Tænk nu hvis København…


skråfoto-netværk2-copy-final-lille

København er borgernes by – men potentialet i byen bliver langt fra udnyttet.
Så hvad sker der hvis vi for alvor ryster posten, og sætter de store/skøre/skæve tanker i spil?

Denne tilgang til København er omdrejningspunktet bag den nye debat-/ideside kaerekbh.com.

Med 5 åbne breve til politikere og borgere i København som udgangspunkt – indeholdende en blanding af skæve inputs, frækhed, ideologi og (lidt) realisme  - forsøger gruppen at sætte fokus på hvordan man for udnyttet de potentialer København har, og får skabt en by med borgeren i centrum.

1. brev er afsendt nu, og kan findes på hjemmesiden, og de andre breve følger snart.

Der findes også en facebookgruppe, hvor man kan gå mere aktivt ind i debatten, hvilket mange forhåbenlig vil benytte sig af.

Godt at se lidt (skævt) initiativ på den arkitektoniske debatfront, som til tider virker noget død :)

udgang-zoom-final

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Talk-of-the-town: BIMLink
Scor point på din viden

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!