Er vi på den anden side af BIM hypet?


Er BIM ren hype, eller kan det rent faktisk leve op til forventningerne når det rulles ud i praksis?

Netop dette handler den seneste artikel fra AECbytes – ‘Transcending the BIM Hype: How to Make Sense and Dollars from Building Information Modeling‘ – om.

Artiklen er skrevet af ansatte i DPR construction (et stort amerikansk entreprenørfirma), og deres udgangspunkt er at se på hvor BIM pt. befinder sig på ‘Gartner Hype Cycle‘ – en model for at vurdere hvor modne teknologier er – og forholde resultatet til de konkrete erfaringer de har fra ‘real world’ projekter’.

Forventninger er der jo nok af, og det er heller ikke svært for forfatterne at at finde citater, hvor folk har de helt store visionsbriller på, hvilket kan få en til at konkludere, at BIM pt. befinder sin på ‘Peak of inflated expectations’ – der hvor der er masser af forventninger, men også masser af varm luft.

Men forfatterne har en dybere mening med artiklen end bare at pege fingre af hypet, de vil dele deres erfaringer med:

  1. Hvordan man griber en implementeringen af BIM an- hvem, hvad, hvor meget, kontrakter, kompensation etc
  2. Hvilke erfaringer de har fra gennemførte projekter hvor de har brugt BIM.

Der er nok at tage fat på, og man kan hurtigt komme i hype cyclens ‘Trough of Disillusionment’ når man tænker over alle de små dele der skal på plads, hvordan ting skal koordineres, og hvor langt der kan være til man får opfyldt sine drømme.

Men heldigvis er konklusionen klar – Eksemplificeret med 3 konkrete cases, hvor jeg vil fremhæve følgende:

Camino Medical Group Mountain View campus – Using BIM to build the 250,000-sq.-ft. outpatient medical center resulted in an estimated cost and time savings of at least $9 million and 6 months over the traditional CM-at-risk approach. The cost of modeling the Camino project was less than 0.5% of its $96.9 million construction price tag. Moreover, the productivity for installing the mechanical and electrical systems was 5% to 30% above industry standards.

Fra vores egen lille verden husker jeg at Erik Falk i 2007 på Bips konferencen præsenterede Gottlieb Paludans BIM proces med netop Gartners Hype Cycle. Her var det ift. hans og Gottlieb Palludans interne hype, og konklusionen var at nu var de stille og rolig på vej op på ‘Plateu og productivity’. Det er en hård proces, men det kan betale sig.

Det er denne historie jeg begynder at høre flere og flere steder fra, specielt fra arkitekt- og ingeniørvirksomheder.

Mulighederne er der, mange muligheder er ved at blive forløst, nogle gange så hurtigt og gennemført – og med så små midler – at selv en inkarneret ‘believer’ som undertegnede kan blive overrasket.

Personlig er jeg stadig høj på Niels Treldals (Rambøll) gennegang af hans arbejde med de forskellige ingeniørfag på ombygningen af DI’s hovedsæde. Her viste han hvordan han bruger de forskellige værktøjer til at udveksle data på kryds og tværs, og derved åbner for helt nye muligheder, som gør at han er 1) mere effektiv 2) langt mindre tilbøjelig til at lave fejl.

Der blev optaget en video af hans præsenterede præsentation af projektet på BuildingSMART dagen afholdt netop hos DI, og jeg skal være den første til at bringe denne så snart den bliver offentliggjort, så I alle kan se at der er en sjovere og mere farbar vej på den anden side af hypet.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Fra Revit (og andet BIM) til Be06 – Gratis!
Bips nyt 2/2009 udkommet

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!