Bips nyt 2/2009 udkommet


page-1-from-bipsnyt2-2009

Det nyeste nummer af Bips nyt er ‘på gaden’ og kan hentes gratis på bips’ hjemmeside.

Som sædvanlig indeholder dette nummer en blanding af information til bips’ medlemmer krydret med historier om hvordan teori omsættes til praksis i virkelighedens verden.

Langt den største del af dette nummer er dedikeret indlæggene fra bips ordinære generalforsamling, og selv om dette kan lyde lidt tørt, er rapporterne fra de forskellige indlæg ganske informative.
Så hvis man ikke er helt up-to-date med BIM udviklingen, muligheder og udfordringer hos henholdsvis Bygherren, Arkiteken, Ingeniøren, Entreprenøren og byggematerialeproducenten, så er her muligheden.

Endelig kan man i artiklen ‘3D er kommet for at blive’ læse om de erfaringer entreprenør B. Nygaard Sørensen har fået i forbindelse med implementeringaf digitale arbejdsmetoder i projektet Nyt Himmelev Behandlingshjem.
Det er interessant læsning, som slår fast at at entreprenørerne er begyndt at rykke på BIM arbejdsmetoderne, og at de i denne proces begynder at lægge pres på deres forskellige samarbejdspartnere – fra arkitekter til materialeleverandører – for at de skal følge med i udviklingen. For som der står i artiklen: “…blev denne opgave en anledning ikke bare for os, men også for de 2 rådgiverfirmaer til at få udviklet deres 3D beredskab.”

Udvikling i på tværs af fagskel. Lige i Det Digitale Byggeris ånd.

Hent Bips nyt 2/2009 som PDF

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Er vi på den anden side af BIM hypet?
Brugervenlighed – nej tak?

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!