Netværksmøde: IFC som omdrejningspunkt


2013-03-15_IFC-screenshot_440


Hvis vi skal udnytte mulighederne for at optimere det digitale samarbejde i byggebranchen fuldt ud, skal vi være knivskarpe på hvordan vi deler viden, modeller og data.
Dette stiller store krav til de udvekslingsmetoder og formater vi anvender. I den sammenhæng har IFC længe haft en helt centralt rolle, som det åbne ‘neutrale’ udvekslingsformat, der satses på. Nu er IFC også officielt blevet et IKT-krav
Med de nye IKT-bekendtgørelser – som pt er sat til at træde i kraft 1. april 2013 – bliver IFC-formatet i endnu højere grad end tidligere omdrejningspunktet for vores digitale samarbejdsprocesser i byggeriet. Bekendtgørelserne stiller specifikt krav om både aflevering og tilgængeliggørelse af alle digitale bygningsmodeller i IFC-format, og derfor bliver det altafgørende at det software vi anvender til håndtering af data og informationer håndterer dette korrekt og fyldestgørende.
Alle parter ønsker en problemfri og smidig proces, vi er sikret den bedst mulige viderebringelse af data uden tab og komplikationer. Det stiller krav til de mange software på markedet, som hver for sig skal kunne modtage og levere filer i tilstrækkelig kvalitet til, at de kan anvendes af flest mulige aktører.
Med denne baggrund afholder buildingSMART Danmark d. 5. april netværksmøde med temaet ‘Softwareudvikling og IFC’.
På mødet vil være mulighed for at høre mere om IFC-formatets mange anvendelsesmuligheder, de tekniske aspekter og hvad det reelt kræver at samarbejde inden for formatets rammer. Der vil blive mulighed for at danne sig overblik, diskutere og persepktivere mulighederne omkring IFC, så vi er bedre rustet og kan forberede os på yderligere optimering af samarbejdet

Hvis vi skal udnytte mulighederne for at optimere det digitale samarbejde i byggebranchen fuldt ud, skal vi være knivskarpe på hvordan vi deler viden, modeller og data.

Dette stiller store krav til de udvekslingsmetoder og formater vi anvender. I den sammenhæng har IFC længe haft en helt centralt rolle, som det åbne ‘neutrale’ udvekslingsformat, der satses på. Nu er IFC også officielt blevet et IKT-krav

Med de nye IKT-bekendtgørelser – som pt er sat til at træde i kraft 1. april 2013 – bliver IFC-formatet i endnu højere grad end tidligere omdrejningspunktet for vores digitale samarbejdsprocesser i byggeriet. Bekendtgørelserne stiller specifikt krav om både aflevering og tilgængeliggørelse af alle digitale bygningsmodeller i IFC-format, og derfor bliver det altafgørende at det software vi anvender til håndtering af data og informationer håndterer dette korrekt og fyldestgørende.

Alle parter ønsker en problemfri og smidig proces, vi er sikret den bedst mulige viderebringelse af data uden tab og komplikationer. Det stiller krav til de mange software på markedet, som hver for sig skal kunne modtage og levere filer i tilstrækkelig kvalitet til, at de kan anvendes af flest mulige aktører.

Med denne baggrund afholder buildingSMART Danmark d. 5. april netværksmøde med temaet ‘Softwareudvikling og IFC’.

På mødet vil være mulighed for at høre mere om IFC-formatets mange anvendelsesmuligheder, de tekniske aspekter og hvad det reelt kræver at samarbejde inden for formatets rammer. Der vil blive mulighed for at danne sig overblik, diskutere og persepktivere mulighederne omkring IFC, så vi er bedre rustet og kan forberede os på yderligere optimering af samarbejdet.

Mødet er gratis og åbent for alle interesserede.
Læs mere om programmet her.

Vel mødt.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Project: Take a tour in your BIM-model
Den nye skribent om – Målet og midlet

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!