Project: Take a tour in your BIM-model


NovoNordisk-walkaround
Screendump from the interactive tour in the new headquarter for Novo Nordisk

Text in english below:

At se er at tro – og forstå

Der er ikke noget nyt i at lave visualiseringer på baggrund af BIM-modeller, men som med alt andet vi arbejder med i 3dbyggeri danmark har vi prøvet at tage visualiseringerne af modellerne til et nyt niveau.

For Novo Nordisk og MT Højgaard har vi udarbejdet en virtuel tur – i fotorealistisk kvalitet – rundt i Novo Nordisk nye hovedkvarter i Bagsværd, som MT Højgaard pt er ved at opføre. Kunden ønskede en enkel, men overbevisende, måde at vise det nye byggeri frem på, så både interne og eksterne parter kan se hvordan de endelige bygninger og parken mellem dem vil tage sig ud når alt er klar. Turen er derfor foruddefinerede og har fokus på en række udvalgte punkter (hotspots) placeret i bygningerne og i parken. Fra hvert punkt er der mulighed for at panorere 360 grader rundt om sig selv, og herfra klikke sig videre til de nærliggende hotspots. Fra kortet i hjørnet kan man altid frit hoppe til det hotspot man ønsker.

Ønsket om at lave en fotorealistisk, guidet tur opstod hos kunden dels ud fra ønsket om at vise frem, hvad man gik og arbejde med, men i lige så høj grad for løbende at kunne afstemme med en række parter – fra naboer til direktion – om hvordan de forskellige enkeltdele i byggeriet ville se ud, f.eks materialiteter på overflader og parkens ‘vilde natur’ tema. Derfor var det et centralt punkt i opgaven at genkendeligheden og realismen var så høj, at folk aldrig ville være i tvivl om hvad de så, og altid følte en sikkerhed for, at ‘det man ser, er det man får’.

Nogle af de fordele der er kommet frem ved at lave en sådan en virtuel på netop denne måde er:

 • Alle har let ved at se hvad der bliver bygget.
  Der er mange der ikke kan tilgå og forstå de tekniske BIM modeller. Med denne metode kan f.eks naboerne forstår byggeriet på en hel ny måde, og opleve hvordan parken også bliver en grøn oase for dem, og ikke bare  tætklippede ‘firma græsplæner’.
 • Det er hurtigere at afstemme materialer o.lign de involverede parter imellem – end det er med traditionelle referencebilleder og vare prøver. På baggrund heraf kan man hurtigere træffe beslutninger og komme videre med byggesagen.
 • Det er hurtigt at afprøve og vise forskellige scenarier i byggeriet, som igen gør at beslutningerne bliver truffet hurtigere.
 • Der kommer færre overraskelser sent i processen, som f.eks ‘Er det sådan det ser ud? – det er slet ikke som jeg havde forestillet mig’.

Alt i alt et rigtig godt grundlag for bedre kommunikation.

Og lige til sidst: Hvis I har muligheden for det, så afprøv fullscreen versionen af turen på en iPad eller iPhone. Her kommer helt nye muligheder til grundet enhedernes indbyggede gyroer.

God fornøjelse.

In english:

Seeing is believing – and understanding

There is nothing new in making visualizations based on BIM models, but as usual we have tried to challenge ourseld in taking visualization of BIM-models to a new level.

For Novo Nordisk and MT Højgaard, we have developed a virtual tour - in photorealistic quality - around Novo Nordisk’s new headquarters in Bagsværd which is currently under construction by MT Højgaard. The customer wanted a simple but convincing way to show the new buildings, so both internal and external parties could see how the final buildings and the park between them will look in the end, when everything is ready. The tour is ‘guided’ and focuses on a number of predefinedhotspots’ located in the buildings and in the park. From each hotspot, it’s possible to pan 360 degrees around the spot, and click through to any nearby hotspots. From the map in the corner, you can always jump to specific hotspots you wish to see.

The client’s wish to create a photorealistic and guided tour was based partly on a wish to show what the project was all about, but also a need for matching the expectations of a number of partners - from the neighbors to the board members. This way all the involved parties knew how all the central parts of the project would look, from materials to the wild nature’ theme of the park. So it was a key point in the project to have a high degree of recognizability and realism, so that no one would ever be in doubt about what was shown in the visualizations and at the same time feel assured that “what you see is what you get .

Among the benefits we have discovered in making such a virtual tour are:

 • It’s easy for anyone to see what’s being built.
  Not everyone are capable of navigating and understanding the technical BIM-models. With this project the neighbors
  for instance understand the building in a whole new way and see how the park also becomes a green oasis for them, and not just the usual Business lawns.
 • It’s easier to agree on issues like for example materials with the involved parties than it is when you are using the traditional reference images and product samples. With this overview option, it’s much easier and faster to make decisions and get on with the construction process.
 • It’s quick and easy to test and show different scenarios, which also ensures that decisions are made faster.
 • There will be fewer surprises late in the process, such as for example Is this how it looks? - it’s not at all like I imagined it.’

All in all a very good basis for improved communication.

And, if you have the chance, then try the full screen version of the tour on an iPad or iPhone. With the build in gyros in these devices a hole new ‘life like’ experience is revealed.

Hope you will enjoy it.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Hvis du har lyst til at læse lidt om BIM
Netværksmøde: IFC som omdrejningspunkt

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Hvis vi taler om BIM, skal vi så ikke have egenskaber med?
Håber det komme med i jeres næste version:-)

What’s up, this weekend is good designed for me, as this time i am reading this
fantastic informative post here at my residence.

This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
Cheers!

This is a topic that is close to my heart… Cheers! Exactly where are
your contact details though?

If some one wants expert view regarding running a blog afterward i propose him/her to pay
a quick visit this weblog, Keep up the good work.