Kan brugerne bruges til noget?


Stemningsbillede fra workshop 2B

Det er tid til at gøre status.

Vi har netop afsluttet den brugerdrevne proces, der gennem de sidste godt 6 måneder har været en helt central del af udviklingen af Digitalt Produktkatalog.

Ideen til produktkataloget var netop opstået af et behov hos brugerne (bla os selv!), og vi fandt det derfor naturligt at fortsætte med at inddrage brugerne gennem hele udviklingen og dermed undgå at begå den fejl alt for mange IT-virksomheder i byggebranchen begår – mangel på forståelse for brugernes virkelighed.

Vore tilgang var på ingen måde videnskabelig og metoden blev tilpasset løbende efterhånden som vi blev erfaringerne rigere og lærte deltagerne bedre at kende. En fleksibilitet jeg ikke ville have undværet, tingene udvikler sig langtfra altid som man havde forestillet sig.Der kan læses mere om metoder og resultater i referaterne fra de 5 workshops.

Men har det kunne betale sig? Har vi fået noget ud af det? Og frem for alt – ville vi gøre det igen?

Det korte svar er ja, uden at tøve. Det skyldes især den helt unikke forståelse for brugerne og deres virkelighed. En forståelse som vil være essentiel for produktets overlevelse, og som ellers ville have været umulig at opbygge.

Det lange svar vil fylde flere sider, så det vil jeg gemme til en anden gang.

Dog vil jeg sætte fokus på følgende punkter, som har været blandt de centrale erfaringer vi har gjort os med brugerinvolvering:

  • Produktet bliver et andet end hvad du havde forestillet dig. Hvis du ikke kan acceptere det, så skal du ikke spørge brugerne. Til gengæld skal du også kunne holde projektet på sporet. Husk på det er dig som skal få noget fysisk ud af tankerne, for brugerne er udtalelserne gratis.
  • Det tager tid, og der er masser af arbejde. En ting er at det tager enormt lang tid at forberede, afvikle, skrive referater, følge op osv. En anden ting er at sortere ud i de mange indputs og diskussioner, og omsætte de mange ideer til virkelighed. Dine deadlines vil blive rykket!
  • Nogen gange kommer man langt med lidt. Mens den store vision om at få producenterne i gang med at producere BIM-objekter kuldsejlede, viste det sig, at et simpelt A4-ark med en prioritering af rådgivernes krav, var lige det værktøj producenterne stod og manglede. Vi vidste godt at det var noget som manglede, men alligevel overrumplede effekten os.
  • Man får svar som man spørger. Hvis man spørger konkret får man et konkret svar og spørger man abstrakt, er svaret abstrakt. Man skal holde sig dette for øje når man forbereder sig. Hvis brugerne ikke var konkrete nok i deres svar, var det sikkert fordi dit spørgsmål ikke var konkret nok.
  • Dokumentation er guld! Man kan ikke få fat i alle de gode pointer, og nogle gange er konteksten vigtigere end ordene. Vi video dokumenterede alle workshopsne, og gennemså dem bagefter. De gav en unik mulighed for at få fat i alle detaljerne af diskussionerne, og derved få en meget bedre forståelse.

Edelig er det store spørgsmål, om resultatet er et produkt som brugerne vil anvende, ja endsige betale for…

Ja, lige nu venter vi netop på den afgørelse, så det svar må vente til februar.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
WikiByg.dk – ikke længe nogle undskyldninger for manglene vidensdeling
Hvad fortiden sagde om fremtiden

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!