I UK har de samme problemer…


image_thumb[15]

Det er naturligvis ikke kun i Ddanmark at byggemateriale producenterne kan se fordelene i at udvikle BIM objekter til f.eks Revit, for fordelene ved at få placeret sine produkter i byggesagerne er mindst lige så stor i andre lande som i DK.

Desværre er det også tydeligt at der laves de samme fejl i udlandet som vi også ser i DK.

Dette kan man bla læse på ‘Revit – everything Autodesk and BIM‘ bloggen, som ‘anmelder’ de nyeste Revit familier fra Boonedamp som producerer svingdøre.

Efter at have læst blogindlægget står følgende problematikker tydeligt frem. Problemetikker som alle er gamle kendinge ift objekt fra producenter:

  1. Filerne er alt for store
  2. Familierne er alt, alt, alt for detaljerede til arkitektbrug
  3. Der er alt for meget (geometrisk) information på objekterne

Igen kan man undre sig over at man fra producentsiden har igangsat et (større) udviklingsprojekt, uden at have fat i brugerne og undersøge deres behov til at starte med.

Havde man gjort dette, kunne man have sluppet for først at bruge penge på udvikling, derefter at få hård kritik af brugerne, for til sidst at bruge penge på at lave tingene om (hvis man da overhovedet når hertil!).

Hos 3dbyggeri danmark mener vi at et BIM udviklingsprojekt altid bør starte med en analyse og et mindre pilotprojekt, som giver mulighed for at samle ideer, teser og tekniske muligheder/udfordringer under ét, og få prøvet tingene af på et tidspunkt hvor ændringer er billige og hurtige at lave.

Når så alt dette er i vinkel kan man rulle hele projektet ud.

Det er vores erfaring at gør man dette, bliver projektet mindre, bedre og billigere, og man bliver hurtigt til en af favoritterne på arkitekten skrivebord.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Konkurrencefordel med beskrivelser
Nyt projekt: VELUX Modular Skylight

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!