Optimering af objekter – for øjets og computerens skyld


Revit-geometri-440

En af vores kæpheste hos 3dbyggeri er objekter som gengiver producentens produkter så tæt på virkeligheden som muligt, uden at gøre BIM modellen for tung at arbejde med. Det er et springene punkt for mange af vores kunder og brugere, for objekterne skal se godt ud på tegninger og visualiseringer, men hvis de er for tunge at arbejde med bliver de alligevel ubrugelige.

Derfor udvikler og forbedre vi løbende vores teknikker indenfor dette område, som vi tidligere har skrevet om ifm vore udarbejdede objekter for IFÖ/Max Sibbern.

Her lykkedes det os at udvikle familier der kunne gengive dobbeltkrume flader optimalt, skære ned på mængden af konturstreger og samtidig holde filstørrelsen nede. Som udgangspunkt kan Revits grove geometri ikke opfylde disse høje krav til estetik og formgengivelse, så alt for ofte ender man enten med et alt for tungt objekt, eller et objekt der på ingen måder ligner det virkelige produkt.

Vi har fortsat arbjedet med at rykke grænserne for hvad Revit kan præstere og vi kan ny præsentere de første resultater af vores nyeste metode til at lave flotte og brugervenlige familier med.

Dette er sket i et samarbejde med Pressalit Care og University College Nordjylland, hvor vi har udviklet Revit familier til Pressalits nye række af produkter.

Resultatet kan ses ovenfor og familierne kan hentes på Pressalit Cares hjemmeside.

Vi mener at niveauet overstiger hvad vi hidtil har set præsteret, når det kommer til minimering af konturstreger og behandling af dobbeltkrumme flader. Som man kan se på billedet er ‘hidden line’ gengivelsen tæt på at se ud som hvis man havde lavet en stregtegning i hånden, fordi vi nu har mulighed for I høj grad at påvirke hvor konturstregerne ligge. Samtidig giver metoden en unik styringen af de dobbeltkrumme flader som bl.a. sædets kant består af, hvilket igen giver en mere realistisk gengivelse uden at påvirke filstørrelsen betydelig.

Vi har pt. fået meget positiv feed back på de resultater vi har opnået med denne metode, men hvad synes du?

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Hvordan gør bygherren sig klar til BIM?
En bæredygtig cirkel – ildsjæle og økonomi

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Hej Tore
Super flotte objekter. Men I skal passe lidt på. Elever der arbejder på en studie licens må ikke få penge for deres arbejde.
Af samme grund måtte jeg selv i sin tid ud og købe licens.

Hvordan reglerne er når det er et samarbejde med en skole, skal jeg ikke kunne sige, men Autodesk har helt sikker nogle regler…

Hej Nicklas
Tak for din ros.

Men du misforstår: det er ikke studerende der har udført objekterne. Samarbejdet med UNC er deres ‘Center for byggeri og business’, som har rådgivet Presalit ift hvad de skal køre.
Licenserne, dem har vi styr på :)

Fint, fint, så skulle der ikke være nogen problemer:-)

I have read so mаny articles οn the topicc of thе
blogger lovers Ƅut thiss piece of writing is actuallʏ a
fastidious piece of writing, keep іt ᥙp.