Byggeriet og IT – værktøj eller revolution?


Cat harvest
Fremskridtet kommer om du vil det eller ej

Vil nye IT-værktøjer skabe en revolution i byggeriet, på samme måde som nye værktøjer har revolutioneret f.eks. landbruget? Det drejer sig ikke blot om øget produktivitet, men ændringer helt ind i virksomheds- og samarbejdsformer?

De nye IT-værktøjer skaber selvsagt mere produktive medarbejdere, men også muligheden for meget mere end dette – de danner forudsætningen for helt store ændringer:

Først og fremmest giver IT-værktøjerne mulighed for at gennemskue konsekvenser af valg og fravalg hurtigt og tidligt i projekteringsprocessen.
Derved skabes muligheden for at trække en række aktører og kompetencer ind tidligere i byggeprocessen. Det kommer til at gøre op med den klassiske vandfaldsmodel, og giver helt nye muligheder for dem, som skal holde styr på de mange forskellige interesser.

Hvis IT-værktøjerne skal udnyttes optimalt, skal alle led i værdikæden kunne garantere et ordentligt IT-niveau – et mål der typisk opnås ved faste rutiner og samarbejdspartnere. Men hvordan stiller det en branche som er præget af mange mindre virksomheder, ofte med kreative sjæle, og skiftende samarbejdspartnere hvis niveau og kompetencer man ikke kender?

Her er to forskellige tilgange fra den virkelige verden:

  1. Vi hjælper dem vi arbejder sammen med.
    Case: Creo arkitekter søger aktivt at uddanne deres samarbejdspartnere. De har oven i købet fået tilskud fra implementeringsnetværket til netop dette. En god løsning her i starten, hvor man ikke kan forvente at alle er med, og jeg kan forstå at resultatet kan ses på bundlinjen.
  2. Vi samarbejder kun med dem som kan!
    Case: Digital Konvergens er en samling af de helt store aktører på rådgiver og entreprenørområdet. Deres mål er at lave fælles retningslinjer og udvælge standarder som samarbejdspartnere SKAL anvende. Hvis man ikke lever op til dem, kan der ikke blive noget samarbejdet!

Jeg syntes den første løsning er godt tænkt og sympatisk, men på samme måde som ingen i dag vil arbejde sammen med en part som tegner i hånden og ikke anvender e-mail, tror jeg den anden løsning vil være fremtiden. Det vil hurtigt gå op for folk, at hvis andre ikke kan levere hvad der er forventet af dem, er det dig som kommer lide under det.
Omkostningerne for dårligt samarbejde vil være for store, og hvad konsekvensen så bliver for de virksomheder som ikke kan/vil følge med, kan man kun gisne om.

Personligt mener jeg, at det er en oplagt mulighed til at ryddet ud i den række af forstenede virksomheder, som selv i dag ikke kan leverer hvad der forventes af dem. Virksomheder hvis manglende kompetencer alt for længe har kostet alt for meget for deres samarbejdspartnere.

At få dem fjernet fra det danske byggeri ville jo i sig selv være noget af en revolution!

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Hvorfor åbne standarder, hvorfor IFC?
Digitalt Produktkatalog er nu i beta!

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Jeg giver ret i, at det første scenario afspejler en meget sympatisk holdning, men kræver også rigelige resourcer til at opkvalifisere sine samarbejdsparter. Derfor er der nok mange, der gerne vil have mulighed for at vælge en samarbejdspart, som man ved på forhånd arbejder efter samme digitale regelsæt som én selv.

Når man prøver at forhøre sig om andre rådgiveres evner til at understøtte BIPS og Det Digitale Byggeris anbefalinger, siger alle at de kan gå hele vejen, men de kommer måske til kort undervejs i processen, f.eks. når man skal udveksle en IFC-model. Dem som skriver under på en evt. IKT-aftale har ikke altid helt styr på om tegnestuen kan alt det de lover.

Derfor tænker jeg mig, at tegnestuerne skal kunne lade sig certificere til BIPS og Det Digitale Byggeri (måske et certifikat for 2D, ét for BIM og så videre). Det vil betyde, at lige som vi ikke altid kender alle reglerne bag det røde økomærke på æggene i supermarkedet, ved vi, at hvis vi holder os til produkter med et rødt Ø, så har andre sikret, at producenterne lever op til et tilfredsstillende niveau. På samme måde, kan man så vælge rådgivere ud fra om de arbejder efter samme systemer, som én selv. – Og derefter de er egnede efter alle de kvalifikationer vi er vandt til at vælge efter.

Det tror jeg ville spare branchen for mange kvaler…