Konkurrencefordel med beskrivelser


Konkurrencefordel-bips-beskrivelser

I det seneste nummer af bips nyt (1-2012) kan man læse om en af 3dbyggeris kæpheste – Bygningsdelsbeskrivelser i bips 1.000 formatet – og hvordan det kan give byggemateriale producenterne en konkurrencefordel at levere dette materiale til arkitekterne og ingeniørerne.

Vores erfaring hos 3dbyggeri er at når man snakker om materiale til arkitekter og ingeniører er bygningsdelsbeskrivelser der hvor man får mest værdi som producent, så vi kan kun anbefale at man læser artiklen på side 31.

Samtidig tillader vi os at knytte et par ord til hvorfor vi mener at det er vigtigt at man som producent leverer bygningsdelsbeskrivelser til arkitekter og ingeniører.

Hvorfor er udbuddet så vigitgt for producenterne?

Bygningsdelsbeskrivelser bruges i udbudsfasen, og beskriver bla de proidukter der ønskes anvendt i de aktuelle bygningsdele. Udbudsfasen er nok den mest kritiske og risikable fase for producenten, det er her det skal vise om al den energi han har brugt på arkitekten fører til et salg hos entreprenøren.

Men når man bygger for det offentlige må man som arkitekt ikke henvise til specifikke produkter eller producenter. Det kaldes et funktionsudbud, skyldes EU lov om fri konkurrence, og efterlader arkitekterne i den svære situation at de skal beskrive hundredevis af produkter i en enkelt byggesag alene vha funktioner, teknisk data etc.

Denne form for beskrivelse er enormt tidskrævende, og gør at arkitekterne ofte springer over hvor gærdet er laves og produktbeskrivelsen bliver derfor ofte meget generelle.

Dermed øges risikoen for at andre produkter end det arkitekten har i tankerne bliver valgt af entreprenøren. Han skal jo blot overholde de krav udbudet beskriver. Den øgede konkurrence er jo sådan set også meningen med lovgivningen på området, men problemet er at man ved de meget åbne udbud øger risikoen for at man få et produkt af en lavere kvalitet og et uønsket design ind i byggeriet. Dvs man ender godt nok med et et billigere, men også meget dårligere byggeri!

Sker dette har den producent, som har brugt ressourcer og energi på god service og rådgivning overfor arkitekten, spildt sit arbejde. For selv om arkitekten ønsker producentens produkt – pga. kvalitet, design mm. – er udbudet nu helt åbent for alternative produkter, og der er nu kun én faktor at konkurrere på: Pris!

Hvad skal man så gøre som producent?

Havde denne producent nu på forhånd ud- og gennemarbejdet en udbudstekst som passede godt til netop hans produkter, og havde han i denne tekst lagde vægt på de områder hvor dette produkt står stærkt, så 1) bliver arbejdet meget lettere for arkitekten (klippe/klistre i Word), 2) er alle sikre på at man får produkter af den ønskede kvalitet og 3) får producenten sat fokus kvalitet og kan bruge dette som konkurrenceparameter – en meget mere rimelig konkurrence.

Så hvorfor ikke bruge et par timer sammen med en konsulent fra f.eks 3dbyggeri danmark, på at få udbudsteksterne til at spille? Det er godt for alle, ikke mindst producentens forretning.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Til minde om Lise Borup
I UK har de samme problemer…

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!