Talk-of-the-town: BIMLink


doors-excel-lg

Det program der nok bliver snakket mest om for tiden på de sociale BIM medier er Ideate’s BIMLink, hvor man kan linke Revit modeller med Excel filer, og på den måde bruge de to programmer til det de er bedst til.

Det har vi godt nok savnet, for Revit er godt nok dårlig til at håndtere og editere tabeller og udtræk. Tak skal i have.

At bruge supplerende specialicerede programmer til at editerer sin BIM model er jo en nøglerne i BIM, og selv om der er eksempler på sammenkædning mellem af programmer, har de rigtig gode hverdags værktøjer været utrolig fraværende på markedet.

Der er ikke noget fancy, eller ‘rocket Science’ ved BIMLink, i virkligheden bygger den bare videre på den eksisterende ‘Link til Database’ funktion/tanke som Revit allerede har indbygget, men selv om denne funktion har givet brugerne en række grundlæggende funktionaliteter, har der været været store mangler, som BIMLink nu prøver at rette op på.

Så har du brug for at overskue egenskaber, lave (ordentlige) sorteringer eller har blot lyst til at lave ændringer i model og objekter på en mere brugervenlig måde, kan du jo prøv BIMLink gratis i 30 dage, og evaluer selv.

Og så vil vi gerne se flere af disse små programmer, som gør hverdagen lettere, tak!

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Ny hjemmeside for bips
Tænk nu hvis København…

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!