Digitale byggematerialer: en umulig udfordring?


Siden Det Digitale Byggeri trådte i kraft 1. januar i år, har 3dbyggeri danmark arbejde målrettet på at binde byggematerialeproducenterne og rådgiverne tættere sammen. Med vores viden på området kan vi nu gå ud og fortælle om udviklingen i Det Digitale Byggeri, og om de problemstillinger de enkelte parter står overfor.

Flere kunder har bedt os om vores vurdering af situationen, og senest har Rockwool spurgt, om vi kunne hjælpe med at afdække rådgivernes behov, i forbindelse med deres indsats i forhold til Det Digitale Byggeri.

Rockwool viser med initiativet pionerånd. Den strategiske indsats i forbindelse med Det Digitale Byggeri tages seriøst: Hvordan forholder man sig til digitale produkter, henvendt til arkitekter og ingeniører.

Samme spørgsmål blev stillet på den første workshop for producenter i forbindelse med udviklingen af det digitale produktkatalog. De danske byggematerialeproducenter ønsker at afdække rådgivernes behov i forhold til digitale byggematerialer.

Svaret skal findes i forhold til den enkelte producents egen strategi, og typen af produkter. Og netop det sidste kan volde problemer, hvis man vil ramme rådgivernes behov præcist. Rådgiverne har ved flere lejligheder udtrykt ønske om at arbejde med dynamiske byggematerialer, direkte i deres projekteringsværktøjer. Det betyder at den enkelte byggematerialeproducent skal tage livtag med mindst fire forskellige projekteringsværktøjer og dermed fire forskellige formater, for at nå hele rådgiverstanden. Dette ses som en barriere, der indtil videre har afholdt mange producenter fra at gå ind i digitaliseringsprocessen.

Derfor er det glædeligt, at producenterne nu begynder at tage problemstillingen op og stille spørgsmål til, hvordan denne problematik kan gribes an og om der findes alternative løsninger, til netop deres produkttyper.

Vores samarbejde med Rockwool har vist os, at der findes alternative løsninger. Ved at gå systematisk til værks og spørge rådgiverne til råds om deres behov og arbejdsgang omkring specifikke produkter, er det muligt at opnå indsigt i rådgivernes forhold til disse produkter. Sammenholdt med softwareteknologiens muligheder i dag og i fremtiden, kan der skabes et velfunderet beslutningsgrundlag: Man tager som byggematerialeproducent magten over de digitale byggematerialer.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Vidensdeling fra virkeligheden
Digitalt Produktkatalog på skinner

Om forfatteren

Photograph of author Jeppe

Jeppe Liisberg, IT-ingeniør

Partner i 3dbyggeri danmark og arbejder til dagligt med web-udvikling og dataintegration. Har stor interesse for IT generelt, og især open-source miljøet.

Fokus er bedst mulig anvendelse af IT i byggebranchen, med en pragmatisk indgangsvinkel. Hvordan udnytter vi bedst muligt den viden og de værktøjer som er til rådighed nu, og hvordan påvirker vi processen til enkelt at skabe nye muligheder.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!