Entreprenørerne tjener godt på BIM – Nu med dokumentation


bipsnyt3-2011_1_Page_01 copy

“Der er store gevinster at hente for entreprenøren ved BIM”. En efterhånden kendt sætning i diskutionen om mere digitalisering i byggeriet, men er der nogle der har beviser?

Nu er der!

I seneste nummer af bips nyt, er der interview med Jan Mouritsen og Flemming Vestergaard som har foretaget den første videnskabelige undersøgelse af effekterne ved brugen af BIM i DK.

Der skrives blandt andet.

“Ved opførelsen af Rambølls nye hovedsæde hentede den tekniske entreprenør en produktivitetsgevinst på 15% i kraft af færre montagestop og hurtigere udførelse som følge af et mere fejlfrit projektmateriale. I en anden case modtager bygherren merydelser fra sine fagentreprenører, der svarer til 15% af entreprisesummen som ”betaling” for et mere effektivt kalkulationsog udførelsesgrundlag. Mens en fagentreprenør i en tredje case forlods skærer 10% af sit tilbud, fordi han har erfaring for, at projektmateriale fra den pågældende rådgiver er så pålideligt og gennemarbejdet, at han kan arbejde tilsvarende mere effektivt.”

Hent hele artiklen her (side 36-37), og læs ved samme lejlighed også de andre gode artikler om den generelle udvikling, som f.eks at nu bliver kommunerne også snart ‘tvunget’ til at bygge digitalt!

Og hvorfor skulle de ikke det, der er bundlinje i det.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Indtryk fra bipskonferencen 2011
Hvad er én time værd?

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Jeg vil straks hente artiklen her online, så jeg kan blive lidt klogere på området. Jeg synes dog det er godt nok, og smart at kommunerne snart bliver tvunget til at bygge digitalt. – Det er vel det som vi er på vej ud i med alt?