Indtryk fra bipskonferencen 2011


ipad1

Dalux ‘Building viewer’ screenshot

BIM er for alvor ved at sejre i byggebranchen.

Men nu hvor folk har fået øjnene op for de lavthængende frugter - og er begyndt at høste værdien af disse – hvor peger pilen så hen i fremtiden – Der vi forventer det eller åbner der sig helt nye muligheder  nu når vi får programmerne og arbejdsmetoderne ind under huden?

Dette fik man en del bud på på bips konferencen 2011 som løb af staben 26.-27- september 2011, og det var 5. gang undertegnede deltog i DK eneste IT-relaterede byggekonference.

Selv om det officielt ikke er IT der er omdrejningspunktet – og der strengt taget også er andet indhold – er BIM blevet det centrale omdrejningspunkt for konferencen, og dermed den årlige update på hvor er branchen, hvor er udfordringerne i dag, og hvor er mulighederne fremadrettet.

Så hvilke hovedindtryk tog vi fra 3dbyggeri danmark os med hjem efter 2 dages intensiv foredrags beskuen?

For det første er det klart at BIM er på sporet, og gevinsterne er klare. Hvor den første bips konference undertegnede deltog i (2007) handlede meget om teorier og ideer i forlængelse af ‘det digitale byggeri‘, er det over de sidste år blevet tydeligt at virksomhederne har taget værkstøjerne til sig.

Dette har medført at 1) forventede gevinster bliver høstet – f.eks hurtigere og bedre projektering med færre fejl; 2) nogle gevinster udebliver – dataflow mellem de forskellige aktører og 3) nye værdiskabende muligheder opstår.

Det punkt der som fremgik som noget nyt og værdifuldt, var i høj grad eksempler på og diskussionen om kommunikation omkring modellerne.

Nu har vi bygget dem, vi kan hælde data på dem, men hvordan kan andre end de yperste fagfolk (aka nørderne) tilgå disse modeller og dermed høste værdien potentielt indeholdt i disse.

Mikkel N. Hansen fra Alectias indlæg (hent det her) viste netop gode eksempler på kommunikation omkring modellerne, med en række visuelle udtræk for modellerne for at kommunikere med bygherre, brugere etc, på andre måder end traditionelt plan, snit, opstalt krydret med en 3d visualisering eller to. Ikke noget stort og avanceret, men netop eksempler på at når vi alligevel har modellerne, hvad kan vi så også anvende dem til.

Også Jerker Hagglund fra Autodesk havde et inspirerende indlæg (kan desværre ikke downloades) om hvordan man hurtigt kunne visualisere på en række måder. Selv om dette mest var reklame for Autodesk produkter, blev der for alvor taget kegler med præsentationen af Autodesk Cloud Services f.eks Render servicen (tidligere i Beta, nu tilgængelig for Autodesk Subsciption kunder). En fantastisk hurtig måde at få lavet Renderinger på, så man til møder kan lave ændringer og se resultaterne (næsten) med det samme.

Men det bedste eksempel var dog Dalux’s ‘Building viewer’ (hjemmeside endnu ikke offentliggjort) til tablets (f.eks iPad).

Et simpelt værktøj, som giver helt almindelige brugere adgang til store og komplekse modeller uden at de skal åbne og håndtere avancerede programmer – eller en computer for den sags skyld. ‘Touch-and-go’, let og intuitivt.

Viser hvor meget man kan med enkle midler og den rigtige teknik bag. Der er ikke forsøgt at lave noget ultra komplekst og avanceret, men noget enkelt og brugbart for alle.

Programmet er lavet primært til drift- og vedligehold samt bygningsinspektion, men jeg tror vi kun har set toppen af muligheder denne enkle og brugervenlige tilgang til modellerne kan tilbyde.

Vi ser allerede frem til næste år at se endnu flere virksomheder byder ind med deres bud på værdiskabelse omkring vores modeller. Det er garanteret ikke der hvor vi forventer det – det er tættere på.

ipad2

Dalux ‘Building viewer’ screenshot

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Styr på kontakterne – objekter i brug
Entreprenørerne tjener godt på BIM – Nu med dokumentation

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!