Er BIM en hindring eller forudsætning for arkitekternes kreativitet?


Screen shot 2011-06-17 at 10.53.10 AM

Den sidste uges tid har der været nogle gode drøje indspark i diskussionen om BIM, 3D-arbejdsmetoder og effekterne af disse i byggeriet, primært i arkitektvirksomhederne.

Debatten startede med en artikel i Licitationen ifm Jesper Hundebøls PHD forsvar fredag den 10 juni, et forsvar jeg personligt overværede med stor fornøjelse.

Det er et flot og interessant stykke arbejde Jesper Hundebøl smider på bordet, og han tager fat i nogle meget interessante diskussioner. Diskussioner som kan være ubehagelige for BIM-fanatikere som undertegnede, fordi de tager fat i nogle af de centrale udfordringer vi står overfor ifm implementeringen af BIM.

I dag er jeg citeret i en ny artikel i ArkByg (Licitationens fredags indstik), hvor jeg prøver at give lidt mere perpektiv på arbejdsprocesserne og udfordringerne, og hvorfor jeg ikke ser BIM som en modstander til kreativiteten, men måske nærmere som en medspiller.

Der har også været andre interessante indspark i debatten, men desværre ligger enkelte låst bag password adgang et stykke tid.

Hvis der er andre der har links til debat indlæg mv, så post dem endelig her.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Hvad er én time værd?
Nyt online værktøj: Beregn U-værdier i ‘Energy Design’

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Kære Tore, jeg har i dag skrevet en længere kommentar til artiklen i ArkByg, men lad mig lige tilføje, at ja, 3D modelleringsværktøjer kan og skal da OGSÅ betragtes som positive “medspillere” og muligvis endda nødvendig ift noget af den arkitektur, vi ser udfoldet i disse år. Imidlertid yder teknologierne OGSÅ aktiv modstand. Det er ikke mindst i den forbindelse, at relatioenen bliver interessant af udforske, for hvilke processer bliver da sat i gang? Noget af det jeg gerne vil gøre opmærksom på er netop dette forhold – at værktøjer, bygningsmodeller og (intelligente; dumme?) objekter ikke blot må opfattes som trofaste formidlere. De er aktører i egen ret, og deres handlinger har vidtrækkende og ofte uforudsigelige effekter, som det af gode grunde er svært at tage højde for.

Lad mig i den forbindelse citere fra min afhandling:

“Frem for at betragte ikke mindst IT som neutrale og gennemsigtige værktøjer, kan man med fordel anskue teknologien som en aktiv medspiller i hele organisationens udvikling. På
linje med Levitt og March argumenterer Markussen og Jensen for, at ”organisatorisk læring fundamentalt set er uforudsigeligt og uden for rækkevidde af rationelle
interventioner”. Her er det værd at bemærke, at læring i deres optik defineres som en ”gradvis og kompliceret proces, der udspiller sig igennem basalt set interaktioner
mellem mennesker og teknologier … og hvis resultater er basalt set uforudsigelige” (2006: 26-27). Levitt og March (1988) beskriver med økologien som metafor uforudsigelighed (i modsætning til økologiske forestillinger om balance) ud fra et ræsonnement, der hedder, at den samme rutine på den ene side kan antage forskellige former, og at forskellige rutiner på den anden side kan resultere i det samme resultat – i begge tilfælde som følge af, at vi aldrig på forhånd kan tage højde for omgivelsernes reaktion. For det andet, siger de, ændrer miljøer sig samtidigt indefra (endogent), og
selv relativt simple forestillinger om læring bliver derfor komplekse.”