Stadig flere processer i byggebranchen bliver digitaliseret. Det stiller i høj grad krav til samarbejdsstrukturen hos branchens aktører. Her skal analoge og digitale erfaringer kombineres, og det kan være lidt af en udfordring.

Af Henrik Malmgreen

Hvis man spørger et ungt menneske, om han eller hun kan forestille sig en tilværelse uden internet, vil vedkommende formentlig tro, man ikke er rigtig klog. Det kan man så more sig lidt over, men faktum er, at vi lige nu lever i en brydningstid, hvor de, der er født ind i den digitale tidsalder, skal begå sig sammen med dem, der er født ind i den analoge tidsalder og måske først på et relativt sent tidspunkt i karrieren skal tilegne sig digitale færdigheder.

Sådan er det i mange brancher og således også i arkitektbranchen, hvor års oparbejdede færdigheder med papir, lineal og blyant gennem en del år har skullet forenes med digitale værktøjer. Den grundlæggende projektidé er den samme som tidligere – nemlig at skabe et smukt og velfungerende byggeri – men hvordan, man når fra start til slut, er meget anderledes, når processen starter på en computerskærm i stedet for på et stykke papir.

 

Mange nye dokumentationskrav

Det har man oplevet hos Rørbæk og Møller Arkitekter i København, hvor det både handler om at forene de to digitale værktøjer Revit og Glasshouse og samarbejdet mellem yngre og ældre medarbejdere. Samtidig er det et faktum, at byggeriet i dag skal honorere langt flere dokumentationskrav end tidligere, når det f.eks. gælder håndtering af digitale byggeobjekter, digitale modeller samt digitalt udbud, tilbud og digital leverance.

Som arkitekt og projektleder skal man derfor have fod på de såkaldte IKT-bekendtgørelser. De krav, der udgør hovedelementet i digitale byggeprocesser, defineres nemlig af og reguleres gennem ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118” samt ”Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119”.

 

Skal holde tungen lige i munden

Det fremgår af bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger, hvem der er omfattet af kravene, og bygningskonstruktør hos Rørbæk og Møller Arkitekter, Torben Møller  siger, at de samlede IKT-bekendtgørelser kan virke ganske omfattende. Blandt andet hvis man ikke sørger for at få aftalt og afstemt alle processer i et byggeprojekt.

”Inden for den seneste halve snes år er der sket rigtig meget på digitaliseringsfronten, også når vi f.eks. tænker på udviklingen inden for Revit, værktøjet til at håndtere 3D modeller”, siger Torben Møller. Alt andet lige gælder det altså om at holde tungen lige i munden, når der arbejdes i det databehandlerunivers, som byggebranchen – og dermed også arkitekterne – i dag skal navigere rundt i.

 

Synkronisering af data er essentiel

Torben Møller er af den overbevisning, at den primære udfordring lige nu ligger i at få skabt en brugbar snitflade mellem f.eks. Revits 3D-modelstruktur og beskrivelser samt tilbudslister. Det er en procesmæssig udfordring, som skal løses. Ganske enkelt fordi, det er nødvendigt at være detaljeret omkring sine ydelser på grund af, at man også skal være i stand til at arbejde med den rigtige prissætning.

“Det er tvingende nødvendigt, at vi er i stand til at synkronisere modeller, beskrivelse samt tilbudsliste, da vi jo skal kunne forklare os over for bygherrerne”, siger Torben Møller videre. Internt hos Rørbæk og Møller har man arbejdet intenst med, hvorledes man bedst muligt får såvel mennesker som digitale værktøjer til at spille sammen. Blandt andet i samspillet med cloudsoftwaren Glasshouse.

 

Handler om struktur i hverdagen

”GlassHouse er et avanceret system, der kan rigtig meget. Vi søger at finde den enkle og rationelle vej i systemet, men er også nødt til at arbejde ud fra begrænsningens kunst. Systemet kan så meget, at vi ikke har ressourcer til at bevæge os ud i alle hjørner af det på én gang. Vi er nødt til at lære det at kende stille og roligt, således at vi så at sige får alle med”, siger Torben Møller fra Rørbæk og Møller Arkitekter.

For øjeblikket anvendes Glasshouse mest til beskrivelser og data fra 3D modeller, men man er så småt begyndt at snuse til, hvorledes det også kan anvendes til at udarbejde tilbudslister, der kan samkøres med beskrivelserne. Med omkring 60 ansatte, der spreder sig vidt på alder og erfaring, er det imidlertid vigtigt, at det sker struktureret – og det er ifølge Torben Møller måske lige præcis her, den største udfordring ligger. Nemlig hvordan man får struktur i den digitale hverdag.