Archives for August, 2008

Bedre software med færre ressourcer


Mon ikke vi kan nå et bedre resultat ved at arbejde sammen?
Lad være med at lave det andre har lavet før. Lav det du er god til.
Det sidste stykke tid er jeg stødt på flere projekter, der vil lave software som understøtter IFC.
Det er ofte udviklere af eksisterende specialistsoftware til kalkulation, energiberegning osv. der [...]