Et bidrag til vores fælles fremskridt


netværksmøde-bimaarhus_blog

Erfaringsudveksling er generelt af enorm betydning for vores fremdrift i BIM-implementeringen i den danske byggebranche. Vi ser ofte til udlandet efter både inspiration og konkrete arbejdsmetoder, og det bør vi i den grad også gøre, da mange lande omkring os er nået rigtig langt i brugen af BIM-baseret projektstyring.

Men udlandet giver os ikke alle de svar, vi søger. De eneste, der kan hjælpe os med at forstå og løse de særlige danske problemstillinger, vi konstant bliver mødt med – er os selv. For vi møder dem alle sammen – de samme problemstillinger – igen og igen. Gennem tværfaglig dialog og gode faglige diskussioner har vi mulighed for at rykke os endnu mere.

BIM Aarhus er siden etableringen blevet en stor succes. Ikke bare i Smilets By, men også i mange andre dele af landet. Således har foreningens netværksmøder i flere omgange haft flittige gæster fra andre regioner, som nu arbejder på at etablere egne netværk. Og københavnerne – som os selv – har da heller ikke været blege for at slå vejen forbi, når tiden eller rejseplanerne tillod det.

Fra starten har BIM Aarhus kørt udelukkende på frivillige arbejdsindsatser og oplægsholdere uden honorar, men undervejs er der, naturligt nok, opstået et ønske om, at have bare en smule økonomiske midler til rådighed til den løbende drift og afholdelsen af de meget velbesøgte netværksmøder. Det har vi i 3dbyggeri danmark valgt at støtte med både et såkaldt drift-sponsorat, samt sponsorat til deres store BIM UK seminar til oktober.

Vi sponsorerer BIM Aarhus, fordi vi bakker 100 % op om den grundlæggende filosofi, som foreningen fra start har lagt til grund for sine aktiviteter, nemlig at BIM og arbejdsmetoderne i sig selv ikke bør være en konkurrenceparameter. Vi går klart ind for, at vi i branchen deler vores erfaringer og løbende udviklinger med hinanden, så vi sammen kan komme (hurtigere) videre.

Sagen er, at i den danske byggebranche, er der ingen af os, som arbejder isoleret. De tværfaglige konstellationer og sammensætninger af projektteams er konstant skiftende. I den optimale BIM-verden er det simpelthen ikke muligt at sidde med kortene tæt til kroppen og holde på gennembrudene som gyldne forretningshemmeligheder. Den tilgang kommer aldrig til at sikre det optimale samarbejde, og det er jo netop meningen, at vi skal dele – vi skal dele modeller – men også vores viden om modellernes bedst mulige udnyttelse.

BIM er vores allesammens værktøj, og det er lige så vigtigt, at vi forstår at koordinerer, alle de mulige output fra BIM-modellerne, med de 2D-baserede arbejdsmetoder, som stadig vejer tungt mange steder. (Mere om det i vores tidligere blogindlæg ‘Målet og Midlet’)

Så bak op omkring både BIM Aarhus foreningen og alle de andre åbne netværksaktiviteter landet over. De gavner hele byggebranchens udvikling.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
BIM help for the manufacturers – in the UK
Hvis du har lyst til at læse lidt om BIM

Om forfatteren

Photograph of author Karen

Karen Sarna Hansen, Arkitekt MAA.

Konsulent og projektleder i 3dbyggeri danmark med flere års erfaring i byggeriets digitalisering.

Har arbejdet med BIM i både undervisnings- og udførelsesmæssig sammenhæng, og tidligere ydet en større indsats som en del af bestyrelsen bag BIM Aarhus-netværkets arrangementer.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Nu mangler vi bare at Københavnerne lærer af den Østjyske videndeling. På trods af at det fungerer fantastisk i Aarhus så er det på på en eller anden måde svært at forestille sig at de københavnske tegnestuer kan/vil tage hinanden i hænderne og tilsvarende sammen drive udviklingen.

Det fører ikke noget godt med sig hvis vi alle sidder og venter på at den ene eller den anden institution skal sætte det i værk.

For dem som ville påtage sig rollen som initiativtager er der rig mulighed for at kontakte BIM AARHUS arrangørerne og lave et sparringssamarbejde ift. oplægholdere mv.

mv Rasmus

Hej Rasmus
Tak for kommentaren – og for at bringe emnet om et københavnsk erfaringsnetværk på banen. Vi har faktisk forsøgt at skubbe lidt til et lignende initiativ herovre, men må indrømme, at den er strandet lidt igen. Undertegnede er jo faktisk kommet ind med firetoget fra både den jyske hovedstad og en plads BIM Aarhus bestyrelsen. Så erfaringerne har jeg med, men om vi kan samle tropperne er stadig et rigtig godt spørgsmål. Hvis du kommer i kontakt med nogen, der har interesse for at deltage i noget planlægning, så vil vi bestemt gerne sættes i forbindelse med dem. Bedste hilsner Karen.