Stigende interesse for BIM blandt producenterne


seminar1

Der er penge i BIM, rigtig mange penge.

Men vi oplever generelt, at det er de projekterende der rykker på den digitale front til trods for, at det nok er dem, som kroner/øre-mæssigt får mindst ud af de digitale tiltag. Mange rådgivere har på nuværende tidspunkt allerede flere års gode erfaringer, mens de udførende har ladet vente på sig. Men nu bliver det tydligt at flere af de udførende også har fået øjnene op for gevinsterne – og med rette, for det er netop hos de udførende, nogle at de største økonomiske fordele ved BIM ligger. Udviklingen åbner på én gang en række muligheder, men stiller også stadigt stigende krav til resten af branchen om at komme i gang og være med. Det gælder nu i særlig grad for producenter og leverandører af byggematerialer, som mødes af krav om at kunne skabe merværdi for deres kunder ved at levere objekter og digital produktdata, som kan anvendes i entreprenørernes BIM-modeller.

Status og værdi i digitalt produktmateriale
Vi i 3dbyggeri danmark ønsker at sætte fokus på merværdien for både entreprenører, rådgivere og producenter, og derfor afholdt vi to meget velbesøgte digitaliseringsseminarer for producenter og leverandører til Novo Nordisk byggeriet i Bagsværd. Her fik producenterne mulighed for et indblik i, hvordan de digitale tiltag i dag ændrer arbejdsgange og metoder hos entreprenøren og rådgiveren, og vi oplevede et virkelig positivt engagement fra deltagerne, som repræsenterede en bred vifte af byggematerialeproducenter med hvert deres fokusområde.

På seminarerne kom det frem, at rådgiverne arbejder for fuld tryk på at få optimeret de digitale processer, og at de desværre oplever at leverandørerne ikke bevæger sig hurtigt nok. Det svækker den ellers stærke relation mellem rådgiver og leverandør, og det er på mange måder uheldigt for leverandørerne, da det kan være skyld i et potentielt tab for dem. Det kan nemlig være årsag til, at deres produkter ikke på samme måde bliver forankret i byggesagen allerede inden entreprenøren kommer på banen.

Produkter risikerer at blive fravalgt, hvis der findes bedre digitalt materiale til et konkurrerende produkt med samme egenskaber, og det kan ske både hos rådgiver eller senere i forløbet hos den udførende. Digitalt materiale, som opfylder netop de behov som rådgivere og udførende har, giver således en produktmæssig højere status og er værdifuldt for både afsender og modtager.

Fra entreprenørsiden fortalte MT Højgaard, som er udførende på Novo Nordisk byggeriet, om deres erfaringer med brugen af BIM på netop denne sag. MT Højgaard opruster for tiden kraftigt på BIM fronten, og de er helt overbeviste om værdien i at få skubbet til udviklingen af flere digitale objekter fra leverandører og producenter. De forudser, at deres behov for digitalt produktmateriale i fremtiden vil være støt stigende og få stadigt større betydning for flere af deres samarbejder.

seminar2

Fælles standarder og Best Practice
På seminarerne medbragte 3dbyggeri en række udvalgte cases fra tidligere samarbejder, der netop illustrerer best practice inden for forskellige produkttyper. For selv om de fleste producenter på nuværende tidspunkt kun lige er begyndt at se på BIM, så er der allerede opnået mange gode erfaringer, som beviser værdien og udnytter salgspotentialet i at udvikle forskellige varianter af digitalt produktmateriale.

Deltagerne udviste stor spørgelyst og interesse for, hvilke forventninger og krav der i fremtiden vil komme til at deres produktinformationer kan levereres i forskellige digitale formater. Flere var allerede langt i deres overvejelser om BIM og tydeligt opmærksomme på problemstillinger omkring opdateringer og sikkerhed for nyeste data, og der kom også helt konkrete forslag til løsninger og særlige opmærksomhedsområder, som branchen i fællesskab bør håndtere, så vi opnår de bedste resultater med digitale produkter.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
The paradox of high detailing
BIM help for the manufacturers – in the UK

Om forfatteren

Photograph of author Karen

Karen Sarna Hansen, Arkitekt MAA.

Konsulent og projektleder i 3dbyggeri danmark med flere års erfaring i byggeriets digitalisering.

Har arbejdet med BIM i både undervisnings- og udførelsesmæssig sammenhæng, og tidligere ydet en større indsats som en del af bestyrelsen bag BIM Aarhus-netværkets arrangementer.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!