Bedre software med færre ressourcer


Sammen når vi længere
Mon ikke vi kan nå et bedre resultat ved at arbejde sammen?

Lad være med at lave det andre har lavet før. Lav det du er god til.

Det sidste stykke tid er jeg stødt på flere projekter, der vil lave software som understøtter IFC.
Det er ofte udviklere af eksisterende specialistsoftware til kalkulation, energiberegning osv. der kan se det smarte i at understøtte IFC.
Der er god forretningslogik i at ens software kan arbejde sammen med andre typer software.

Knap så god forretningslogik er dog, at der gang på gang bliver brugt et hav af ressourcer på at skabe de helt basale grundsten – f.eks. import og visning af modellen – frem for det man er specialist i!

Hvad der kunne have været et enkelt lille projekt, bliver hurtigt tungt og ressourcekrævende.

Dette sker gang på gang, og det er jo ikke fordi der mangler software som kan grundfunktionerne.
Prøv selv at søge på IFC viewer på Google, og se hvor meget der allerede er.

Så man spørger sig selv: “Hvorfor ikke bruge ressourcerne i fællesskab og skabe et fundament alle kan bygge oven på?”

Igen, se på IT-verdenen.
Der er masser er åbne kerner, andre kan bygge forretning oven på!
Det er en kæmpe succes, udviklingen går stærkt og pengene strømmer ind.
Hvorfor ikke få en bid af kagen?

“Hvad skal en sådan kerne kunne?”

Jeg tror ikke det behøver være så kompliceret til at starte med, vi skal i første omgang bare have de helt basale ting på plads:

  • Import og tolkning af IFC modeller fra de mest brugte programmer (Archicad, Revit & Microstation)
  • Visning af modellen visuelt og i lister, og sammenhæng mellem disse (når man vælger et objekt i en liste lyser den op i den visuelle del).
  • Open source licens, så alle løbende kan være med til at forbedre kernen, så staten og uddannelsesinstitutionerne også kan være med, og så vi kan tiltrække de hårde nørder fra IT-sektoren – de arbejder ikke med andet!

Man skal selvfølgelig indflette flere funktioner over tid, men lad os starte med at plukke de lavt hængende frugter.

“Hvem skal betale?”

Alene i Danmark kender jeg til 5 virksomheder, 2 uddannelsesinstitutioner, 1 forening og endnu flere projekter på tværs, som bruger ressourcer på opgaven, bare hver for sig.
Så ressourcerne er der allerede, de bliver bare brugt forkert.

Der kan sikkert søges offentlige midler.
Det er high-tech, tværfagligt og samarbejde mellem virksomheder.
Ting som for alvor er på dagsordenen.

…og så er der også noget med en hensigtserklæring om mere IFC

“Hvordan kommer vi så i gang?”

Vi snakker sammen: Hvad har vi nu, hvad er vores planer, hvad mangler vi, hvordan skaffer vi ressourcerne?
Måske er dette et lille selvstændigt projekt, måske er det en del af noget større.

Vi kan jo starte dialogen i feltet nedenfor.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Midlertidigt udsolgt at postkort!
Hvorfor åbne standarder, hvorfor IFC?

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Projektet Arkitektur+Energi er et af de projekter, som skal bruge en IFC-import. Vi er meget interesserede i at samarbejde, for det er jo indlysende rigtigt at vi kan opnår bedre resultater med flere ressourcer. Til gengæld skal der også bruges nogen kræfter på aftaler og styring, især hvis vi skal ud og have fat i nogen open source folk udenfor Danmark.

Med venlig hilsen
Sara Asmussen, arkitekt MAA

Kort om Arkitektur+Energi:
Arkitektur + Energi er et samarbejde mellem SBi, Vglcph og Esbernsen Rådgivende Ingeniører, som dels har resulteret i en trykt publikation om Arkitektur og Energi, dels i et koncept for en A+E Software. I arbejdet med kravspecifikationen har Tværsnit Arkitekter indgået i A+E samarbejdet.

The missing link!

Vi er nu noget dertil, hvor kvaliteten af IFC modeller fra CAD-software er så god at de faktisk kan bruges til noget. Men hvad, fristes man til at spørge?

I forhold til det alle går og drømmer om vi kan med BIM modeller fremover er udbudet af muligheder for værktøjer som kan håndtere bygnings INFORMATIONS modeller så lille at vi aldrig får sat BIM-vognen i 2. gear. Og det selvom der faktisk er mange initieativer i gang, som Tore skriver.

Stik i mod ideen med IFC og interoperabilitet sker denne udvikling isoleret og i mange forskellige retning. Jeg er overbevist om at en fælles IFC toolbox baseret på open source principperne præcis er det missing link, som mangler, for at vi kan komme videre.

