Hvordan gør bygherren sig klar til BIM?


BIM-og-bygherren---opkvalificering

Hvilke ændringer sker der i ens organisation, når man som offentlig bygherre står over for krav om, at BIM skal anvendes i ens byggesager?

Mange bygherre har allerede opdaget, at krav om mere digitalisering af byggeriet ikke bare er at skrive et par linjer ind i kontrakten, men derimod en ny stor udfordring som hurtigt forplanet sig ud i hele organisationen.

Så hvordan gør man sig klar? Hvordan får man skabt sig et overblik over krav, faldgrupper og ikke mindst muligheder. Og hvad med de der ‘lavthængende frugter’.

Og hvad betyder alt dette for ens organisation? Skal man opkvalificere sin medarbejdere, hyre nye ind med andre kompetencer, eller kan man outsource det hele.

BuildingSMART inviterer til netværksmøde 3 steder i Danmark, med 3 kommuner som giver hvert deres svar på ovenstående.

For der er meget på spil med de nye digitale krav, men gevinsten er stor for de organisationer som kan opkvalificere sig.

3dbyggeri danmark har været med til at arrangere netværksmødet i forbindelse med vores arbejde i BuildingSMART Danmark.

Se programmet for dagen

Tilmeld dig arrangementet

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Trimble goes for VICO
Optimering af objekter – for øjets og computerens skyld

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!