

Tore Hvidegaard, administrerende direktør, 3dbyggeri danmark

Kig indad i organisationen

”Man kan spørge sig selv, om ikke det er tid til at kigge sig selv i spejlet og finde ud af, hvilke muligheder man som aktør i byggebranchen har for at strømline såvel organisation som processer. Jeg ved godt, at udfordringen er, at i gode tider er der ikke ressourcer eller tid til at tænke i de baner, og når det er nedgangstider, er der typisk ikke råd, men jeg tror virkelig, det er noget man, skal kigge på her i 2023”

Det siger administrerende direktør Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, som her ved indgangen til det nye år begynder at fornemme krisestemningen rundt omkring i branchen. Belært af erfaringerne fra finanskrisen i 2008, er han af den overbevisning, at det er de virksomheder, der er bedst klædt på til at håndtere processer samt arbejdsrutiner effektivt, der klarer sig bedst gennem en krise, og årsagen er forholdsvis enkel.

Mange dyre mandetimer

”Vi er i en branche, hvor mandetimer er dyre, og jeg er sikker på, at der rundt omkring i såvel arkitektvirksomheder som hos rådgiverne sider højt uddannede akademikere, som bruger megen tid uhensigtsmæssigt, nemlig til at udføre arbejdsopgaver, der med stor fordel kunne automatiseres. Samtidig er byggebranchen en branche, der sammenlignet med så mange andre brancher er ekstremt dårlig til at skalere op og ned”, siger Tore Hvidegaard videre.

DI Byggeri spår, at beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren vil falde med cirka 10.000 i 2023. Godt  nok fra et højt niveau, men stadig et fald, der vil kunne mærkes, hedder det i en nytårsudtalelse fra Anders Stouge, der er direktør i DI Byggeri. Netop vekselvirkningen mellem at skulle ansætte og fyre medarbejdere på grund af udefra kommende forhold er med til at gøre virksomhederne følsomme for konjunkturudsving.

Digitaliser medarbejderviden

”Jeg er klar over at branchen står overfor en udfordring, som kan være svær at løse. Der bliver i stadig højere grad brug for specialister med ekspertviden, men hvis ikke man formår at digitalisere denne og bringe den ind i virksomhedens vidensbank, er man ekstremt sårbar. Både den dag man i en nedgangstid er nødt til at skære ned på staben, og i opgangstider, hvor en nøglemedarbejder måske søger til en virksomhed, hvor lønnen er bedre”, uddyber Tore Hvidegaard.

Han kan godt være i tvivl om, hvorvidt man ude blandt byggebranchens aktører tænker i de baner, for det kræver en ændring i den måde, hvorpå ledelsen driver virksomheden. Et gammelt ord siger, at nød lærer nøgen kvinde at spinde, og det gælder også her. Ifølge Tore Hvidegaard var det nemlig de virksomheder, der havde styr på deres processer og havde fokus rettet mod automatisering, der klarede sig bedst gennem finanskrisen i 2008.

Bliv digital hurtigt

”Det er samme scenarie, vi ser nu. En krise er nemlig ofte også ensbetydende med muligheden for at udvikle sin forretning og tilpasse den en ny virkelighed. Men det er klart, at man skal have styr på sit dataflow for at kunne dreje det i den retning, man ønsker”, forklarer Tore Hvidegaard, idet han nævner endnu en faktor i det, man vel godt kan kalde for både et krise- og et udfordringsscenarie.

Nemlig den mangel på arbejdskraft, som ifølge mange i branchen blot vil blive værre over tid. Det er endnu en faktor, der gør det væsentligt at speede digitaliseringsindsatsen op, for mandetimer er ikke blot dyre – de bliver også en mangelvare. Derfor handler det ifølge Tore Hvidegaard om at opsamle viden i organisationen, automatisere den samt ikke mindst skabe sig det nødvendige overblik over, hvorledes man på langt sigt kan sikre sin virksomheds rentabilitet.