open source Archive

Netværksmøde: IFC som omdrejningspunkt


Hvis vi skal udnytte mulighederne for at optimere det digitale samarbejde i byggebranchen fuldt ud, skal vi være knivskarpe på hvordan vi deler viden, modeller og data.
Dette stiller store krav til de udvekslingsmetoder og formater vi anvender. I den sammenhæng har IFC længe haft en helt centralt rolle, som det åbne ‘neutrale’ udvekslingsformat, der satses [...]

Surf that model!


I’ve been following the BIMserver.org project for some years now, and I’m a big fan of the idea of a simple open source model server, which enables the whole team to work with the same model.
But one thing I’ve been missing (a lot) is a online method for visualising the model, moving and manipulating it [...]

Præsentation af BIS kode system


Nu skal der sparkes gang i klassifikationen hos 3dbyggeri. Vi vil vide noget mere om emnet, prøve kræfter med teorien og teknikken og formidle vores erfaringer ud til alle der måtte være interesseret.
Alle ved at digitaleprodukter.dk er baseret på søgemaskineteknologi. Men når vi står opad muren, er vi nok tvunget til at indrømme, at søgemaskinen [...]

Bedre software med færre ressourcer


Mon ikke vi kan nå et bedre resultat ved at arbejde sammen?
Lad være med at lave det andre har lavet før. Lav det du er god til.
Det sidste stykke tid er jeg stødt på flere projekter, der vil lave software som understøtter IFC.
Det er ofte udviklere af eksisterende specialistsoftware til kalkulation, energiberegning osv. der [...]

Hvorfor åbne standarder, hvorfor IFC?


Som du måske allerede ved, så har Danmark, Norge, Finland og USA netop underskrevet en hensigtserklæring om brug af åbne standarder i byggeriet. Kort sagt betyder dette at disse lande bliver foregangsmænd for brugen af det åbne IFC-filformat.
Men hvorfor er det nu lige at drømmen om den digitale byggeproces næsten altid bliver forbundet med IFC? [...]

WikiByg.dk – ikke længe nogle undskyldninger for manglene vidensdeling


Vi havde tænkt på det, men der var (heldigvis) nogen der kom først….
Støvsparkeren Kristian Birch Sørensen har oprettet wikibyg.dk som er: “en videndelingsportal for fagfolk i byggebranchen”.
Tanken bag er at skabe ét centralt sted, hvor folk kan søge og dele viden om byggebranchen, en ting som vi jo også har agiteret en del for her [...]

Indlæg på bips’ IT- og Cad konference


Tirsdag d. 30 oktober havde jeg den fornøjelse at holde oplæg på bips’ IT- og Cad konference i Odense.
Jeg var inviteret til at holde oplægget som repræsentant for Støvsparkerne – et netværk for unge i byggeriet – og oplæggets titel var ” Byggeri 2.0 – Hvis vi vender det hele på hovedet, falder støvet så [...]