Jeg har haft følere ude i IAI Forum Danmark regi og kan også spore en stor interesse her, så lad os samle kræfterne og få defineret et projekt. Erhvers- og Byggestyrelsen bør i hvert fald have svært ved at snige sig uden om at spytte penge i kassen med den hensigtserklæring som Tore også nævner!

Jeg mener et sådan open source projekt skal forankres hos en videninstitution og have en projektgruppe bestående af uddanelsesinstitutioner, softwareleverandører og byggevirksomheder så vi har repræsentanter fra både udvikler- og bruger-siden.

Tjek: http://groups.yahoo.com/group/ifcsvr-users/
for inspiration til hvad en gratis IFC toolbox kan tilbyde. Desværre er projektet ikke open source (og bliver det ikke grundet rettigheder), men kunne man bygge videre på den slags vile man hurtigt kunne få BIM-vognen til at rulle.

Her en tidligere udkast jeg har lavet til konceptet til opbygningen af en IFC toolbox:
http://www.3dprojektering.dk/Koncept for IFC interface.pdf
Med de store mængder data som modellerne idag består af, mener jeg det er vigtigt at basere sig på en server-løsning til håndtering af data. I dag basere IFC toolboxe sig primært på at loade hele modellen ind i hukommelsen med forskellig grad af succes.

Håber dette initiativ kan løfte os videre, jeg bidrager gerne med hvad jeg kan!

Med venlig hilsen
Niels Treldal
Rambøll

IAI-Forum Danmark har nedsat en gruppe, der hedder ‘Kodning og Teknik’, der skal fungere som et forum for virksomheder, der arbejder med implementering af IFC i software applikationer.

Under det møde, der hidtil har været afholdt i denne gruppe, diskuterede vi stort set kun muligheden for at lave en open-source komponent, der kan udføre de basale operationer i forbindelse med læsning, skrivning og visning af IFC-modeller.

Så jeg mener afgjort, at interessen er der. For mig at se ligger den foreliggende opgave i afgrænsning og forankring af projektet. Altså – skal det være et nationalt dansk projekt eller et internationalt projekt, og hvem skal være projektejere?

Jeg vil foreslå, at de interesserede parter mødes og diskuterer disse spørgsmål. IAI-Forum Danmarks netværksgruppe for kodning og teknik vil gerne tage initiativ til et sådant møde.

Med venlig hilsen
Søren Spile
Bygteq it a|s
Ankermand for Netværksgruppen for kodning og teknik, IAI-Forum Danmark

Jeg er helt enig. Der er et ”kæmpe” behov for en open source og license “toolbox” der håndterer indlæsningen, visning og generering af IFC filer, samt visse “basis funktioner”, som alle skal igennem. Jeg tænker på transformering af koordinatsystemer, beregning af længder, arealer og lignende. De eksisterende kommercielle toolboxe er alt for dyre og for svært at håndtere for den enkelte. Ikke nok med at der er mange penge at spare, så vil et sådant også skabe en øget kvalitet og mindre fejl i håndteringen af IFC filerne. Som sagt kan virksomhederne så koncentrere sig om det der virkelig er vigtigt.

En open source toolbox vil også fremme udbredelsen af IFC i det ikke længere er en uoverskuelig opgave at importere IFC. Meget af det software vi anvender i byggebrancher bliver udviklet af enkelte personer eller små grupper, nogle gange bare af en interesse, sådant software kan dog blive meget betydningsfulde, ved at give en nem adgang til IFC, vil det være muligt selv for små programmer at benytte sig af fordelene ved IFC formatet.

Jeg tror at det der virkelig mangler er et sted at mødes og diskutere og et eller andet at arbejde videre på for at skubbe gang i udviklingen. Og egentlig burde det ikke kun være af dansk interesse. Hvis der kun i lille Danmark er så mange der har en interesse i denne problemstilling, så må der være rigtig mange rundt omkring i verdenen.

I mit notat om software udvikling til IFC som jeg på baggrund af mit afgangsprojekt på ITU (www.ifcorrect.net)har udarbejdet for IAI (se link) har jeg prøvet at sammenfatte mine tanker og ideer om et sådant forum.

Jeg er frisk på at arbejde med på et sådant projekt.

