BIM jonglering


Til alle dem der tror at 3D, BIM og IFC er en fjern fremtid: Se dette klip fra Niels Treldals indlæg på buildingSMARTs netværksmøde og tro om igen.

Til alle Jer andre: Læn Jer tilbage om nyd Rambølls data jonglør få alle programmerne til at spille sammen og virkelig få forløst værdien ved BIM.

Se mere om indlægget på buildingSMARTs blog

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Online debat om digitalt byggeri
USA kan og vil det med BIM

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!