Arbejdet med at definere, hvorledes den danske byggebranche skal håndtere data, der dokumenterer et byggeris bæredygtighed, er for længst skudt i gang. Den helt store udfordring er imidlertid, hvorledes det skal standardiseres. Meningerne er delte, men nu kommer en helt ny BIM-handlingsplan til hjælp.

Af Henrik Malmgreen, Business Insights

Dokumentationen af et byggeris bæredygtighed bliver stadig mere vigtig. Dels øges de regulative krav, dels skal bæredygtigheden kunne stå for skud i en certificeringsproces, og endelig er bæredygtighed helt klart kommet i fokus blandt såvel investorer som projektudviklere samt ikke mindst brugerne.

Samtidig er byggebranchen midt i en digitaliseringsproces, som burde gøre det nemmere at synliggøre denne dokumentation, men dokumentation bygger på data, og lige præcis her ser en række af byggeriets aktører et benspænd. Således spørger mange, hvorledes man bedst muligt får data til at flyde frit og ikke mindst ensartet gennem hele værdikæden.

Skepsis i dele af branchen

Der foreligger ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, men udfordringen ligger helt klart i en kombination af teknik og standardisering. Administrerende direktør i 3dbyggeri danmark, Tore Hvidegaard, har tidligere udtalt skepsis overfor LCAbyg, som er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet.

Han mener, byggebranchens digitalisering kræver mere åbne værktøjer samt samarbejde, hvilket projektet mangler, og han bakkes op i sin kritik af Erik Falck Jørgensen, der arbejder som IKT Specialkonsulent på Danmarks Tekniske Universitet. Det er imidlertid ikke alle, der er bekymret for, hvorledes dette LCA-værktøj (Life Cycle Assesment) kommer til at fungere.

Forskel på æbler og pærer

”Jeg er sikker på, vi nok skal få løst de teknologiske udfordringer med udveksling af data mellem modelleringsværktøjer og LCAbyg For mig at se er det langt vigtigere at have fokus på, hvorledes vi standardiserer de data, der skal udveksles, således at resultaterne bliver sammenlignelige”. Det siger Mads Carlsen, der er chef for digital innovation hos arkitekt- og ingeniørvirksomheden SWECO.

Meget forenklet sagt handler det om at undgå at sætte lighedstegn mellem æbler og pærer. Blandt andet fremhæver Mads Carlsen, at der er stor forskel på, hvorledes de enkelte aktører i branchen dels opgør, hvilke materialer, der skal indgå i et LCA-regnskab, dels hvor detaljeret, det skal ske.

Ikke hvorfor men hvordan

Han peger på, at der f.eks. kan være forskel på, om bæredygtighed udregnes ud fra produktspecifikke EPD’er eller generiske EPD’er (Environmental Product Declarations), men siger samtidig, at i 2020 DGNB-manualen er kravene til, hvornår produktspecifikke EPD’er skal anvendes, blevet skærpet, således at vi får mere valide og faktiske miljødata.

Fokus på åbne formater

”Jeg er enig med kritikkerne af LCAbyg i, at processen med at finde frem til et værktøj, der på fornuftig vis kan agere med vores modeller, kunne have været mere smidig, men nu er der trods alt kommet mere fokus på blandt andet det åbne JSON-format (JacaScript Object Notation)”, pointerer Mads Carlsen.

Så vidt teknikken. Men hvad med den standardiseringsproces, der skal ligge til grund certificeringen af et byggeris bæredygtighed? Det arbejder man blandt andet med hos MOLIO, Byggeriets Videnscenter, som nu melder, at der er givet grønt lys for en ny, fælles handlingsplan for implementering og formidling af BIM-standarder til byggebranchen.

Hele branchen er nu enig

Dermed kan det fælles sekretariat, som består af Dansk Standard og MOLIO, nu for alvor skyde arbejdet i gang. Det er ifølge adm. direktør i MOLIO, Christina Hvid, et vigtigt skridt i den rigtige retning, når det gælder, hvorledes brancheorganisationerne står sammen og er enige i, hvorledes udbredelsen af de vigtigste, internationale BIM-standarder skal håndteres.

”Hele byggebranchen har et ansvar for at arbejde sammen på området, og formålet med BIM-handlingsplanen er helt klart at øge kendskabet til disse standarder”, siger Christina Hvid og føjer til, at MOLIO hen over efteråret vil skrue markant op for informationsniveauet på netop dette område.

 

Fakta:
To vigtige standarder

Udgangspunktet for BIM-handlingsplanen har været en kortlægning af brancheorganisationernes ambitioner og behov. Blandt andet på den baggrund er det aftalt, at der fokuseres på implementering af de to internationale standarder, som den danske byggebranche finder mest værdiskabende. Det drejer sig om DS/EN ISO 19650 (del 1, 2 og 3) samt IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1:

  • Den første vedrører den digitale informationshåndtering i forbindelse med BIM.
  • Første del i denne fastlægger principper, begreber og rammer for håndteringen af informationer gennem et byggeris livscyklus.
  • Anden del handler om, hvordan dette gøres i praksis. Hvordan kravene fastlægges og hvordan de opfyldes samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig.
  • Tredje del hjælper byg- og driftsherre med at stille krav til de specifikke informationer, de skal bruge i forbindelse med driften af byggeriet.
  • IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1 er både en datamodel og en udvekslingsmodel, der handler om udbredelsen af det åbne IFC-format.