Med venlig hilsen/Kind regards
Ole Berard
Ingeniør – BYG Konstruktioner
______________________________________________
Grontmij | Carl Bro A/S

Jeg tror ikke linket til notatet om softwareudvikling til IFC kom med, så jeg prøver lige igen.

http://iai-forum.teknologisk.dk/_root/media/30924%5FTema%5Fsoftudvikling.pdf

Hos CodeGroup A/S (udvikler af kalkulationsprogrammet Sigma) er vi også interesserede i at have adgang til et åbent “IFC API”, og har mulighed for at lægge ressoucer i projektet, idet vi faktisk allerede selv har udviklet en IFC indlæser til brug for mængdeudtræk fra IFC modeller til Sigma. For vores vedkommende vil der dog primært være tale om at kunne tilgå data i IFC modellen. En evt. viewer er naturligvis interessant, men ikke strengt nødvendig for os.

Som Søren Spile skriver, vil det være oplagt at lade dette arbejde foregå under “Kodning og teknik” gruppen under IAI-Forum Danmark.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Selsmark
CodeGroup A/S

Vi er også interesseret i dette projekt.

Mvh

Bent
Dalux

Det lyder spændende, gratis software er jo altid dejligt. Tror dog lige, at det var værd at undersøge, om det er her det største behov ligger lige nu. Der findes allerede en række udemærkede IFC toolboxe. Jeg har lagt et link til en oversigt her: http://wikibyg.dk/Industry_Foundation_Classes
Jeg har afprøvet et par stykker af dem til Java, de er ret lette at arbejde med, og opfylder formentlig de flestes behov for at læse, skrive, og vise IFC-filer i egne applikationer.
Hvorfor ikke lave en open source modelserver i stedet?

Med venlig hilsen
Kristian Birch Sørensen

Der ikke brug for flere toolboxses med begrænsede kompetencer ;-) . Der behov for et enkelt plugin baseret IFC der kan sikre en nem og ukompliseret brug af formatet. Det enkelt og brugervenligt… så bliver det brugt

Der ikke brug for flere toolboxses med begrænsede kompetencer ;-) . Der behov for et enkelt plugin baseret IFC der kan sikre en nem og ukompliseret brug af formatet. Er det enkelt og brugervenligt… så bliver det brugt

Hold da op en mængde kommentarer :)
Hvem siger at der ikke debatteres byggeri on-line! Tak for dem alle sammen (også dem der kom flere gange ;) )

Jeg tror at kommentarerne taler for sig selv, men jeg har dog lige én ting jeg gerne vil specificere:

Det jeg taler for er ikke nødvendigvis en IFC “Toolbox” som flere nævner.
Jeg syntes godt om ordet Toolbox, men er bange for at det er misvisende.

Som der bliver nævnt findes der masser af gode Toolboxes allerede, og flere af dem er oven i købet gratis. Typisk er disse dog lukkede (rent kodemæssigt) og jeg vil mene at flere virksomheder kan se en risiko i at baserer deres løsninger på en anden virksomheds produkts API.

Det jeg taler for er nogle grund basale værktøjer – meget mere simpelt end de fleste toolboxes – men som giver et fundament at arbejde videre på.
Hvad folk så vælger at bruge dette til er op til dem og deres forretningsplan/-ide.

Men jeg glæder mig til at snakke meget mere om dette med alle de folk som har interessen på det kommende møde i buildingSMART regi.
Der kommer vi sikkert også ind på alle de potentialer som folk ser i et sådan projekt :)

Netværksmøde i buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark inviterer til et netværksmøde om IFC-baseret software og softwareudvikling. IFC er som bekendt en internationalt standardiseret og åben datamodel, der kan benyttes ved udveksling af bygningsmodeller mellem aktører og mellem software og en meget stor kreds af software leverandører verden over slutter op om IFC.

Der er selvsagt basis for at gennemføre værdifulde behandlinger af modeller ved at anvende software, der direkte benytter sig af IFC-modeller. Ud over modellering, er de mest velkendte eksempler: visualisering, samling af fagmodeller til fællesmodeller og bygbarhedskontrol/konsistenskontrol.

Men er behovet og potentialet ikke meget større? Er det ikke vigtigt at høste mange flere gevinster ved modellering? Men hvad er mulighederne? Hvor svært er det?

Sigtet med dette buildingSMART netværksmøde er netop at få besvaret disse spørgsmål i en deltagerkreds med repræsentanter fra softwarevirksomheder, byggeriets uddannelser, superbrugere og andre interesserede. Emnet er blevet yderligere aktualiseret efter vedtagelsen af de ny IKT bekendtgørelser, hvor IFC fortsat kommer til at spille en central rolle

Mødet er fredag den 5. april på IT Universitetet i København.
Se indbydelsen med program og oplysning om tilmelding her:
http://bips.dk/nyhed/softwareudvikling-og-ifc-netv%C3%A6rksm%C3%B8de.

Med venlig hilsen
på vegne af buildingSMART Danmark

Kaj A. Jørgensen
Aalborg Universitet
kaj@m-tech.aau.dk