IKT hvad-for-noget?


Forvirret

Begrebet IKT anvendes i flæng i Det Digitale Byggeri. Men det er langt fra alle som kender det, og alt for mange gange har jeg fået spørgsmålet: “Hvad er IKT?”

Så nu må det være tid til en kort redegørelse.

IKT står for Informations- og kommunikationsteknologi. Begrebet anvendes næsten udelukkende indenfor det offentlige. Det gælder sig både her i Danmark og udlandet. På engelsk hedder begrebet Information and Communications Technology. Søger man i midlertidig på dette på wikipedia, bliver man omdirrigeret til Information technology (IT)! Det samme gælder i den danske udgave.

Men er IKT så noget andet end IT? Svaret her må være nej!

Oprindeligt var der god mening i at klargøre at det her drejer sig om både Informations- og kommunikations teknologi, fra dengang IT kun var envejskommunikation (og hed EDB).

Men tiderne skifter, og som der står i wikipedia:

“Today, the term information technology has ballooned to encompass many aspects of computing and technology, and the term is more recognizable than ever before”

Ellers som Jan Skøt skriver – om anvendelsen af IT i uddannelsessystemet – i Computerworld d. 15. februar 2008:

“…systemet er så ude af trit med virkeligheden, at de kalder IT for IKT … som om man kunne have det ene uden det andet.”

Måske kan dette overføres til byggeriet… i hvert fald optræder IKT rigtig mange gange i bekendtgørelsen bag Det Digitale Byggeri, til trods for at der ikke et eneste sted er nævnt et kommunikationsværktøj som ikke er direkte IT-relateret.

Måske er det på tide at følge med udviklingen, og undgå forvirringen i stedet for at understrege hvor langt byggesektoren (mfl.) er bagefter.

Så når du ser bogstaverne IKT, kan du altså roligt erstatte dem med det mere velkendte IT.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Digitalt Produktkatalog er nu i beta!
3dbyggeri danmarks grafik stjålet!

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Hej

Tak, for forklaringen Tore. Jeg var lige ved at tro, at udviklingen var gået hen over mit hoved.

Men heldigvis ikke – Faldt over udtrykket indenfor museumsverdenen (mfl). mvh Iben