Hvorfor åbne standarder, hvorfor IFC?


IFC

Som du måske allerede ved, så har Danmark, Norge, Finland og USA netop underskrevet en hensigtserklæring om brug af åbne standarder i byggeriet. Kort sagt betyder dette at disse lande bliver foregangsmænd for brugen af det åbne IFC-filformat.

Men hvorfor er det nu lige at drømmen om den digitale byggeproces næsten altid bliver forbundet med IFC? Hvad er det IFC kan som de proprietære filformater ikke kan.

Kritikerne af IFC slår på at formatet ikke er udviklet nok, og ikke kan opfylde de behov som de forskellige parter i byggeriet stiller til det.

Dette mener jeg ikke er korrekt.

Det er klart at IFC ikke vil kunne overfører data lige så godt mellem to ens stykker software, som et filformat der er bygget til netop dette stykke software.

Men IFC er faktisk ganske udbygget og effektivt. Det samme kan desværre ikke altid siges om en række softwareprogrammers håndtering af formatet!

Der bliver arbejdet i mange forskellige typer software i byggeriet, og IFC er klart den stærkeste måde at udveksle data på byggeriet, hvis vi ikke skal gøre os afhængige af én softwareleverandør.

Én softwareleverandør er ikke løsningen.

Man fristes måske til at spørge: “Kan vi så ikke bare anvende det samme stykke software alle sammen?”

En af de ting som for tiden for alvor driver udviklingen i både byggebranchen og IT-verdenen er små uafhængige softwarevirksomheder, som via internettet hurtigt kan få synliggjort og distribueret deres innovative løsninger.

Hvis man ser på BIM og IFC området findes der allerede i dag en hel række innovative små programmer, som virkelig kan sparer byggeriet for mange fejl. Hvem havde f.eks. anvendt kollisionskontrol før Solibri kom med deres model checker?

Det er programmer som dette, som presser udviklingen fremad, og det er dem der giver det indspark og den konkurrence, der virkelig får de store softwarehuse til at flytte sig.

Det er en udvikling vi har set masser af i IT-branchen, og hvis vi for alvor skal nyde godt af denne i byggeriet er et fælles, åbent filformat vejen fremad.

Så vi hilser hensigterklæringen velkommen, og ser frem til konkrete handlinger som bakker op om de fine ord.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Bedre software med færre ressourcer
Byggeriet og IT – værktøj eller revolution?

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!