Inspirationsdag om digitale byggematerialer


ws2b-440-banner2

Til alle byggematerialeproducenter: Di Byggematerialer inviterer til inspirationsdag om digitale byggematerialer, som afholdes den 23. april hos Rambøll i Virum.

Titlen på inspirationsdagen er ‘Er dine byggematerialer digitalt tilgængelige? Sådan bliver du synlig i 3D!‘, og det bliver en dag med fokus på producenternes muligheder i den digitale udvikling der p.t. foregår i byggeriet – en udvikling som den dygtige forretningsmand kan konvertere til en bedre markedsposition og mere salg.

På inspirationsdagen bliver der bl.a. mulighed for at høre om:

  • Hvordan arkitekterne og ingeniørerne i dag arbejder med byggematerialer igennem byggesagen – fra skitser til det endelige byggeri.
  • Hvad er entreprenørens status, behov og udfordringer
  • Hvordan producenten udnytter mulighederne ved digitalt byggeri til at styrke sin markedsposition og salg
  • Andre producenters erfaringer på området.

Som det fremgår af programmet har 3dbyggeri danmark også et indlæg på dagen, og vi glæder os til at fortælle om vores erfaringer på området, samt vise konkrete eksempler på hvordan vores kunder har båret sig an, samt hvilken værdi de har fået ud af det.

Vi ser frem til at se Jer.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Når LEGO bliver til BIM… eller omvendt – LEGO & BIM 01
Online debat om digitalt byggeri

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!