Videoer: Udvikling af produktionskortet


Hvis digitaliseringen af byggesektoren skal være en succes, er det essentielt at de udførende er med, og kan udnytte de nye mulighederne på selve byggepladsen.

Man skal ikke have været længe i byggebranchen før man gentagene gange har hørt udtalelser som ‘30% af tiden på pladsen er spildtid’ og ligende statements. Statements som igen og igen er blev dokumenteret og sat fokus på.

Men hvordan får de udførende værdi af den digitalisering der sker i byggeriet netop nu og hvilke processer ligger lige for at ’sætte strøm til’?

Dette var nogle af spørgsmålene projektet Produktionskort – ny viden i byggefagene under Implementeringsnetværket søgte at afdække og komme med løsningsforslag til.

Sammen med tømrervirksomheden Jakon A/S og en række andre spillere på området har 3dbyggeri danmark siden efteråret 2010 udviklet og afprøvet en prototype på produktionskortet, med udgangspunkt i Jakons eksisterende svendemapper, som i dag bruges aktivt på byggepladsen.

Afprøvningsprojektet er nu tilendebragt, og der er blevet samlet op og konkluderet. Bla er der blevet lavet følgende to korte videoer, som gennemgår proces og resultat, og som giver seeren mulighed for at danne sig overblik over projekt og resultater, set fra forskellige vinkler, samt se Thomas’ demonstration af selve prototypen.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Nyt online værktøj: Beregn U-værdier i ‘Energy Design’
3dbyggeri hjælper MT Højgaard

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!