Vidensdeling fra virkeligheden


Lars Kolind’s Blog, faldt jeg over et interview med Per Feldthaus, direktør for Arkitema, som bekendt er en af Danmarks største arkitektvirksomheder. Jeg skriver med vilje ikke tegnestue, da netop Arkitema gør meget ud af at tage springet fra traditionel tegnestue til moderne virksomhed.

Arkitema arbejder for tiden med at skabe bedre muligheder for vidensdeling internt i virksomheden. Når man har en organisation med godt 300 ansatte, er det essentielt at man får gjort den samlede viden synlig og tilgængelig.

Der etableres konkret en række netværk, hvortil der knyttes en administrator (kaldet “gamemaster”), som så har ansvaret for netværket. Dertil knyttes en række personer kaldet “ildsjæle”, som undersøger og gør ny viden tilgængeligt. Endeligt kan alle med interesse for netop dette område knytte sig til netværket og holde sig opdateret med ny viden indenfor området.

Hvis man så sidder med et spørgsmål, som passer til netværkets emne, kan man skrive ud til alle i netværket, og man rammer derved målrettet de personer i virksomheden, som har den relevante viden.

Det er spændende endelig at høre et konkret eksempler på hvordan dele af arkitektbranchen tager netværkstanken til sig, og skaber grobund for mere og bedre vidensdeling.

Du kan se interviewet nedenfor.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Bestyrelsen tiltrådt
Digitale byggematerialer: en umulig udfordring?

Om forfatteren

Photograph of author Tore

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA

Partner i 3dbyggeri danmark, og arbejder til dagligt med integration af nye digitale værktøjer i byggebranchen. Har gennem en årrække arbejdet som praktiserende arkitekt og underviser i CAD, 3D og visualisering.

Fokus er opsamling af ny viden, bedre kommunikation og mere vidensdeling, også på tværs af traditionelle fagskel.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Hi

As a fresh blog.3dbyggeri.dk user i just wanted to say hi to everyone else who uses this site :-)