Author Archives for Jeppe

Præsentation af BIS kode system


Nu skal der sparkes gang i klassifikationen hos 3dbyggeri. Vi vil vide noget mere om emnet, prøve kræfter med teorien og teknikken og formidle vores erfaringer ud til alle der måtte være interesseret.
Alle ved at digitaleprodukter.dk er baseret på søgemaskineteknologi. Men når vi står opad muren, er vi nok tvunget til at indrømme, at søgemaskinen [...]

3dbyggeri i ingeniørens ugeblad – igen


Partner i 3dbyggeri danmark, Tore Hvidegaard, fortæller om digitale byggematerialer i Ingeniørens ugeblad.
For anden gang indenfor 14 dage optrådte 3dbyggeri danmark i Ingeniørenes ugeblad, denne gang i hele 3 artikler i fagtillægget “Byggeri” fra den 31. oktober 2008.
Under overskriften “Materialefirmaer halter efter med digitalisering” blev der på både forsiden af fagtillægget “Byggeri” og på dobbeltopslag [...]

3dbyggeri i Ingeniørens Ugeblad


Under overskriften “Skrig for et bedre arbejdsmiljø” fremhæver Ingeniørens Ugeblad i dag 3dbyggeris historie om samarbejde, ledelse og konflikthåndtering. I artiklen står blandt andet:
Girafsprog, ’skrigepuder’ og samarbejdsevalueringer hver 14. dag. Tre unge iværksættere gør brug af alternative terapeutiske metoder for at blive gode ledere.
Vi er glade for opmærksomheden og interessen for den måde vi har [...]

Vi er stille, fordi vi koder…


Nu har vi ‘networked’, afholdt workshops, haft pænt tøj på og holdt møder i lange baner, og det forretningsmæssige grundlag for Digitalt Produktkatalog ser ud til at falde på plads. Det er svært ikke at være tilfreds med den imødekommenhed og interesse vi møder fra alle sider.
Men vi har også lovet verden et produkt, som [...]

Digitale byggematerialer: en umulig udfordring?


Siden Det Digitale Byggeri trådte i kraft 1. januar i år, har 3dbyggeri danmark arbejde målrettet på at binde byggematerialeproducenterne og rådgiverne tættere sammen. Med vores viden på området kan vi nu gå ud og fortælle om udviklingen i Det Digitale Byggeri, og om de problemstillinger de enkelte parter står overfor.
Flere kunder har bedt os [...]

Digitalt Produktkatalog på skinner


Udviklingen af “Digitalt Produktkatalog” er med afholdelsen af workshop 1 for producenter nu for alvor skudt i gang. Workshoppen inddrager byggematerialeproducenterne i udviklingsforløbet, ligesom arkitekter og ingeniører blev det i slutningen af juni. Dermed er første del af det parallelle workshop forløb afsluttet, og de input og debatter vi har indsamlet, er ved at blive [...]

Er internationaliseringen over os?


Konkurrencestyrelsen vurderer, at en øget internationalisering, og dermed en øget konkurrence, kan bringe udenlandske byggematerialer, entreprenører og arbejdskraft til landet, og dermed skabe mulighed for besparelser på ca. 15 mia. årligt for de danske bygherrer.
Ideen til dette indlæg opstod da vi deltog i Bygherreforeningens årskonference: “Internationaliseringen af dansk byggeri“.
“Internationaliseringen er over os!” – løb budskabet, [...]

Vellykket reception for 3dbyggeri danmark


Fredag den 11. maj var dagen, hvor vi i 3dbyggeri danmark fejrede os selv. Anledningen var indflytningen i vores nye lokaler hos IT-Væksthuset 5te på ITU i Ørestaden. Midlet var en reception for vores venner, familie, samarbejdspartnere og andre kontakter. Målet var en hyggelig eftermiddag med lidt til ganen, muligheden for at netværke og se [...]

Velkommen til Byggeri 2.0


Super smart og fancy. Vi har lavet os en coorporate blog for 3dbyggeri danmark, som skal sætte fokus på digitaliseringen af byggeriet herhjemme og i udlandet.
Ideen er opstået som et ønske om at skabe debat med en pragmatisk tilgang, funderet i situationen nu og her. Vi vil, med andre ord, diskutere konkrete problemstillinger og praktiske [...]

Jeppe

Jeppe Liisberg, IT-ingeniør Partner i 3dbyggeri danmark og arbejder til dagligt med web-udvikling og dataintegration. Har stor interesse for IT generelt, og især open-source miljøet. Fokus er bedst mulig anvendelse af IT i byggebranchen, med en pragmatisk indgangsvinkel. Hvordan udnytter vi bedst muligt den viden og de værktøjer som er til rådighed nu, og hvordan påvirker vi processen til enkelt at skabe nye muligheder.